Rīgas pašvaldība labiekārtos teritorijas vairākos bērnudārzos

Foto no IKSD mājaslapas

Trešdien, 17. aprīlī, Rīgas domes sēdē deputāti atbalstīja vairāku pašvaldības bērnudārzu teritorijas labiekārtošanu, kas ietver žogu un celiņu maiņu.

Tika atbalstīts lēmumprojekts par investīciju projekta “Teritorijas labiekārtošanas darbi (žogu atjaunošana) Rīgas pašvaldības septiņās pirmsskolas izglītības iestādēs” īstenošanu. Kopējās investīcijas veido 517 100 eiro, no kurām 465 390 eiro ir valsts aizdevums, bet 51 710 eiro Rīgas pašvaldības līdzfinansējums.

Žogi tiks atjaunoti:

 • Pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņi”, Gobas ielā 27;
 • Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestādē, Vangažu ielā 40A;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Kadiķītis”, Garajā ielā 31;
 • Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš”, Gaujas ielā 32 B;
 • Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestādē Brāļu Kaudzīšu ielā 50;
 • Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestādē, Jāņa Grestes ielā 3;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Zilbīte”, Malnavas ielā 4.

Tāpat tika atbalstīts lēmumprojekts par investīciju projekta “Teritorijas labiekārtošanas darbi (celiņu atjaunošana) Rīgas pašvaldības astoņās pirmsskolas izglītības iestādēs” īstenošanu. Kopējās investīcijas veido 1 167 700 eiro, no kurām 1 050 930 eiro ir valsts aizdevums, bet 116 770 eiro Rīgas pašvaldības līdzfinansējums.

Celiņu atjaunošana tiks veikta:

 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Laismiņa”, Slokas ielā 211;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Dardedze”, Slokas ielā 209;
 • Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestādē, Slokas ielā 207;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņi”, Stūrmaņu ielā 7;
 • Rīgas 59. pirmsskolas izglītības iestādē, Grostonas ielā 4;
 • Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestādē, Klijānu ielā 17;
 • Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestādē, Marsa gatvē 8;
 • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Jumis”, Jaunrozes ielā 12.

Projektu pieteikumi valsts aizdevuma saņemšanai tiks iesniegti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) izskatīšanai līdz 1. maijam un to apstiprināšanas gadījumā būvdarbus plānots sākt jūnijā un darbus pabeigt četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.