Neatkarības laukums

Sagaidot Ziemassvētku nedēļu, no 20. decembra ierasto pilsētvides svētku noformējumu papildina gaismas noformējums 10 Rīgas parkos un pastaigu takās ne tikai centrā, bet arī pilsētas apkaimēs – Imantā, Ziepniekkalnā, Pļavniekos, Sarkandaugavā un Pārdaugavā. 

“Rīgā jau kopš valsts svētkiem skaisti mirdz Mežaparka Lielā estrāde, kā arī gaismas instalācijas Viesturdārzā, Spilvē, Bieriņos un Vecmīlgrāvī, kuras regulāri papildināja jauni gaismas objekti. Pirms Ziemassvētkiem esam sarūpējuši jaunu izgaismojumu pilsētā – ar spuldzīšu virtenēm izrotātas pastaigu takas, kā arī atpūtas zonas desmit Rīgas parkos un skvēros. Šādi radīta gaiša, silta un mājīga noskaņa,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. 

Ar Edisona spuldzīšu virtenēm un gaismas vides objektiem līdz pat janvāra beigām būs izgaismoti šādi Rīgas parki un skvēri: 

  • Neatkarības laukums, Vērmanes dārzs un Viesturdārzs Rīgas centrā, 
  • Anniņmuižas parks Imantā, 
  • Ēbelmuižas parks Ziepniekkalnā, 
  • Bērzu birzs Pļavniekos, 
  • Kalna parks Sarkandaugavā, 
  • Jaunatnes dārzs, Uzvaras parks un Arkādija parks Pārdaugavā.  

Tāpat kā pērn, pie apgaismes stabiem, uz tiltiem, ceļu pārvadiem, koku zaros, virs pilsētas ielām un citviet pilsētvidē kopumā vairāk nekā 180 adresēs ir izvietoti arī elektriskie gaismas dekori un dažādas virtenes, par kuriem rūpējas pašvaldības aģentūra Rīgas Gaisma. 

Rīgā sapostas egles Doma laukumā, Rātslaukumā un 11. novembra krastmalā, kā arī pie kultūras centriem, pilsētas laukumos, parkos un skvēros, kur kopumā izvietotas 22 egles. Pilsēta sagādājusi arī 16 egles, kas rotājas dažādās pilsētas apkaimēs. 

Svētkiem par godu radīts arī Roberta Rūrāna mākslas darbs “Mazie ziemas prieki Rīgā”, kurš izvietots pilsētas stendos un afišu stabos. Mākslas darba tematikā ilustrēta arī Rīgas pašvaldības tīmekļa vietne svetki.riga.lv, kur pieejama svētku kultūras programma, gaismas objektu apkopojums, idejas mazajiem ziemas priekiem, kā arī ir iespēja nosūtīt digitālu svētku apsveikumu.

tumes iela 25 ortofoto

2021. gada 16. jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 654 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lēmums par lokālplānojuma pilnveidošanu tika pieņemts, pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, kas norisinājās no 24.03.2021. līdz 18.04.2021.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves augstumu no trim uz sešiem stāviem, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski ekonomiski pamatotai izmantošanai.

Lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā ir veikti apbūves augstuma precizējumi, nosakot diferencētu apbūves augstumu no četriem līdz sešiem stāviem, noteikta prasība izbūvēt beznosaukuma ielu un gar ielu frontēm ierīkot dižstādu stādījumus, kā arī noteiktas prasības Tumes ielas satiksmes mierināšanas pasākumiem.

Izstrādātājs:

SIA “Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27373939, e-pasts info@grupa93.lv.

Pasūtītājs:

SIA “Bonava Latvija”, Brīvības gatve 275 , Rīgā, LV-1006, tālrunis 67567841, e-pasts kristaps.zvigulis@bonava.com.

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas, no 01.07.2021. līdz 22.07.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 12.07.2021. plkst. 17:00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 12.07.2021. plkst.12.00.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_20798;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv  sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Viedokli un priekšlikumus līdz 22.07.2021. var izteikt:

  • elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_20798;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 22.07.2021.) uz adresi:

Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050;

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847.

Tumes_iela_25

Pirmdien, 7. jūnijā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma pirmā publiskā apspriešana norisinājās no 26. februāra līdz 18. aprīlim, publiskās apspriešanas sanāksme notika 12. aprīlī.

Ņemot vērā sabiedrības lielo ieinteresētību par lokālplānojumu un izteiktos ieteikumus, 5. maijā tika organizēta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme, kuras mērķis bija izrunāt iesniegtos iebildumus un priekšlikumus un rast kompromisu sabiedrības un attīstītāja interešu salāgošanai.

Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus un veicot pārrunas ar attīstītāju, panākta vienošanās par lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu, veicot tajā papildinājumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos – pirmais apbūves apjoms pie ielas bez nosaukuma nedrīkst pārsniegt četrus stāvus, gar ielu frontēm jāierīko apstādījumu joslas ar dižstādu stādījumiem, ielai bez nosaukuma jāieklāj cietais segums, kā arī Tumes ielas pārbūves projektā jāparedz satiksmes mierināšanas pasākumus.

Galīgais lēmums par lokālplānojumu būs jāpieņem domes sēdē.

Tumes_iela_25

2021. gada 10. februārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 354 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27373939, e-pasts: info@grupa93.lv.

Pasūtītājs:

SIA “Bonava Latvija”, Brīvības gatve 275 , Rīgā, LV-1006, tālrunis 29170815, e-pasts: kristaps.zvigulis@bonava.com.

Publiskā apspriešana uzsākas 26.02.2021. un norisināsieslīdz 27.04.2021.Publiskās apspriešanas sanāksme tiek plānota 12.04.2021. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 Informatīvā planšete

Uzmanību!

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un aktuālos Ministru kabineta lēmumus attiecībā uz ierobežojumiem COVID-19 izplatības apkarošanai, publiskās apspriešanas termiņš var mainīties (pagarināts vai samazināts, bet ne mazāk par četrām nedēļām), kā arī precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai wwww.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_18677.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas ietvaros var izteikt:

Jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt pa tālruni 67012847.

2019.gada 31. maijā, no plkst. 13:00 – 17:00 Ziepju ielas 13 pagalmā, pie Dienas centra “Sirsgaisma”, notiks izklaidējošs pasākums skolēniem “Atā, skola – sveika, vasara”.

Pasākuma sākums ir plkst.13:00, kad skolēni pēc liecību saņemšanas ir aicināti kopā ar draugiem nākt uz Ziepju ielas 13 pagalmu, kur notiks dažādas sportiskas un radošas aktivitātes. Pasākumā laikā dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt savus spēkus dažādās netradicionālās sporta stafetēm, izgatavot kādus skaistus rokdarbus, apgleznot sejiņus, kā arī noslēguma pūst lielos ziepju burbuļus.

Ieeja pasākumā ir bezmaksas. Tiek gaidīti bērni, bet priecāsimies redzēt arī bērnu vecākus, kuri kopā ar bērniem vēlas svinēt mācību gada noslēgumu.

Pasākuma rīkotājs –  biedrība “Serve the City”. Projekts “Aktīvi Ziepniekkalnā” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Līdz Sarunu festivālam LAMPA atlicis pusotrs mēnesis, bet jau 26. maijā aicinām uz LAMPAS iesildīšanu Rīgā – daudzdzīvokļu mājas pagalmā Ziepniekkalnā, Ozolciema ielā 22 k-2. Ieeja – bez maksas.

PROGRAMMA

? 12.00 – 13.30 Saruna “Kā vecāki var vairot bērna prieku mācīties?” | rīko Iespējamā misija sadarbībā ar Swedbank

Iespējamās misija absolventi dalīsies savos stāstos un pieredzē, kā iesaistīt vecākus mācību procesā, lai kopā iedvesmotu bērnus mācīties mūža garumā.

? 13.45 – 15.15 Diskusija “Kurš, izņemot viņus? Vai ir citas atbildes uz krievu jautājumiem?” (krievu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā) | rīko Русское вещание LTV7

? 15.30 – 17.00 Saruna par dzīves kvalitāti Ziepniekkalnā | rīko Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS sadarbībā ar Jāni Ķīnastu un “nēbetjā”

Jautājumi un atbildes par interesanto vēsturi, izaicinājumu piesātināto tagadni un iespēju pilno nākotni tepat Ziepniekkalnā.

? 17.15 – 18.45 Saruna par uzticēšanos: cilvēks, sabiedrība, valsts | rīko Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS

Iesaistoša un viegla saruna ar interesantiem cilvēkiem par to, kas ir uzticēšanās, kāpēc tā ir svarīga, un ko varam darīt, lai to uzturētu un atjaunotu.

? 19.00 – 20.40 Rūdolfs Kugrēns stāvizrāde PRIEKS

Dienas garumā darbosies Mantu labotava, kurā kopīgiem spēkiem būs iespēja salabot citkārt izmetamu lietu, apgūt jaunas prasmes, saņemt pieredzējušu meistaru padomus un lietderīgi pavadīt laiku.

BĒRNIEM

12.00 – 19.00 Ziepju burbuļi, Brain Games galda spēles, kā arī raķešu darbnīca un eksperimentu šovs no Zinātkāres centrs ZINOO.
19.00 – 20.00 Atom Art multfilmu vakars.

Uz tikšanos Ziepniekkalnā,

// Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS

LAMPU Ziepniekkalnā ieslēdz Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Swedbank Latvija, Armadillo un Deep White. Projektu finansiāli atbalsta British Council, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros), Borisa un Ināras Teterevu fonds un Latvijas lielākais kokapstrādes uzņēmums Latvijas Finieris.

Saliedētības un piederības sajūtas veicinošā ziemas olimpiāde Ēbelmuižas parkā

2017. gada 28. janvārī, no plkst. 12.00 līdz 17.00 Ēbelmuižas parkā, Ziepniekkalna centrā, notiks pirmais ziemas olimpiādes pasākums ar nosaukumu „Ziepniekkalna Ziemas Olimpiāde” uz kuru tiek laipni aicināti jebkura vecuma interesenti, apkaimes iedzīvotāji un tās viesi. Šāda veida notikums šajā parkā, un arī Ziepniekkalnā, būs kaut kas vēl nebijis. Aktivitātes tiks piemērotas jebkura vecuma ļaudīm, kā arī pasākuma dalībniekus sagaida iespēja iegūt dažādas tematiskās balvas.

Ēbelmuižas parks ir pazīstams ar tajā esošajiem ozoliem un resnāko ozolu Pārdaugavā, kā arī līdz mūsdienām saglabājušos Ēbela muižas dzīvojamo ēku, kas ir saistīta ar parka bagātīgo vēsturi. Tāpēc Ziemas olimpiādei, kuras mērķis ir veicināt saliedētību iedzīvotāju starpā, kā arī piederības sajūtu un pilsonisko līdzdalību savai apkaimei, šis parks būs lieliska mājvieta gan šajā pasākumā, gan arī turpmāk.

Pāsākums sāksies plkst. 12.00, kad notiks pasākuma aktīvā daļa – komandu veidošana, neformālās sporta spēles un radošās aktivitātes. Aktivitāšu veikšanai nav nepieciešama iepriekšēja fiziska sagatavotība, tāpēc tiek aicināti piedalīties gan ģimenes, gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie un seniori, kuriem būs atsevišķi pielāgotas stafetes.

plkst. 15.00 līdz 17.00, uzreiz pēc aktivitātēm, paredzēta apbalvošana un vēlāk aktivitāšu dalībniekiem būs iespējama kopīga atpūta pie ugunskura, sarunas, tējas dzeršana un latviešu tradicionālās bukstiņputras vārīšana. Paralēli, labam noskaņojumam, notiks koncerts ar folkloras kopas piedalīšanos. Pasākuma laikā būs iespēja pierakstīties brīvprātīgo darba grupai, ar mērķi veicināt arī turpmāku Ziepniekkalna apkaimes aktivitāšu rīkošanu.

Uz ziemas olimpiādi gaidīti ir ne tikai Ziepniekkalna iedzīvotāji, bet arī citu apkaimju iedzīvotāji un interesenti. Ieeja pasākumā ir bezmaksas.

Ziemas olimpiādes rīkotājs – Nodibinājums ‘’Muzejs Mīlestībai’’. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Organizatori saka lielu paldies visiem sadarbības partneriem!

Sestdien, 31.oktobrī, Ziepniekkalnā, Valdeķu setā pie 19.trolejbusa galapunkta notiks mājražotāju un amatnieku tirdziņš ar izklaides programmu ģimenei “Ķirbju balle”

Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Biedrība, kas plašāk pazīstama ar projektu “Latvijas Mājražotāji”, aicina šo sestdien, 31.oktobrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 apmeklēt mājražotāju, zemnieku, amatnieku un mazo ražotāju tirdziņu Ziepniekkalnā, Valdeķu sētā, bruģētajā laukumā pie 19.trolejbusa galapunkta.

Būs iespējams satapt vairāk kā 35 tirgotājus no tuviem un tāliem novadiem, spēlēt lielās galda spēles un piedalīties radošajās darbnīcās.

No Pierīgas saimniecībām tiks atvesti vairāk kā 50 kilogrami lielu un mazu ķirbju, kurus varēs ne vien apskatīt un iegādāties, bet no tiem arī izveidot ķirbju tēlus. Visas dienas garumā būs iespējams izveidot dažādas figūras un tēlus, piemēram, bērniem būs iespēja izgrebt ķirbju sejas helovīnam, kuras būs iespējams pēc tam ņemt līdz uz mājām.

Rīkots pēc apmeklētāju un dalībnieku pieprasījuma, šis būs jau otrais biedrības rīkotais tirdziņš Valdeķu sētā, Ziepniekkalnā. Organizatori cer, ka šādi pasākumi varētu kļūt par lielisku tradīciju un ienest zaļo dzīvesveidu un ģimeniskas atpūtas iespējas tepat, Rīgas mikrorajonos.

Sestdien, 31. oktobrī, Ziepniekkalnā notiks Ķirbju balle

Sestdienas garumā visi rīdzinieki aicināti iepazīt Ziepniekkalna apkaimi citās krāsās un pievienoties SĀLSMAIZES aktivitātēm skvērā pie Valdeķu un Dižozolu ielu krustojuma.

no 16:00 VEIDOSIM Ziepniekkalna fotoportretu sēriju „Ziepniekkalna logi”
17:00 – 20.00 IESILDĪSIM jauno deju grīdu ar grupas „Kaukāzs” un salsas meistarklasi Dance Star studijas izpildījumā
18:00 – STĀDĪSIM ozoliņus, lai jaunā vieta pildās ar radošumu un spēku
20:00 IZGAISMOSIM „Balto nakti” projekcijām Ziepniekkalna logos

Tā būs iespēja arī iepazīt savas apkaimes aktīvistus un plānot nākamās apkaimes aktivitātes jaunizveidotajā kultūrtelpā.

Baltās nakts ietvaros pasākumi notiks arī Direct krāsu veikalā Vienības gatvē 93. Abi šie punkti būs vienoti multimediāla translācijā.

Ziepniekkalna projekta telpiskā koncepcija balstīta uz aktīvo vietas izmantošanu, kurā īsti nav laika uzkavēties, bet tā ir nozīmīgs saskares punkts un atrodas pašā Ziepniekkalna centrā. Līdz ar to iedzīvotāju un dizaineru izaicinājums bija radīt pavisam jaunus pilsētvides elementus, kas paredzēti īslaicīgam uzturēšanās laikam, tas būs pirmais šāda veida projekts Rīgā. Tai pašā laikā vietā būs apkaimes ziņojumu tāfele un danču grīda, lai veicinātu iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju un jaunu kultūras iniciatīvu rašanos.

Jau otro gadu „Labas vietas TALKA” projekta ietvaros saliedē kopienas, aicinot Rīgas apkaimju iedzīvotājus attīstīt un labiekārtot kādu savas apkaimes vietu, skvēru vai pagalmu saskaņā ar viņu īpašajām vēlmēm un nepieciešamībām. Šis ir viens no veidiem, kā viegli un ātri iedzīvināt drūmo apkaimju publisko telpu un uzlabot iedzīvotāju dzīves un atpūtas kvalitāti apkaimēs.

Vairāk par projektu Labas vietas TALKA:
www.riga2014.org/labasvietasTALKA
www.facebook.com/labasvietastalka2014

Krāsu partneris: Direct krāsu veikals-noliktava
Projektu atbalsta: KOKA, Liepkalni, Zaļenieku kokaudzētava
Organizē: ideju MĀJA un Laikmetīgās Arhitektūras Informācijas centrs