Ar Inovāciju fonda atbalstu tapis risinājums drošas pilsētvides plānošanā un veidošanā

Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments savā darbā sācis izmanto risinājumu, kas pašvaldībai sniedz iespēju operatīvi iegūt informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem pilsētā. Risinājums ir noderīgs rīks drošas pilsētvides plānošanā un veidošanā, un tas ieviests ar Rīgas pašvaldības Inovāciju fonda atbalstu.

Ārtelpas un mobilitātes departaments skaidro, ka dati, kas iegūti no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datu bāzes sniedz ieskatu ceļu satiksmes negadījumu tendencēs ilgākā laika periodā. Mainot atlases kritērijus, iespējams iegūt datus par ceļu satiksmes negadījumiem visā pilsētā vai konkrētā vietā, piemēram, konkrētā krustojumā vai rotācijas aplī. Veicot konkrētas vietas monitoringu ir iespējams noskaidrot diennakts laiku, kurā tur notikušo negadījumu skaits ir lielāks, kā arī iespējams salīdzināt negadījumu skaita izmaiņas pa gadiem vai mēnešiem. Tāpat ir iespējams apskatīt situāciju konkrētā ielas posmā pirms un pēc veiktajām satiksmes organizācijas izmaiņām vai būvdarbu realizācijas.

Ņemot vērā apkopoto informāciju, pašvaldība var vieglāk pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām, kas uzlabos satiksmes drošību konkrētajā vietā. Uzlabojumus var panākt, veicot vai nu izmaiņas luksoforu programmā vai satiksmes organizācijā. Tāpat reizēm noderīgi ir ieviest konkrētus laika ierobežojumus vai manevru ierobežošanu krustojumos. Attiecīgi, izstrādātais risinājums palīdz pilsētvides plānotājiem izvērtēt, kurš no iespējamajiem uzlabojumiem būtu visefektīvākais drošības palielināšanai konkrētajā vietā.

Rīgas pašvaldības Inovāciju fonda izveidošanas mērķis ir veicināt Rīgas viedās pilsētas attīstību, sniegt atbalstu pašvaldības institūcijām inovatīvu projektu īstenošanā un pakalpojumu uzlabošanā. Tāpat fonda atbalstītās aktivitātes veicina pilotteritoriju attīstību Rīgā, dodot iespēju testēt izstrādātos risinājumus pilsētvidē un novērtēt to atbilstību lietotāju un sabiedrības vajadzībām, kā arī sniedz atbalstu izpētēm, t.sk. sadarbībā ar pētniecības institūcijām.

Fonda finansējumu veido Rīgas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi un tā administrēšanu nodrošina Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments.