Arhīvs birkai: Rīga attīstās

Lai veicinātu aktīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, attīstītu un pilnveidotu Rīgas uzņēmējdarbības vidi un mazinātu birokrātiju uzņēmējiem, Rīgas pašvaldība 31.janvārī atvērusi Uzņēmēju atbalsta kontaktpunktu Āgenskalnā, E. Smiļģa ielā 46.

“Mūsu ambīcijas ir panākt, ka Rīga kļūst par uzņēmējiem draudzīgāko pašvaldību, jo tas ir svarīgs priekšnosacījums, lai konkurētu Baltijas galvaspilsētu mērogā par investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību. Šis kontaktpunkts ir viena no mūsu un uzņēmējdarbības organizāciju kopīgajām iniciatīvām, lai sasniegtu šo mērķi. Šim atbalsta punktam jāsamazina birokrātiskie labirinti, kas apgrūtina uzņēmējus saskarsmē ar pašvaldību.”

atklāšanā uzsvēra Rīgas vicemērs Edvīns Ratnieks

Atbalsta kontaktpunkts darbu uzsāks pakāpeniski, uzņēmējdarbības koordinatoriem sākot veidot kontaktu gan ar pašvaldības iestādēm, gan uzņēmējiem. Atbalsta kontaktpunktā darbosies divi uzņēmēju atbalsta koordinatori. Šobrīd darbu sākusi pirmā uzņēmēju atbalsta koordinatore Sibilla Zeiferte, kura iepriekš jau strādājusi ar uzņēmējdarbības atbalsta projektiem publiskajā pārvaldē. Paredzēts, ka uzņēmējdarbības speciālisti paši apkopos informāciju no kolēģiem un sniegs uzņēmējam vajadzīgās atbildes, līdzīgi kā, strādājot ar apkaimju iedzīvotājiem, to dara apkaimju koordinatori.

Galvenais uzņēmēju atbalsta koordinatoru darbības princips būs nodrošināt uzņēmēju vajadzībām atbilstošu palīdzību, informatīvos materiālus un atbalsta programmas. Tāpēc darbības pirmie mēneši uzņēmēju atbalsta koordinatoriem būs mācību, pieredzes gūšanas un rīcības plāna sagatavošanas laiks, ieklausoties uzņēmējos. Šāda pieeja palīdzēs pašvaldībai identificēt problēmas un labāk izprast uzņēmējdarbības vajadzības Rīgā, nepārtraukti turpinot uzlabot procesus un atvieglojot iekšējos noteikumus. Kontaktpunkts nodrošinās platformu kopradei, pieredzes un domu apmaiņai par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jautājumiem galvaspilsētā. Kontaktpunktā gaidīti būs gan uzņēmēji, kas jau darbojas Rīgā, gan arī tādi, kas tikai vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Uzņēmēju atbalsta kontaktpunkts ir daļa no Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra, kas līdz šim jau strādājis ar ielu tirdzniecības un āra kafejnīcu saskaņošanu un atbalstu jaunu parkletu izveidei. Pēdējo pāris gadu laikā izstrādāti tipveida risinājumi āra terašu un parkletu uzstādīšanai, kas ar pašvaldību saskaņojumi ātrāk un vienkāršāk, uzņēmējiem vienkāršota āra tirdzniecības atļauju saņemšana. Tāpat 2023. gadā izveidota atbalsta programma jaunu parkletu uzstādīšanai.

🔵 Uzņēmējdarbības atbalsta koordinatorus būs iespējams satikt E. Smilģa ielā 46, iepriekš piesakot vizīti –  šeit, kā arī sazināties pa tālruni +37167012001 un e-pastu:  [email protected].

Trešdien, 31. janvārī, plkst.9.00, E. Smiļģa ielā 46, 1. stāvā, notiks Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunkta atklāšana.

Pasākumā piedalīsies Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra vadītāja p.i. Raivis Knoks un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa.

Atklāšanas pasākumu papildinās uzņēmēju organizāciju pārstāvju tikšanās un diskusija ar pašvaldības speciālistiem, lai veicinātu sadarbību un atbalstu uzņēmējdarbības jomā.

Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunkta mērķis ir veidot ciešu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un tiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un informāciju. Tajā strādās uzņēmēju atbalsta koordinatori, kuri rūpēsies par efektīvu informācijas plūsmu starp uzņēmējiem un pašvaldību, organizēs informatīvus pasākumus un analizēs uzņēmēju vajadzības, lai pašvaldība varētu piedāvāt mērķorientētas atbalsta programmas.

08.02.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2253-lē “Par Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

RD Lēmums

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai sasniegtu Rīgas brīvostas pārvaldes uzsāktā infrastruktūras attīstības projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” mērķus, mazinātu ostas aktivitātes, kas saistītas ar kravu pārkraušanu pilsētas centrā un to radīto negatīvo ietekmi uz vidi un nodrošinātu Eksportostas teritorijā esošās infrastruktūras efektīvas un racionālas izmantošanas iespējas, t.sk., pasažieru kuģu (t.sk. prāmju un kruīza kuģu) un ro-ro pasažieru kuģu (ro-pax kuģu) termināļa un piestātnes izveidošanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs –  SIA “Eksportostas īpašumi”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 21.02.2023. līdz 20.03.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 02.03.2023 Plkst 17:00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 02.03.2023. plkst. 12.00, aizpildot anketu: https://ej.uz/xmq6.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23066;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67012945.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 20.03.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23066;   
 • nosūtot uz e-pastu: [email protected];
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 20.03.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos:
 • Daugavpils ielā 31;
 • Eduarda Smiļģaa ielā 46;
 • Ieriķu ielā 43A;
 • Gobas ielā 6A;
 • Brīvības ielā 49/53) darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni – 67012945.

18.01.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2184-lē “Par zemes vienības Priedaines ielā 11 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā” īstenošanu.

Lēmums.

Lokālplānojuma ierosinātājs –  Rīgas domes Īpašuma departaments, izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 31.01.2023. līdz 28.02.2023. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.02.2023. Plkst.17:00 video konferences režīmā MS Teams videē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 16.02.2023. plkst. 12.00, aizpildot anketu: https://ej.uz/4pb6.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25046;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 28.02.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25046;
 • nosūtot uz e-pastu: [email protected];
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 28.02.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktos:
  • Daugavpils ielā 31;
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A;
  • Brīvības ielā 49/53, darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.