Paziņojums par teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

30.08.2023. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-23-2840-lē “Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 • Lēmums skatāms – Šeit
 • Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai – daudzfunkcionāla dzīvojamā un darījumu kompleksa attīstībai, nosakot tai nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “DG31”, izstrādātāji – SIA “METRUM” un SIA “RUUME arhitekti”.

📌 Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 12.09.2023. līdz 11.10.2023.

📌Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.09.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

 • Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 25.09.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu – Šeit .

🔎 Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – Šeit ;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 11.10.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – Šeit ;
 • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 11.10.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā:
  • Daugavpils ielā 31;
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A;
  • Brīvības ielā 49/53 – darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.