Diskutē par Rīgas 2. slimnīcas attīstību un lomu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā Rīgas plānošanas reģionā

Otrdien, 12. martā, veselības ministrs Hosams Abu Meri, Rīgas domes (RD) Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs un Rīgas domes deputāts Nils Josts apmeklēja Rīgas 2. slimnīcu, kur tikās ar ārstniecības personālu, iepazinās ar traumatoloģijā un ortopēdijā specializētās ārstniecības iestādes darbību un pārrunāja galvaspilsētas un reģionālo slimnīcu tīkla stiprināšanu ilgtermiņā.

Veselības ministrijas, RD un slimnīcas pārstāvji diskutēja par esošo situāciju, kā arī nākotnes izaicinājumiem ilgtermiņā traumatoloģijas un ortopēdijas jomā, liekot akcentu uz pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem piemērotāko risinājumu kontekstā ar finansiāli pārdomātu pakalpojumu sniegšanu valstiskā līmenī.

Šī bija viena no pirmajām iesaistīto pušu kopīgām sarunām, kuras rezultātā tika secināts, ka šo jomu nepieciešams attīstīt profesionālā līmenī.

Veselības ministra ieskatā, klīniskās universitātes slimnīcām ir jāattīstās līdzvērtīgi abos Daugavas krastos, līdz ar to ir svarīgi attīstīt traumatoloģijas, ortopēdijas virzienu arī P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā (PSKUS), taču šobrīd profesionālā līmenī ir jāizvērtē iespējamās perspektīvas.

Traumatoloģijas un ortopēdijas specializācijai ir ļoti nozīmīga loma krīzes situācijās un civilmilitārajā kontekstā. “Pārdaugavā bāzētā Rīgas 2. slimnīca ir stratēģiski svarīga infrastruktūra un būtisks punkts civilās aizsardzības plāna realizācijas gadījumā,” akcentēja Rīgas 2. slimnīcas valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis.

Rīgas 2. slimnīcas ārsti uzsvēra augsti specializētas medicīniskās palīdzības, kā arī augsti kvalificētu pakalpojumu sniegšanas būtisko lomu, jo īpaši traumatoloģijas un ortopēdijas specializācijā, ņemot vērā augstos risku un iespējamās komplikācijas. Piemēram, jaunas Rīgas 2. slimnīcas piebūve un esošās ēkas pārbūve pacientiem uzlabotu pakalpojumu pieejamību, pavērtu iespēju turpināt un attīstīt nepārtrauktu 24/7 neatliekamo medicīnisko palīdzību un plānveida pakalpojumus traumatoloģijā, ortopēdijā, rehabilitācijā un diagnostikā, turklāt atrisinātu galvaspilsētā iztrūkstošo hroniskās aprūpes gultu iztrūkumu.

Jau šobrīd Rīgas 2. slimnīca nodrošina multidisciplināru pieeju stacionārajā ārstēšanas procesā, un vajadzības gadījumā tiek realizēta sadarbība ar PSKUS, pārvedot tur pacientus. 2023. gadā tika veiktas vairāk nekā 3000 operācijas, no kurām 1151 bija lielo locītavu endoprotezēšanas operācijas, t.sk. 110 revīzijas. Traumatoloģijā un ortopēdijā specializētā slimnīca pamatā sniedz medicīnisko palīdzību Rīgas un Pierīgas teritorijas iedzīvotājiem, t.i., ap 500 tūkstošiem.

Viens no plānotās veselības aprūpes sistēmas reformas mērķiem ir efektīva slimnīcu tīkla pārvaldība, vienlaikus nodrošinot vienotu klīnisko slimnīcu augstāko vadību un sistēmisku ārstniecības procesu kvalitātes pārraudzību kā galvaspilsētā, tā reģionos. Pārmaiņas varētu tikt realizētas 10 – 15 gadu laikā.

Atbilstoši neauditētajiem finanšu datiem 2023. gadā SIA “Rīgas 2. slimnīca” ir noslēgusi ar 251 490 EUR peļņu, un neto apgrozījums sasniedzis 11,6 miljonus eiro.