Zināmi Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2022. gada rezultāti

Apkaimes

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 38210,16.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 13 projektiem par kopējo summu EUR 37999,55.

Atbalstīto projektu saraksts pieejams sadaļā Integrācija/Finansēšanas konkursi.