Erasmus+ projekta noslēguma pasākums Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Madariņa”

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Madariņa” notika Erasmus+ projekta noslēguma seminārs “Pašnovērtējums kā līdzeklis, lai uzlabotu pirmsskolas izglītības kvalitāti”.

Noslēguma semināra mērķis bija aktualizēt bērnu un pedagogu zināšanas un prasmi izvirzīt kritērijus sava darba pašvērtējumam, pilnveidot prasmi prezentēt savu veikumu.

Seminārā notika arī diskusija par tēmu: “Ko es iemācījos pati/pats pieņemot lēmumus?” Bērni un pedagogi ar lielu aizrautību radoši strādāja komandās, lai prezentētu savu veikumu pārējiem projekta dalībniekiem.

Veicot pašnovērtējumu un prezentējot savu darbu, gan pedagogi, gan bērni gūst izpratni, kāpēc jāveic pašvērtējums, pilnveido prasmi kritiski domāt, noteikt sasniedzamos personības un izaugsmes mērķus, iemācās būt atbildīgs, patstāvīgs, drošs.

Seminārs norisinājās pozitīvā gaisotnē ar domu, ka esam paveikuši un ieguldījuši lielu darbu un mūsu projekta rezultātus iespējams aplūkot pirmsskolas skolotājiem paredzētā lietotnē.