2022
Projektu konkurss “Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”

Notiek projektu īstenošana

 

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024. gadam.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju apgūt latviešu valodu Rīgas pilsētas pieaugušajiem iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.

2022. gadā konkursa prioritārā grupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji.

Projekta labuma saņēmējiem jābūt Rīgas pilsētas deklarētajiem iedzīvotājiem vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

Projektu konkursa ietvaros tiek organizētas latviešu valodas mācības atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktajiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2.

Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas var piedāvāt latviešu valodas mācību kursus Rīgas iedzīvotājiem.

Valsts un pašvaldības iestādes, kā arī sabiedriskā labuma nevalstiskās organizācijas kursu norisei var pretendēt uz bezmaksas telpu izmantošanu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1.

Maksimālais pašvaldības finansējums vienam projektam 2022.gadā ir 25 000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

🟩 Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022.gada 11.jūlija līdz 2022.gada 15.novembrim.

 

🟩 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 8.jūnijs, plkst.14.00.

🟢 Projekta pieteikumi iesniedzami līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam:

♦ Pretendenti, ja tie nav Pašvaldības izglītības iestādes, pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, iesniedz, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nevar pārsniegt 20 MB.

♦ Pašvaldības izglītības iestādes pieteikumu iesniedz kā dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta), nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv.

 

🟢 Papildinformācija TIKAI PROJEKTU PIETEICĒJIEM pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv .Pierakstīšana uz kursiem pa šo e-pastu vai tālruni netiek veikta.

Rīgas iedzīvotāji sākot ar 2022.gada 11.jūliju, kad tiks publiskoti konkursa rezultāti mājas lapās www.riga.lv un www.apkaimes.lv, paši varēs pieteikties kursiem, izvēloties iestādi, kurā mācīties.

Rīgas domes darbinieki nenodrošina pierakstu plānotajiem latviešu valodas kursiem.