Rīgā darbu sāk inovatīvs atbalsta centrs jauniešiem un senioriem “Resiliences avots”

,

Piektdien, 13. oktobrī, Avotu ielā 31/1 atklāts jauns kopienas centrs “Resiliences avots”, kurā pieejamas drošas telpas radošo iniciatīvu veicināšanai, kā arī atbalsta sniegšanai individuāli un grupās.

“Ar “Resiliences avota” izveidošanu Rīga jaunā līmenī paceļ savas iespējas palīdzēt mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. Šodien īstenojas mūsu ilgi lolots un rūpīgi gatavots projekts, ar kura palīdzību varēsim piedāvāt inovatīvus atbalsta pasākumus jauniešiem un senioriem. Statistika ir nepielūdzama un šāds atbalsts mūsu pilsētā ir ļoti nepieciešams, lai katram cilvēkam tiek dota iespēja būt par pilnvērtīgu šīs sabiedrības locekli, ”

uzsver Rīgas vicemēre Linda Ozola.

“Esmu patiesi gandarīta, ka mums ir izdevies izveidot paaudžu un pakalpojumu sinerģiju. Starppaudžu programmas ir ļoti nepieciešamas sociālā un psihoemocionālā līdzsvara stiprināšanai,”

norāda Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.

Centrā ikviens kopienas iedzīvotājs var pulcēties ar domubiedriem vai iepazīt citas paaudzes, citu sociālo grupu pārstāvjus, apgūstot sadzīves prasmes un attīstot sociālās prasmes, kā arī pats iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs.

📌 Nodarbības kopienas centrā varēs apmeklēt gan bērni un jaunieši, gan seniori, personas ar invaliditāti, gan pilngadīgas personas un brīvprātīgie. Būs organizēti, tematiski speciālistu vai brīvprātīgo vadīti daudzveidīgi pasākumi:

Pirmdienās – Dzīvesspēks saskarsmē – cilvēki tiks aicināti pilnveidot datora prasmes, apgūt valodas, aicināti uz saskarsmes un sociālo prasmju pilnveides nodarbībām, šajā dienā aktīvi darbosies atbalsta grupas un pašpalīdzības grupas.
Otrdienās – Ideju inkubators – kreatīvā rakstīšana, vingrošana un galda spēles senioriem, radošās darbnīcas, dejas. Pārsvarā nodarbības pēc kopienas vēlmēm/iniciatīvas.
Trešdienās – Dzīve kustībā – cilvēki tiks aicināti uz radošās pašizpausmes grupām: mākslas, amatniecības pasākumiem, darbosies improvizācijas grupa, repa un sporta darbnīcas, kā arī citām radošām nodarbībām.
Ceturtdienās – Miera telpa – PhotoVoice (Photovoice ir kvalitatīva izpētes metode, ko izmanto kopienas līdzdalības pētījumos, kas apkopo dalībnieku uzņemtās fotogrāfijas un stāstījumus), būs veselības diena, kad notiks vingrošana, dejas, notiks kustību terapijas nodarbības, meditācijas.
Piektdienās – Atvērtā pasaule – organizēti pasākumi veicinot prāta, saskarsmes, radošuma un integrētus veselības pasākumus, piemēram, tādus kā medicīnas istaba, kurā būs pieejamas veselības aprūpes speciālista konsultācijas par slimību profilaksi un veselības veicināšanu, kā arī iespēja veikt vienkāršus eksprestestus veselības stāvokļa noteikšanai, šajā dienā plānoti arī starppaudžu pasākumi.

📌 Kopienas centrā sociālā darbinieka pakalpojumi būs pieejami ikvienam klientam, un to mērķis ir palīdzēt veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt un radīt sociālajai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

  • Pie sociālā darbinieka būs iespēja saņemt informāciju par Rīgas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem, to pieejamību, kurš nepieciešamības gadījumā informēs Rīgas Sociālo dienestu vai tiks ierosināta vai organizēta starpinstitucionālā sadarbība klienta problēmas risināšanai.
  • Tāpat kopienas centrā būs iespēja piesaistīt citus speciālistus pēc nepieciešamības, piemēram tādus kā, psihologs, psihoterapeits, jaunatnes darbinieks un citi.

Kopienas centrs aicina pieteikties brīvprātīgos, lai iesaistītos ielu darbā, sniegtu individuālu atbalstu un vadītu grupu nodarbības.

“Resiliences avots” būs pieejama brīvā laika telpa, kurā apmeklētāji varēs brīvi bez konkrēta plāna pavadīt laiku, spēlējot galda spēles, lasot grāmatas, veidojot rokdarbus, tāpat būs nodrošināta piekļuve datoram un citas iespējas.

Kopienas centra darba laiks ir no plkst. 9.30 līdz 21.30, rīta pusē uz aktivitātēm aicināti seniori, bet pēcpusdienā jaunieši. Papildus informācija FB vietnē – ŠEIT

Kopienas centra darbu nodrošinās biedrība “Resilieneces centrs”, kas turpinās bijušā dienas centra pilngadīgām personām “Ābeļzars” pakalpojuma pēctecību. Kopienas centrs ir veidots ar Rīgas pašvaldības finansiālu atbalstu.

● Ar Kopienas centra mēneša plānu var iepazīties – ŠEIT
● Ar citiem pašvaldības dienas un kopienu centriem var iepazīties – ŠEIT
● Papildus informācija pa tālruni – 62803399.

Visi interesenti aicināti apmeklēt un iesaistīties jaunā kopienas centra darbā.