Atslēgas vārds ir sadarbība: NVO tiekas tīklošanās konferencē

2021. gada 29. aprīlī tiešsaistē notika pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference “Kā NVO dzīvo un strādā ierobežojumu laikā?” kurā piedalījās vairāk nekā 50 nevalstisko organizāciju pārstāvji gan no Rīgas, gan citiem Latvijas reģioniem. Virtuālā tikšanās, diskutējot par to, kā šobrīd klājas organizācijām, izvērtās par pieredzes apmaiņas, saliedētības, uzmundrinājuma un atkalredzēšanās svētkiem.

Konferenci rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams.