2024. gada 31. janvārī un 1. februārī Rīgas Jauno tehniķu centrs (Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8A) organizē STEM dienas, lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni un zināšanas par inženierzinātnēm un dabaszinātnēm, kā arī motivētu viņus ar tām saistīt savu dzīvi.

🟠 Rīgas Jauno tehniķu centra komanda, apzinoties izglītības kritiski nozīmīgo lomu un izaicinājumus, īsteno dažādas aktivitātes, lai radītu vienlīdzīgas iespējas bērniem un jauniešiem no dažādām Rīgas vietām apmeklēt STEM ārpusskolas aktivitātes gan Bauskas ielā 88., gan Ernestīnes ielā 8A.

Mācām bērniem un jauniešiem šīs šķietami sarežģītās lietas vienkāršā un aizraujošā veidā!

📌 Nāc! Iepazīsti mūsu pulciņus un skolotājus!
📌 Nāc! Darīsim visi kopā interesantas un aizraujošas lietas!
📌 Nāc! Mēs gaidīsim tieši TEVI!

Rīgā ir noteiktas divas sniega izvešanas vietas, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām.

📌 Daugavas kreisajā krastā sniega izvešanas vieta atrodas Rītausmas ielā 35, Ziepniekkalnā.

Sniega izgāztuves vieta Ziepniekkalnā, Rītausmas ielā 35

📌 Daugavas labajā krastā sniegu var vest uz Lidlauka ielu 40, Rumbulā, kur sniega izvešanas vieta ierīkota pretī ledus hallei “Kurbads”.

Sniega izgāztuves vieta Rumbulā, Lidlauka ielā 40

Tiem, kas sniegu veduši iepriekš, jāpievērš uzmanība, ka Daugavas labajā krastā sniega izvešanas vietas novietojums ir nedaudz mainīts un tā pārcelta tālāk uz priekšu no Lidlauka ielas krustojuma ar Atbalss ielu.

Pirms vest sniegu, aicinām uz e-pastu: [email protected] nosūtīt sekojošu informāciju:
• auto reģistrācijas numuru;
• vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu, kurš veic izvešanu;
• izvedamā sniega apjomu;
• uz kuru no abām vietām sniegs tiks vests.

📌 Atgādinām, ka vedot sniegu uz norādītajām vietām, jāievēro Rīgas domes saistošo noteikumu prasības (sniegā nedrīkst būt sadzīves atkritumi) un Aizsargjoslu likums (sniegu aizliegts izgāzt zem augstspriegumu līnijām-aizsargjosla 7m).

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs šogad sāks uzstādīt pirmos jauna dizaina ielu tirdzniecības moduļus pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās. Šogad paredzēts uzstādīt 22 jaunus moduļus Ziepniekkalnā, Daugavgrīvā, Mežciemā, Brasā, Sarkandaugavā, Mīlgrāvī un Juglā.

Šobrīd pašvaldības apsaimniekotajās āra tirdzniecības vietās tirgotājiem pieejami atšķirīgi risinājumi. Dažviet tie ir tikai galdi, citur tie ir galdi ar nojumēm. Tāpat daudzviet esošie galdi un nojumes ir nolietoti. Lai āra tirdzniecības vietas padarītu pievilcīgākas un funkcionālākas, Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrs izstrādājis jaunus dizaina risinājumus. Jauno moduļu dizainu radījis arhitekts Toms Kampars.

Moduļi visos gadījumos paredz tirdzniecības vietas veidot ar jumta segumu un sienām, lai pasargātu tirgotājus no lietus, vēja un saules. Moduļu dizains piemērots izvietošanai dažādās kombinācijās atbilstoši katrai āra tirdzniecības vietai. Katram modulim paredzēti funkcionāli elementi, kas ļaus pielāgot noēnojumu tirgotāja piedāvātajiem produktiem.

✅ Pašlaik noslēgts līgums par jauno moduļu izgatavošanu, paredzot tam laiku līdz marta vidum. Nojumju uzstādīšanas laiks būs atkarīgs no laikapstākļiem. Kopā trīs gadu laikā paredzēts uzstādīt 64 nojumes.

Tirgotājiem pašvaldības nodeva par viena tirdzniecības moduļa izmantošanu būs tāda pati kā līdz šim par āra tirdzniecības gada lietošanu. Fiziskas personas var tirgot pašu savāktas dabas veltes, piemēram, ogas, sēnes, savvaļas ziedus, nereģistrējot saimniecisko darbību, ja ienākumi gadā nepārsniedz 3000 eiro. Šādā gadījumā maksa par tirdzniecības moduļa izmantošanu ir 2 eiro dienā. Šiem tirgotājiem būs prioritāte, ja vienlaicīgi vienu tirdzniecības vietu vēlēsies izmantot vairāki tirgotāji.

Saimnieciskās darbības veicējiem, kas tirgo citu radītus produktus, par tirdzniecības moduļa izmantošanu jāmaksā 10 eiro dienā. Ja saimnieciskās darbības veicējs tirgo mājas apstākļos paša radītu pārtikas produkciju vai amatnieks tirgo paša izgatavotus amatniecības izstrādājumus, nodeva dienā ir 2 eiro. Tirgotājiem, kas vēlas tirgot pašu audzētus augkopības pārtikas vai nepārtikas produktus, jāmaksā 4 eiro dienā. Savukārt tirgotājiem, kas vēlas pārdot pašu ražotus biškopības produktus maksa ir 6 eiro dienā.

Lai varētu izmantot pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, jāsaņem atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai un jāsamaksā pašvaldības nodeva.

✅ Vairāk informācijas par ielu tirdzniecības atļauju pieteikšanu riga.lv.

BeforeAfter

 

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar plānoto Ziepniekkalna meža kopšanu, SIA “Rīgas meži” otrdien, 9.janvārī aicina iedzīvotājus un interesentus uz tikšanos. Tās laikā tiks sniegta informācija par paredzētajiem meža kopšanas darbiem, to mērķiem, kā arī tiks sniegti skaidrojumi un atbildes uz jautājumiem.

🟩 PAR PASĀKUMU

Laiks: otrdiena, 9.janvāris, plkst. 14.00 (apm. 1 stundu).
Vieta: pie Ziepniekkalna meža: https://ej.uz/xcwu (pie meža, Rītausmas ielā).
Dalībnieki: “Rīgas mežu” un Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji.
● Publicitātes nolūkos pasākuma laikā paredzēts fotografēt un/vai filmēt.

Tāpat komentārus un argumentētus priekšlikums par plānotajiem darbiem paredzēts uzklausīt līdz piektdienai, 19.janvārim (ieskaitot). Visērtāk sniegt priekšlikumus un nākotnē sekot līdzi aktualitātēm par Ziepniekkalna mežu – “Rīgas mežu” sociālās saziņas vietnē Facebook (https://www.facebook.com/RigasMezi), mirkļbirka #ZiepniekkalnaMežaKopšana.

🟩 PAR ZIEPNIEKKALNA MEŽA KOPŠANU:

Darbu mērķis: palīdzēt augt un attīstīties meža galvenajam kokam – priedei; saglabāt bioloģisko daudzveidību; dažādot meža ainavu, t.sk. saglabāt neskartas vietas, kur patverties meža dzīvniekiem; īpaši izcelt vizuāli patīkamas reljefa formas.

Lai arī “Rīgas meži” Ziepniekkalna mežā izvieto novērošanas kameras un teritoriju uzrauga ikdienā, šis arī ir viens no nelegālo atkritumu izmetēju “iecienītajiem” mežiem. Tāpat meža kopšanas nepieciešamību apliecina 2023.gada rudenī pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti par Rīgas un Pierīgas mežiem. Piemēram, saistībā ar Ziepniekkalna mežu tajā norādīts: “Mežs aizaudzis, ceļi dubļainu, ceļa malās atkritumu kalni”.

Darbu plānotā platība: apm. 75 ha (teritorija starp Ozolciema gatvi un Ķekavas novada robežu, kā arī starp Rītausmas ielu un dārzkopības kooperatīvu “Celtnieks”).

Darbi notiks tikai teritorijās, kas iekļautas apstiprinātajā SIA “Rīgas meži” Meža apsaimniekošanas plānā “Rīgas pašvaldības meži Rīgas pilsētas teritorijā, 2018. – 2026.gads”.

Paredzētais laiks: 2024.gada februāris – aprīlis.

Plānojot darbus Ziepniekkalna mežā, izdalītas četras pamata zonas:

 • Pilsētas zaļās zonas mežs (zaļā krāsa): darbu mērķis ir mežā saglabāt neskartas zonas, kur nenotiks kopšanas darbi un cilvēka iejaukšanās.
 • Rekreācijas teritorija (lašu krāsa): atrodas meža daļā, kur ir visplašākais taku tīkls un lielākā iedzīvotāju koncentrācija. Te darbu mērķis ir padarīt šīs aktīvāk apmeklētās meža daļas gaišākas, tīkamākas, pārredzamākas un drošākas apmeklētājiem. Tāpat te tiks veidoti atvērumi (līdz 0,2 ha), lai radītu apstākļus jaunu priedīšu augšanai.
 • Ainaviski vērtīga teritorija (dzeltenā krāsa): te darbu mērķis ir palīdzēt augt meža galvenajam kokam – priedei, t.sk. 100 gadīgām un vecākām; īpaši izcelt ainaviski skaistas meža daļas. Šeit plānots izcirst priežu mežam traucējušus un neraksturīgus pameža krūmus un kokus, kā arī veidot atvērumus (līdz 0,2 ha), lai radītu apstākļus jaunu priedīšu augšanai.
 • Īpaši ainaviska vieta (rozā krāsa): darbu mērķis ir akcentēt meža reljefa dažādību un īpatnības, piemēram, paugurus, ieplakas, ainaviski skaistas lazdas un atsevišķas pameža krūmu grupas. Daļā šīs teritorijas netiks veiktas nekādas darbības.

 

Lasīt vairāk

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA ‘’OnPlate’’ rīko semināru senioriem par TRAUMATISMA profilaksi!

Lai senioriem sniegtu zināšanas par to, kas ir traumatisms, kādi ir riski drošībai dzīvesvietā un dodoties ikdienas gaitās, kā sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā, Rīgas domes Labklājības departaments organizē semināru senioriem par traumatisma profilaksi.

📌 Seminārā uzstāsies:
● Sandris Petronis – Rīgas 2.slimnīcas priekšsēdētājs, sertificēts traumatologs, ortopēds. Uzzināsim, kādi ir traumatisma riska faktori, traumatisma profilakses pasākumi, lūzumu profilakse, pirmā palīdzība traumu gadījumā, drošība dzīvesvietā un dodoties ikdienas gaitās.
● Evita Brensone – fizioterapeite. Noskaidrosim, kāda slodze ir piemērota senioru vecumā, kādi vingrinājumi ir vispiemērotākiem. Kopīgi izkustēsimies veicot līdzsvara, koordinācijas vingrinājumus.

Semināra dalībnieki saņems izdales materiālus par traumatisma profilaksi, vingrinājumus no fizioterapeites!

📌 Seminārs notiks 10.novembrī, 16:00, Rīgas 2.slimnīcā, Ģimnastikas iela 1 (Konferenču zāle 5.stāvā).

Semināra norise:
● Plkst. 16:00-17:00 – lekcija par traumatisma profilaksi;
● Plkst. 17:15-18:15 – izzinoša nodarbība fizioterapeites vadībā “Kustības veselībai”.

📌 Pieteikšanās: pa tālruni +371 29423020 (Ieva) vai rakstot e-pastā: [email protected]

Vietu skaits ierobežots!

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts Rīgas domes Labklājības departamenta publicitātes materiālu vajadzībām.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments šoruden jau pabeidzis bērnu laukuma atjaunošanu Kanālmalas apstādījumos pie Bastejkalna un celiņu seguma atjaunošanu Operas skvērā, kā arī aktīvi turpina Ēbelmuižas parka un Sarkandaugavas parka labiekārtošanu.

Lai pārliecinātos par paveikto darbu kvalitāti, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vadītājs Edijs Pelšs piektdien, 3. novembrī apmeklēja pabeigtos objektus galvaspilsētas centrā un arī iepazinās ar būvdarbu gaitu Ēbelmuižas parkā.

“Rīgas pašvaldība arī rudenī turpina pilsētas labiekārtošanu un jau tagad pilsētvides uzlabojumus var sajust Centra apkaimes iedzīvotāji – īpaši ģimenes ar bērniem, kas laipni aicinātas apmeklēt jauno rotaļu laukumu pie Bastejkalna. Patlaban arī intensīvi turpinās parku labiekārtošana abos Daugavas krastos un labvēlīgu laikapstākļu gadījumā Ziepniekkalna apkaimes iedzīvotājus jau gada beigās priecēs Ēbelmuižas parks, bet Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji tiks pie vēl viena sakārtota parka,”

uzsvēra V. Zeps.

“Ēbelmuižas parks Ziepniekkalnā drīz iegūs jaunu elpu – šis viens no Rīgas vecākajiem muižu parkiem beidzot kļūst sakopts, iedzīvotājiem ērtāks, pieejamāks un draudzīgāks. Parks kļūs par vēl iecienītāku brīvā laika pavadīšanas vietu apkaimes iedzīvotājiem,”

norādīja E. Pelšs.

● Kanālmalas apstādījumu bērnu rotaļu laukumā, kas atrodas pie Bastejkalna tiltiņa, uzklāts jauns gumijas mulčas segums, uzstādīti jauni rotaļu elementi, sadalot laukumu zonās dažādu vecuma grupu bērniem. Atjaunoti esošie un uzstādīti jauni soliņi. Pie laukuma ieejas uzstādīta atkritumu šķirošanas urna ar piktogrammām, tādējādi mudinot bērnus šķirot atkritumus.

● Operas skvērā atjaunots grants segums 1350 m2 platībā, izmantojot filtrējošu minerālmateriālu maisījumu. Vienlaicīgi skvēra apsaimniekotājs SIA “Rīgas meži” atjaunoja 22 skvērā esošos soliņus un atkritumu urnas.

● Līdz gada beigām paredzēts labiekārtot Ziepniekkalna apkaimes sirdi – vēsturisko Ēbelmuižas parku. Darbu gaitā izveidos bruģa un grants celiņus, dažādus labiekārtojuma elementus un izbūvēs jaunu apgaismojumu.

Kopā plānots uzbūvēt 2640 m2 bruģa seguma celiņus un 4270 m2 grants seguma celiņus. Paredzēts uzstādīt 40 soliņus, kā arī atkritumu urnas un velostatīvus. Savukārt pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” parkā veic apgaismojuma izbūves darbus. 9,3 hektārus plašais Ēbelmuižas parks izbūvēts ap seno Ēbela muižu Ziepniekkalna centrā starp Graudu, Zaļenieku, Ēbelmuižas un Valdeķu ielu.

● Arī Sarkandaugavas apkaime šogad kļūs patīkamāka un iedzīvotājiem draudzīgāka, jo patlaban tiek atjaunots viens no trim apkaimes parkiem – Sarkandaugavas parku, labiekārtojot un apgaismojot teritoriju. Mājokļu un vides departamenta organizēto darbu gaitā atjaunos daļu parka celiņu, paplašinās bērnu rotaļu laukumu, uzstādot smilšukasti un rotaļu kompleksu mazākajiem bērniem, kā arī ierīkos jaunus krūmu stādījumus, novietos papildus divus parka soliņus un pārcels atkritumu konteineru novietni, kas pašlaik atrodas pie bērnu laukuma. Vienlaikus pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma” parkā izbūvēs apgaismojumu.

Sarkandaugavas parks atrodas paugurainā reljefā starp Ceļinieku un Sarkandaugavas ielu un Sarkandaugavas Kalna kapsētu. Tas ierīkots 20.gadsimta 60. gados daļēji vecu kapu teritorijā, kas slēgti pirms vairākiem gadu desmitiem un laika gaitā bija pilnīgi nolīdzinājušies. Parka platība ir 1,7 ha.

Rīgas dome ir izsludinājusi metu konkursu par Rīgas 2. slimnīcas piebūvi un esošās ēkas pārbūvi, lai iegūtu arhitektoniski augstvērtīgu, funkcionāli pārdomātu un ekonomiski pamatotu metu SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkas piebūvei, kas savienota ar esošo slimnīcas ēku, kā arī mūsdienu medicīniskās aprūpes prasībām atbilstošai esošās ēkas pārbūvei Ģimnastikas ielā 1 un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai.

Galvenais projektēšanas programmas uzdevums ir jauna korpusa – traumatoloģijas un ortopēdijas centra – izveide SIA “Rīgas 2. slimnīca” teritorijā. Būvprojektam jāparedz iespēja būvniecības darbus īstenot vismaz divās kārtās, kur būvniecības 1. kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt jauno korpusu – traumatoloģijas un ortopēdijas centru, savukārt 2. kārtas ietvaros plānota esošās ēkas pārbūve un atjaunošana, nodrošinot slimnīcas darbības nepārtrauktību.

METU KONKURSA NORISE

● Nolikums un projektēšanas programma pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

● Ieinteresētie konkursa dalībnieki var iepazīties ar metu konkursa teritoriju SIA “Rīgas 2. slimnīca” ēkā (Ģimnastikas ielā 1) šī gada 24. oktobrī plkst. 11.00 un 14. novembrī plkst. 11.00.

Meti jāiesniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, līdz 2024. gada 11. janvāra plkst. 17.00. Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamais termiņš – sešas nedēļas pēc metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Godalgu fonds un konkursa žūrija

 • Kopējais konkursa godalgu fonds: 30 000 eiro (balvu fonds netiek aplikts ar PVN):
  • pirmās vietas (uzvarētāja) godalga: 14 000 eiro;
  • otrās vietas godalga: 8000 eiro;
  • trešās vietas godalga: 4000 eiro;
  • divas veicināšanas godalgas: katra 2000 eiro apmērā.
 • Metu konkursa žūrijas sastāvā ir septiņi žūrijas locekļi: žūrijas komisijas priekšsēdētājs arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Jānis Dripe; SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētājs Sandris Petronis; Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš; Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas projektu vadītāja, sertificēta arhitekte Anna Vasiļjeva; Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve, sertificēta arhitekte Lolita Sarma; sertificēts arhitekts, Latvijas Arhitektu savienības biedrs Uldis Balodis; sertificēta arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības biedre Vita Rauhvargere.

Projektēšanas kopējās izmaksas tiek plānotas aptuveni 700 000 eiro apmērā.

Rīgas 2. slimnīca ir specializēta ārstniecības iestāde, kuras galvenais virziens ir traumatoloģija – balsta un kustību sistēmas slimību ārstēšana un rehabilitācija, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzība smagu skeleta traumu gadījumos un plānveida ortopēdiskā ārstniecība dažādu skeleta un locītavu slimību gadījumos.

Ziepniekkalna apkaimes biedrība ir izveidojusi uzdevumu grāmatu “Es un mans Ziepniekkalns”, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem.

Šajā grāmatā iekļauti 10 uzdevumi: “Ziepniekkalna iedzīvotāji”, “Kopīgas intereses”, “Spēlēsimies kopā”, “Čakla darbošanās”, “Gatavošanās svētkiem”, “Rūpes par vidi”, “Dažādas iespējas”, “Es un mēs, un viss ap mums”, “Katram savs uzdevums”, “Es varu!”. Katrs uzdevums ir saistīts gan ar konkrētām veicamām darbībām, gan tēmu par ko padomāt.

Uzdevumu grāmata “Es un mans Ziepniekkalns” var palīdzēt vecākiem un pedagogiem pārrunāt ar bērniem tādas tēmas kā:

🔹 kas ir mūsu līdzcilvēki?
🔹 kas var vienot cilvēkus?
🔹 kā veidot savstarpējās attiecības?
🔹 ko katrs cilvēks var paveikt atbilstoši savām spējām un iespējām?
🔹 kādas iespējas pieejamas Ziepniekkalnā dzīvojošiem bērniem?
🔹 kā mēs katrs atsevišķi un kopā ar citiem varam rūpēties par savu apkaimi?

📌 Sākot ar 21. septembri Ziepniekkalna apkaimes biedrības pārstāvji nogādās drukātās uzdevumu grāmatas uz Ziepniekkalna pirmksskolas izglītības iestādēm. Pēc tam, kad būs pabeigta drukāto eksemplāru izdale, digitālajā vidē tiks publicēta arī uzdevumu lapu elektroniskā versija, kas būs bez maksas pieejama ikvienam interesentam.

Uzdevumu grāmata tapusi projekta “Es un mans Ziepniekkalns” ietvaros.

Projektu līdzfinansē Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Vēl līdz 22. septembrim bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem var iepazīt Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības programmas, apmeklējot Atvērto durvju dienu pasākumus.

Rīgas pašvaldība aicina apmeklēt interešu izglītības iestādes Atvērto durvju dienās, kur bērniem un jauniešiem būs iespēja gan iepazīt interešu izglītības daudzveidību dažādās meistarklasēs, paraugdemonstrējumos un priekšnesumos, gan arī pieteikties dažādos pulciņos.

📌 Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas dažādās jomās:

 • kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, folklora, radošās industrijas);
 • vides interešu izglītībā (dabaszinības, arheoloģija, ģeoloģija, astronomija, puķkopība, ķīmija, vides pētnieki/eksperimenti u.c.);
 • STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un tehniskajā jaunradē (datorzinības, programmēšana, LEGO konstruēšana un tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, 3D konstruēšana, avio un raķešu kosmiskais modelisms, automodelisms, kuģu un jahtu modelisms u.c.);
 • sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);
 • citu izglītojošo programmu jomās (valodas, Estētikas skolas pirmsskolas vecuma bērniem, novadpētniecība u.c.).

🔹 Līdz 22. septembrim – Rīgas Jauno tehniķu centrā Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8a norisināsies atvērto durvju nedēļa “Atved draugu uz RJTC”.

🔹 Trešdien, 20. septembrīno plkst. 14.30 līdz 17.00 Atvērto durvju dienas pasākums notiks:

 • Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”;- Jēkabpils ielā 19a un tā struktūrvienībās Strūgu ielā 2;
 • Aglonas ielā 39;
 • Vizlas ielā 1,
 • Maskavas ielā 279/7;
 • Maskavas ielā 283b.

Rīgas pašvaldība mudina izmantot iespēju un pieteikties kādai no vairāk nekā 500 interešu izglītības programmām, kamēr vēl ir brīvas vietas!

Daudzveidīgajos pulciņos ir iespēja iesaistīties gan 101 Rīgas vispārējās izglītības iestādē, gan astoņās Rīgas interešu izglītības iestādēs un desmit sporta skolās, kā arī deviņās mākslas un mūzikas skolās.

🔎 Ar visiem pašvaldības rīkotajiem rudens izglītības un kultūras notikumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē rudens.riga.lv un Rīgas pašvaldības Facebook kontos “Rīgā mācās” un “Rīgā notiek”. Tāpat ar plašo interešu izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāstu var iepazīties arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnes www.iksd.riga.lv katalogā.

Ir lietas un vietas, kas paliek nemainīgas – arī šo mācību gadu Rīgas Jauno tehniķu centrs sāks ar iepazīšanās pasākumiem “Nāc un piedalies!”, kurā apmeklētāji varēs piedalīties radošajās darbnīcās, tādā veidā iepazīstoties ar skolotājiem un izzinot RJTC pulciņu darbu:

🔹 2. septembrī Rīgas Jauno tehniķu centrā norisināsies mācību gada atklāšanas svētki “Citāda zinību diena”. Apmeklētāji tiks gaidīt 10.00 – 13.00 Bauskas ielā 88 un 14.00 – 17.00 Ernestīnes ielā 8a. Pasākums tiks veidots kā atkal redzēšanās svētki pēc vasaras ar spēli – “Ielaušanās RJTC”.
🔹 7. septembrī no 15.00 – 19.00 norisināsies Atvērto durvju dienas Ernestīnes ielā 8a. Pasākuma laikā būs iespēja izzināt un izmēģināt pulciņu darbu Rīgas Jauno tehniķu centra struktūrvienībā “Dabaszinību skola”.

🔹 14. septembrī no 15.00 – 19.00 norisināsies Atvērto durvju dienas Bauskas ielā 88. Pasākuma laikā būs iespēja izzināt un izmēģināt pulciņu darbu.


🔹 No 18. septembra līdz 23. septembrim Rīgas Jauno tehniķu centrā norisināsies “Atved draugu uz RJTC” nedēļa, kuras laikā esošajiem audzēkņiem, nākot uz pulciņu, ir iespēja atvest līdzi draugu, kopīgi piedalīties pulciņa aktivitātēs un abiem tikt pie balvām.

📌Atzīmē savos plānotājos šos datumus un tiekamies Rīgas Jauno tehniķu centrā!

Rīgas Jauno tehniķu centrs šobrīd ir viena no vadošajām bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēm Rīgā tehniskās jaunrades un vides interešu izglītības jomās. Šobrīd Rīgas Jauno tehniķu centrā tiek realizētas vairāk kā 50 interešu izglītības programmas dažādās jomās – tehniskā jaunrade, kultūrizglītība, sporta interešu izglītība, vides interešu izglītība un citas interešu izglītības programmas.

Mūsu skatījumā interešu izglītība ir sirds izglītība, tas ir piedzīvojums! Novēlam ļauties piedzīvojumam, nevis noskatīties uz to no malas!