Noslēdzies pirmais Sarkandaugavas attīstības biedrības rīkotais konkurss “Sarkandaugavas dārznieks”, kas tika organizēts, lai  rosinātu apkaimes iedzīvotājus piedalīties savas piemājas teritorijas apzaļumošanā un labiekārtošanā, iekārtojot balkonus, veidojot puķu kastes, ierīkojot puķu dobes un priekšdārziņus, kā arī sakopjot pagalmus pie daudzdzīvokļu namiem.

Konkursā piedalījās 11 dalībnieki; seši dalībnieki pieteicās kategorijā “Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs pie daudzdzīvokļu nama”,  trīs dalībnieki startējakategorijā “Skaistākais/interesantākais balkons/puķu kaste”, savukārt, par skaistākā un sakoptākā daudzdzīvokļu nama pagalma titulu sacentās divi Sarkandaugavas pagalmi.

Konkursā galvenokārt tika vērtēta izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums. Konkursu vērtēja žūrija, kuras sastāvā ietilpa ainavu arhitekte, dārznieks, iedzīvotāji no Čiekurkalna un Brasas apkaimēm, kā arī Sarkandaugavas attīstības biedrības pārstāvis. Žūrijas locekļi atzina, ka vairāki no konkursam pieteiktajiem objektiem ir sagādājuši patiesu prieku un pārsteigumu ar ieguldīto izdomu un darbu.

Pagalmu kategorijā sīvā sacensībā starp Patversmes ielas 24 un Sarkandaugavas ielas 5 namiem pirmo vietu izcīnīja Patversmes ielas 24. nama pagalms,  par kuru rūpējas Gaļina Revo. Kategorijā “Skaistākais/interesantākais balkons/puķu kaste” dalīta pirmā vieta: vienādu punktu skaitu saņēma Jolantas Runces puķu kaste Kundziņsalā un Hāpsalas ielas 32. nama puķu kastes (Daiga Jansone un Gunārs Ekerts).  Savukārt priekšdārzu kategorijā pirmā vieta Maijai Biteniecei (Āžu iela 5) ar dārzu permakultūras noskaņās, otrajā vietā – Larisa Tkačenko (Sarkandaugavas 3) un trešā vieta Helenai Simanovskai (Aptiekas 6). Sarkandaugavas attīstības biedrības lapā portālā Facebook notika arī balsojums par konkursa Facebook lietotāju simpātiju. Šajā balsojumā uzvarēja Daiga Jansone un Gunārs Ekerts (Hāpsalas 32). Konkursa dalībnieku godināšana notiks noslēguma pasākumā 16. augustā.

“Lielākais ieguvums šajā konkursā ir ne vien tas, ka apkaime kļūst zaļāka un tie cilvēki, kas savā brīvajā laikā kopj dobes un stāda puķes, sajūtas novērtēti, bet arī konkursu dalībnieku savstarpēja iepazīšanās un tīklošanās. Priecājamies, ka, piemēram, konkursa dalībniekiem izveidotajā whatsapp grupā notiek ne tikai organizatoriskas dabas sarunas, bet arī dalīšanās ar augiem un padomiem dārzkopībā,” stāsta Alija Turlaja, Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja.

Konkursu „Sarkandaugavas dārznieks” organizē Sarkandaugavas attīstības biedrība Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros. Konkursu atbalsta žurnāls „Dārza pasaule”.


Hāpsalas iela 32

Vēlamies aicināt Jūs uz Free Riga organizēto semināru, kas notiks projekta “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning” ietvaros.

Sadarbībā ar Sarkandaugavas attīstības biedrību un Kundziņsalas biedrību,

19. jūnijā plkst. 13.00

bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24 norisināsies praktiskais seminārs, kurā tiek aicināti piedalīties Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimju iedzīvotāji, kā arī ikviens, kas ir ieinteresēts šo apkaimju attīstībā.

Semināra gaitā:

  • Tiks izzinātas Sarkandaugavas un Kundziņsalas kultūras un sociālās vietas;
  • Tiks identificēti vietējie aktīvie cilvēki, organizācijas, institūcijas;
  • Tiks apzinātas aktivitātes un pasākumi, kas notiek apkaimēs;
  • Tiks apskatīti apkaimju izaicinājumi un turpmākās attīstības iespējas

ar mērķi kopīgi izprast minēto apkaimju šī brīža situāciju: izaicinājumus, vajadzības, stiprās un vājās puses un rastu risinājumus apkaimju turpmākai attīstībai, veidojot sadarbības tīklus.

Lai pieteiktos semināram, lūgums aizpildīt anketu, kas ir pieejama šeit: www.ej.uz/KartesanasDarbnica

Pasākuma facebook lapa:

https://www.facebook.com/events/300909090790552/

Sarkandaugavas konkursa plakāts

Lai rosinātu apkaimes iedzīvotājus piedalīties savas piemājas teritorijas apzaļumošanā un labiekārtošanā, iekārtojot balkonus, veidojot puķu kastes, ierīkojot puķu dobes un priekšdārziņus, kā arī sakopjot pagalmus pie daudzdzīvokļu namiem, Sarkandaugavas attīstības biedrība aicina apkaimes iedzīvotājus līdz 10. jūnijam pieteikties konkursā „Sarkandaugavas dārznieks”.

Koki, krūmi, puķu dobes un ziedi balkonos ienes pilsētā dabas skaņas, krāsas un smaržas, uzlabo dzīves telpu un pilsētvides kvalitāti. Bieži novērots, ka pie daudzdzīvokļu namu kāpņu telpām iedzīvotāji radoši izpaužas, veidojot puķu dobes un apstādījumus, savukārt citas teritorijas ir atstātas novārtā. Šis novērojums pamudinājis Sarkandaugavas attīstības biedrību rosināt apkaimes iedzīvotājus pievērst uzmanību jau sakoptajām teritorijām un dot arī savu ieguldījumu apkaimes apzaļumošanā.

Alija Turlaja, Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja: “Lai gan Sarkandaugava tiek uzskatīta par industriālu un tranzīta apkaimi, tā ir salīdzinoši ļoti zaļa vieta,  kuru būtu iespējams šķērsot, ejot cauri tikai zaļajām zonām – parkiem, skvēriem un pagalmiem. Pagalmi – tā ir iedzīvotāju privātā teritorija, kuru dzīvi un izskatu nosaka tas, cik un kādā veidā iedzīvotāji var un prot vienoties par kopējās telpas izmantošanu – vai prioritāte ir automašīnu stāvvietām, vai iespējams atrast vietu, kur novietot soliņu, izveidot velonovietni vai laukumiņu bērniem. Zaļās zonas ir neatņemama pagalmu sastāvdaļa. Un bieži vien zaļā zona ir panākama ar pavisam vienkāršiem līdzekļiem – puķu dobēm, puķu kastēm, zaļajiem balkoniem vai apstādījumiem.”

Tādēļ, veicinot iedzīvotāju zaļās iniciatīvas, Sarkandaugavas attīstības biedrība aicina apkaimes iedzīvotājus pieteikt savus balkonus, puķu kastes, priekšdārzus un daudzdzīvokļu namu pagalmus  konkursam “Sarkandaugavas dārznieks”. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami biedrības mājas lapā www.sarkandaugavai.lv/sarkandaugavas-darznieks/, kā arī bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” (Sarkandaugavas ielā 24), konditorejā (Tilta ielā 4) un Sarkandaugavas filiālbibliotēkā (Aptiekas ielā 14).

Konkursā galvenokārt tiks vērtēta izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums. Konkursa izvērtēšanai tiks izveidota komisija, kuras sastāvā ietilpst divi ainavu arhitekti/dārznieki, divi citās Rīgas apkaimēs dzīvojoši iedzīvotāji, kā arī viens Sarkandaugavas attīstības biedrības pārstāvis. Dalībnieki tiks apbalvoti četrās kategorijās: Skaistākais/interesantākais balkons/ puķu kaste Sarkandaugavas apkaimē; skaistākais/sakoptākais priekšdārzs daudzdzīvokļu māju teritorijās Sarkandaugavas apkaimē; skaistākais/sakoptākais pagalms Sarkandaugavas apkaimē, kā arī tiks noteikta Facebook balsojuma simpātija. Konkursa noslēguma pasākums plānots 2019. gada 10. augustā.

Konkursu „Sarkandaugavas dārznieks” organizē Sarkandaugavas attīstības biedrība Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros. Konkursu atbalsta žurnāls „Dārza pasaule”.

Nāc un piedalies VIEDSPĒLĒ “ATRODI SEVI SARKANDAUGAVĀ1. jūnijā

Reģistrē savu komandu līdz plkst. 11.00

Reģionālajā sporta centrā «Sarkandaugava»  Sarkandaugavas iela 24, Rīga

Veido komandu līdz 4 dalībnieki – iesaisties orientēšanās un izklaides spēlē, iepazīstot savu apkaimi, līdzi ņemtot vienu viedtālruni ar lejuplādētu aplikāciju WhatsApp.

Pēc finiša apbalvošana un kopīga zupas ēšana BJC «Laimīte».

Projekta mērķis ir interaktīva pasākuma veidā atklāt Sarkandaugavas  iedzīvotājiem apkaimes sniegtās iespējas, dažādām paaudzēm sadarbojoties kopā, veicināt Sarkandaugavas iedzīvotāju lokālpatriotismu un piederības sajūtu, veidojot vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību rekreatīvos pasākumos ilgtermiņā, vairojot katra dalībnieka lepnumu par savu apkaimi un attīstot iedzīvotāju lietpratību, vienlaicīgi izglītojoties.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros


informatīvs plakāts par lekciju

No 2019. gada aprīļa Sarkandaugavas attīstības biedrība īsteno projektu “Zaļā Sarkandaugava”. Projekta mērķis – akcentēt lēnā un zaļā dzīvesveida, pilsētvides uzlabošanas un pilsētnieku dzīves kvalitātes nozīmi.

Kā pirmais pasākums projekta ietvaros 10.maijā 19:00 Bērnu un Jauniešu centrā “Laimīte” (Sarkandaugavas ielā 24), notiks ainavu arhitektes Ilzes Rukšānes stāstījums “Piemājas košumdārzs pilsētā”, kurā ikviens interesents  varēs uzzināt noderīgus padomus gan par augu izvēli, gan praktiskiem risinājumiem un piemēriem, labiekārtojot pilsētas ārtelpu vai tas būtu dārziņš pie daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas, pagalms vai balkons. Pasākuma laikā arī varēs uzzināt vairāk par projekta galveno notikumu – konkursu “Sarkandaugavas dārznieks”.

Pasākums vietnē Facebook: https://www.facebook.com/events/290288405223129/

Projektā “Zaļā Sarkandaugava” notiks arī virkne citu pasākumu – brīvdabas kino seansi, jogas nodarbības un “Zaļo īkšķu” darbnīca.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.