Nāc un piedalies pagalma labiekārtošanā Zolitūdē, Sarkandaugavā un Maskavas priekšpilsētā

, ,

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, piesaistot augstskolu studentus, nozares speciālistus un vietējos iedzīvotājus, ir uzsācis projektu “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs”, kuras ietvaros paredzēts rast un realizēt piemērotākos publiskās ārtelpas risinājumus trīs Rīgas teritorijās.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, aicinām uz pirmo tikšanos 17.februārī plkst. 16.30 Imantas 16.līnijas 18 pagalmā Imantas apkaimē, zaļajā zonā starp Duntes ielu un Ozolu ielu Sarkandaugavā un Lomonosova ielas 12C pagalmā Maskavas priekšpilsētā.

Projekta “Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs”ietvaros divu augstskolu – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA un Rīgas Tehniskās universitātes – studenti, augstskolu mācībspēku, profesionālu arhitektu un ainavu arhitektu vadīti, kopā ar Rīgas pilsētas speciālistiem pētīs izvēlētās projektu vietas, uzklausīs iedzīvotāju vēlmes un izstrādās labiekārtojuma un teritoriju attīstības projektus, kurus vērtēs starpdisciplināra žūrija. Žūrijā paredzēts aicināt pilsētvides speciālistus, iedzīvotājus un Rīgas pilsētas pārstāvjus. Izvēlētajiem risinājumiem tiks izstrādāta būvniecības ieceres īstenošanas dokumentācija, lai jau rudens pusē uzsāktu ieceru realizāciju.

Teritorijas, kurās tiks realizētas projekta ieceres, ir izvēlētas kopā ar Rīgas pilsētas izpilddirekcijām, un šo trīs teritoriju attīstības ieceru izstrādei un īstenošanai kopā paredzēts 600 000 EUR  liels finansējums no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda.

“Daudzfunkcionālas publiskās ārtelpas attīstība Rīgas pilsētas apkaimēs” ir pašvaldības iniciatīva, kurā tiek iesaistītas dažādas ieinteresētās puses publiskās ārtelpas veidošanā, ar mērķi nodrošināt projektu realizācijā daudzpusīgu skatījumu un attīstīt jaunu sadarbības formu starp pilsētu, augstskolām, nozares profesionāļiem un iedzīvotājiem.

Papildu informācija par projektu pieejama mājaslapā:https://www.rdpad.lv/portfolio/daudzfunkcionalas-publiskas-artelpas-attistiba-rigas-pilsetas-apkaimes/ .

Noslēdzies konkurss “Sarkandaugavas dārznieks”

Noslēdzies pirmais Sarkandaugavas attīstības biedrības rīkotais konkurss “Sarkandaugavas dārznieks”, kas tika organizēts, lai  rosinātu apkaimes iedzīvotājus piedalīties savas piemājas teritorijas apzaļumošanā un labiekārtošanā, iekārtojot balkonus, veidojot puķu kastes, ierīkojot puķu dobes un priekšdārziņus, kā arī sakopjot pagalmus pie daudzdzīvokļu namiem.

Konkursā piedalījās 11 dalībnieki; seši dalībnieki pieteicās kategorijā “Skaistākais/sakoptākais priekšdārzs pie daudzdzīvokļu nama”,  trīs dalībnieki startējakategorijā “Skaistākais/interesantākais balkons/puķu kaste”, savukārt, par skaistākā un sakoptākā daudzdzīvokļu nama pagalma titulu sacentās divi Sarkandaugavas pagalmi.

Konkursā galvenokārt tika vērtēta izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums. Konkursu vērtēja žūrija, kuras sastāvā ietilpa ainavu arhitekte, dārznieks, iedzīvotāji no Čiekurkalna un Brasas apkaimēm, kā arī Sarkandaugavas attīstības biedrības pārstāvis. Žūrijas locekļi atzina, ka vairāki no konkursam pieteiktajiem objektiem ir sagādājuši patiesu prieku un pārsteigumu ar ieguldīto izdomu un darbu.

Pagalmu kategorijā sīvā sacensībā starp Patversmes ielas 24 un Sarkandaugavas ielas 5 namiem pirmo vietu izcīnīja Patversmes ielas 24. nama pagalms,  par kuru rūpējas Gaļina Revo. Kategorijā “Skaistākais/interesantākais balkons/puķu kaste” dalīta pirmā vieta: vienādu punktu skaitu saņēma Jolantas Runces puķu kaste Kundziņsalā un Hāpsalas ielas 32. nama puķu kastes (Daiga Jansone un Gunārs Ekerts).  Savukārt priekšdārzu kategorijā pirmā vieta Maijai Biteniecei (Āžu iela 5) ar dārzu permakultūras noskaņās, otrajā vietā – Larisa Tkačenko (Sarkandaugavas 3) un trešā vieta Helenai Simanovskai (Aptiekas 6). Sarkandaugavas attīstības biedrības lapā portālā Facebook notika arī balsojums par konkursa Facebook lietotāju simpātiju. Šajā balsojumā uzvarēja Daiga Jansone un Gunārs Ekerts (Hāpsalas 32). Konkursa dalībnieku godināšana notiks noslēguma pasākumā 16. augustā.

“Lielākais ieguvums šajā konkursā ir ne vien tas, ka apkaime kļūst zaļāka un tie cilvēki, kas savā brīvajā laikā kopj dobes un stāda puķes, sajūtas novērtēti, bet arī konkursu dalībnieku savstarpēja iepazīšanās un tīklošanās. Priecājamies, ka, piemēram, konkursa dalībniekiem izveidotajā whatsapp grupā notiek ne tikai organizatoriskas dabas sarunas, bet arī dalīšanās ar augiem un padomiem dārzkopībā,” stāsta Alija Turlaja, Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja.

Konkursu „Sarkandaugavas dārznieks” organizē Sarkandaugavas attīstības biedrība Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros. Konkursu atbalsta žurnāls „Dārza pasaule”.


Hāpsalas iela 32

Uzaicinājums piedalīties UrbCulturalPlanning seminārā

Vēlamies aicināt Jūs uz Free Riga organizēto semināru, kas notiks projekta “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning” ietvaros.

Sadarbībā ar Sarkandaugavas attīstības biedrību un Kundziņsalas biedrību,

19. jūnijā plkst. 13.00

bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24 norisināsies praktiskais seminārs, kurā tiek aicināti piedalīties Sarkandaugavas un Kundziņsalas apkaimju iedzīvotāji, kā arī ikviens, kas ir ieinteresēts šo apkaimju attīstībā.

Semināra gaitā:

  • Tiks izzinātas Sarkandaugavas un Kundziņsalas kultūras un sociālās vietas;
  • Tiks identificēti vietējie aktīvie cilvēki, organizācijas, institūcijas;
  • Tiks apzinātas aktivitātes un pasākumi, kas notiek apkaimēs;
  • Tiks apskatīti apkaimju izaicinājumi un turpmākās attīstības iespējas

ar mērķi kopīgi izprast minēto apkaimju šī brīža situāciju: izaicinājumus, vajadzības, stiprās un vājās puses un rastu risinājumus apkaimju turpmākai attīstībai, veidojot sadarbības tīklus.

Lai pieteiktos semināram, lūgums aizpildīt anketu, kas ir pieejama šeit: www.ej.uz/KartesanasDarbnica

Pasākuma facebook lapa:

https://www.facebook.com/events/300909090790552/

Vasaras pasākumi Sarkandaugavā

Aicina piedalīties konkursā zaļākai Sarkandaugavai

Sarkandaugavas konkursa plakāts

Lai rosinātu apkaimes iedzīvotājus piedalīties savas piemājas teritorijas apzaļumošanā un labiekārtošanā, iekārtojot balkonus, veidojot puķu kastes, ierīkojot puķu dobes un priekšdārziņus, kā arī sakopjot pagalmus pie daudzdzīvokļu namiem, Sarkandaugavas attīstības biedrība aicina apkaimes iedzīvotājus līdz 10. jūnijam pieteikties konkursā „Sarkandaugavas dārznieks”.

Koki, krūmi, puķu dobes un ziedi balkonos ienes pilsētā dabas skaņas, krāsas un smaržas, uzlabo dzīves telpu un pilsētvides kvalitāti. Bieži novērots, ka pie daudzdzīvokļu namu kāpņu telpām iedzīvotāji radoši izpaužas, veidojot puķu dobes un apstādījumus, savukārt citas teritorijas ir atstātas novārtā. Šis novērojums pamudinājis Sarkandaugavas attīstības biedrību rosināt apkaimes iedzīvotājus pievērst uzmanību jau sakoptajām teritorijām un dot arī savu ieguldījumu apkaimes apzaļumošanā.

Alija Turlaja, Sarkandaugavas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja: “Lai gan Sarkandaugava tiek uzskatīta par industriālu un tranzīta apkaimi, tā ir salīdzinoši ļoti zaļa vieta,  kuru būtu iespējams šķērsot, ejot cauri tikai zaļajām zonām – parkiem, skvēriem un pagalmiem. Pagalmi – tā ir iedzīvotāju privātā teritorija, kuru dzīvi un izskatu nosaka tas, cik un kādā veidā iedzīvotāji var un prot vienoties par kopējās telpas izmantošanu – vai prioritāte ir automašīnu stāvvietām, vai iespējams atrast vietu, kur novietot soliņu, izveidot velonovietni vai laukumiņu bērniem. Zaļās zonas ir neatņemama pagalmu sastāvdaļa. Un bieži vien zaļā zona ir panākama ar pavisam vienkāršiem līdzekļiem – puķu dobēm, puķu kastēm, zaļajiem balkoniem vai apstādījumiem.”

Tādēļ, veicinot iedzīvotāju zaļās iniciatīvas, Sarkandaugavas attīstības biedrība aicina apkaimes iedzīvotājus pieteikt savus balkonus, puķu kastes, priekšdārzus un daudzdzīvokļu namu pagalmus  konkursam “Sarkandaugavas dārznieks”. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami biedrības mājas lapā www.sarkandaugavai.lv/sarkandaugavas-darznieks/, kā arī bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” (Sarkandaugavas ielā 24), konditorejā (Tilta ielā 4) un Sarkandaugavas filiālbibliotēkā (Aptiekas ielā 14).

Konkursā galvenokārt tiks vērtēta izveidotāja izdoma, nevis finansiālais ieguldījums. Konkursa izvērtēšanai tiks izveidota komisija, kuras sastāvā ietilpst divi ainavu arhitekti/dārznieki, divi citās Rīgas apkaimēs dzīvojoši iedzīvotāji, kā arī viens Sarkandaugavas attīstības biedrības pārstāvis. Dalībnieki tiks apbalvoti četrās kategorijās: Skaistākais/interesantākais balkons/ puķu kaste Sarkandaugavas apkaimē; skaistākais/sakoptākais priekšdārzs daudzdzīvokļu māju teritorijās Sarkandaugavas apkaimē; skaistākais/sakoptākais pagalms Sarkandaugavas apkaimē, kā arī tiks noteikta Facebook balsojuma simpātija. Konkursa noslēguma pasākums plānots 2019. gada 10. augustā.

Konkursu „Sarkandaugavas dārznieks” organizē Sarkandaugavas attīstības biedrība Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros. Konkursu atbalsta žurnāls „Dārza pasaule”.

1. jūnijā notiks pasākums atrodi sevi Sarkandaugavā

Nāc un piedalies VIEDSPĒLĒ “ATRODI SEVI SARKANDAUGAVĀ1. jūnijā

Reģistrē savu komandu līdz plkst. 11.00

Reģionālajā sporta centrā «Sarkandaugava»  Sarkandaugavas iela 24, Rīga

Veido komandu līdz 4 dalībnieki – iesaisties orientēšanās un izklaides spēlē, iepazīstot savu apkaimi, līdzi ņemtot vienu viedtālruni ar lejuplādētu aplikāciju WhatsApp.

Pēc finiša apbalvošana un kopīga zupas ēšana BJC «Laimīte».

Projekta mērķis ir interaktīva pasākuma veidā atklāt Sarkandaugavas  iedzīvotājiem apkaimes sniegtās iespējas, dažādām paaudzēm sadarbojoties kopā, veicināt Sarkandaugavas iedzīvotāju lokālpatriotismu un piederības sajūtu, veidojot vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību rekreatīvos pasākumos ilgtermiņā, vairojot katra dalībnieka lepnumu par savu apkaimi un attīstot iedzīvotāju lietpratību, vienlaicīgi izglītojoties.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros


Īstenos projektu “Zaļā Sarkandaugava”

informatīvs plakāts par lekciju

No 2019. gada aprīļa Sarkandaugavas attīstības biedrība īsteno projektu “Zaļā Sarkandaugava”. Projekta mērķis – akcentēt lēnā un zaļā dzīvesveida, pilsētvides uzlabošanas un pilsētnieku dzīves kvalitātes nozīmi.

Kā pirmais pasākums projekta ietvaros 10.maijā 19:00 Bērnu un Jauniešu centrā “Laimīte” (Sarkandaugavas ielā 24), notiks ainavu arhitektes Ilzes Rukšānes stāstījums “Piemājas košumdārzs pilsētā”, kurā ikviens interesents  varēs uzzināt noderīgus padomus gan par augu izvēli, gan praktiskiem risinājumiem un piemēriem, labiekārtojot pilsētas ārtelpu vai tas būtu dārziņš pie daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpas, pagalms vai balkons. Pasākuma laikā arī varēs uzzināt vairāk par projekta galveno notikumu – konkursu “Sarkandaugavas dārznieks”.

Pasākums vietnē Facebook: https://www.facebook.com/events/290288405223129/

Projektā “Zaļā Sarkandaugava” notiks arī virkne citu pasākumu – brīvdabas kino seansi, jogas nodarbības un “Zaļo īkšķu” darbnīca.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas Centrālā bibliotēka aicina pastaigās pa Rīgu!

, , , ,

25.oktobrī plkst. 15.00 Rīgas Centrālajā bibliotēkā Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā tiks atklāts jauns Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) un vairāku filiālbibliotēku piedāvājums. Tā ir Latvijas valsts simtgades projektā „Literārās pastaigas” tapusi ekskursiju kolekcija, kas veltīta vairāku latviešu autoru daiļradei.

Projekta iesākumā notika bibliotekāru izstrādāto ekskursiju konkurss, kura gaitā tika izvērtētas virkne pastaigu un izvēlētas piecas labākās, kuras tiks iekļautas RCB pastāvīgajā piedāvājumā.

Par pamatu katram maršrutam izmantoti latviešu literātu teksti un bibliotekāru savākti novadpētnieciska rakstura materiāli, kuros nozīmīga loma ir pilsētvidei un tieši konkrētajai apkaimei raksturīgajam kolorītam.

Rīgas Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas darbinieku sagatavotā ekskursija „Kur mīt Rīgas lauvas?” aicina skolas vecuma bērnus ieskatīties ievērības cienīgu pilsētas centra vizuālo objektu, kā arī parku un dārzu vēsturē. Arī RCB Sarkandaugavas filiālbibliotēkas darbinieku ekskursija „Atklāj Sarkandaugavu!” vairāk domāta skolas vecuma bērniem un izstrādāta kā kvests, kura gaitā tiek aplūkoti apkaimes svarīgākie dabas, arhitektūras un mākslas objekti un lasīti fragmenti no dažādām grāmatām. Kvesta centrālā tēma ir Aivara Neibarta personība un daiļrade.

Jāņa Grīziņa un Vārnu ielas republikāņu staigāto ielu portretējumam veltīta RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkas novadpētniecības materiālos balstītā ekskursija „Pa Jāņa Grīziņa „Vārnu ielas republikas” literāro varoņu pēdām”. RCB Pārdaugavas filiālbibliotēkas ekskursija „Zigmunda Skujiņa Pārdaugava” atklāj Pārdaugavu, kuras ielās audzis un skolojies pazīstamai rakstnieks. Ar vairāku aizsargājamu ozolu un latviešu kultūras darbinieku gaitu ģeogrāfiju iepazīstina RCB Šampētera filiālbibliotēkas darbinieki pastaigā „Šampēterī zīles krīt”.

Literārās pastaigas domātas rīdziniekiem un Rīgas viesiem, kas Rīgas un tās apkaimju vēsturi un arhitektūru gribēs iepazīt no dažādu latviešu autoru skatupunkta un šos maršrutus vēlēsies iziet bibliotekāra vadībā.

Projekts „Literārās pastaigas” veltīts Latvijas valsts simtgadei. Projektu atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde.

Vairāk informācijas par literārajām pastaigām RCB mājaslapā www.rcb.lv

 

 

19. maijā piedzīvo Muzeju nakti Sarkandaugavā

Muzeju naktī Sarkandaugavā piedāvās iepazīties ar apkaimes  industriālo vēsturi pasākumu ciklā «Sarkandaugava – Rīgas industriālais šūpulis»

Muzeju naktī, 19. maijā Sarkandaugavā notiks četras ekskursijas, lekcijas, izstādes un vakara programma. Rīdzinieki un pilsētas viesi varēs iepazīties ar Sarkandaugavas apkaimi caur tās bagātīgo industriālo vēsturi, kas ir veidojusi apkaimi tādu, kāda tā redzama šodien.

Šodienas Sarkandaugava ir izteikta tranzīta zona starp Rīgas centru un tālākām apkaimēm. Savukārt izejot ārpus ierastā maršruta, var atklāt vērienīgu Sarkandaugavas industriālās arhitektūras mantojumu un vidi, kas attīstījusies ražošanas ietekmē, katru gadu desmitu pienesot apkaimei pa kādam jaunam arhitektūras stilam. Sarkandaugavas attīstības biedrība sadarbībā ar apkaimes partneriem, uzņēmumiem un organizācijām šogad ir izvēlējusies izcelt tieši industrijas un uzņēmējdarbības attīstības tēmu vēsturiskajā apkaimes veidošanas gaitā.

Pasākums iesāksies ar stratēģisku piedzīvojumu spēli bijušajā fabrikā «Prowodinik», kurai aicinātas pieteikties komandas līdz 17.maija pl. 12:00. Tai pl. 14.30 sekos izzinoša Sarkandaugavas apkaimes ekskursija gida pavadībā «Sarkandaugavas zelta laikmets» ar sākumu Alekša skvērā, bet pl. 17.00, tiem, kas nepiedalās piedzīvojumu spēlē būs iespēja apskatīt bijušo gumijas izstrādājumu fabriku gida pavadībā (ar iepriekšēju pieteikšanos). Pl. 18.00 savas durvis ar pasākumu «No Citadeles cietuma uz Aleksandra Augstumiem» interesentiem vērs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs atklājot ekspozīciju un mākslas izstādi slimnīcas muzejā, izvedot ekskursijā pa teritoriju un klausītājiem piedāvājot vairākus lektorijus.
Savukārt aizstaigājot līdz Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļai «Dauderi», kur no pl. 19.00 norisināsies radošās darbnīcas un spēles bērniem  varēs nokļūt AS «Aldaris» teritorijā, kur jau no pl. 16.00 notiks ekskursijas gida pavadībā Padomju laika bunkurī, dažādas atrakcijas un vakara noslēguma koncerts.

Pasākumu «Sarkandaugava – Rīgas industriālais šūpulis» atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, AS Aldaris un SIA Realto. Piedzīvojumu spēli organizē piedzīvojumu organizācija «Lūzumpunkts».

Pasākuma programma: http://www.sarkandaugavai.lv/2018/05/muzejunakts2018/

Pasākuma adrese un pieteikšanās ekskursijām Facebook: https://www.facebook.com/events/596208477403069/

Pavasara talka Sarkandaugavas pludmalē 27.aprīlī

Vasaras talka

Tikšanās adrese Tvaika iela 3, jeb pie Kundziņsalas tilta Sarkandaugavas pusē.

Līdzi ņemami talkas instrumenti: grābeklis, arī ķerra, lāpsta. Būs jāgrābj lapas, jānes zari uz konteineri. Būs jālasa arī atkritumi (diemžēl), jo teritorija nav ilgstoši kopta.

Nodrošināsim: darba cimdus, atkritumu maisus, pāris grābekļus un maltīti talkas noslēgumā!

Esam vienojušies ar Rīgas Brīvostas pārvaldi, kas ir šīs teritorijas pārvaldītājs, ka pamazām varētu šo vietu novest pie kaut cik civila paskata.

Noticiet un mums kopā izdosies!