Mežaparkā uzlabos atpūtas iespējas un apmeklētāju drošību

Rīgas pašvaldība sagatavojusi un nodevusi sabiedriskajai apspriešanai jaunus noteikumus* par Mežaparka apsaimniekošanu un aizsardzību, kas paredz nodrošināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un veikt izmaiņas satiksmes organizācijā, tādējādi uzlabojot apmeklētāju drošību un nodrošinot kvalitatīvas atpūtas iespējas.

Ar noteikumu projektu var iepazīties un līdz 22. martam sniegt viedokli pašvaldības mājaslapā sadaļā “Saistošo noteikumu projekti”

Pēc iesniegto priekšlikumu izvērtēšanas noteikumu projektu vērtēs Mājokļu un vides komitejā un galīgo lēmumu pieņems domes sēdē.

Jaunie noteikumi ļaus nodrošināt sakoptāku teritoriju, kas veicinās Mežaparka izmantošanu atpūtai. Tāpat plānots uzlabot apmeklētāju un īpaši bērnu drošību, ierobežojot mehānisko, elektrisko un citu pārvietošanās līdzekļu pārvietošanos un stāvēšanu Mežaparka teritorijā. Īpaši svarīgs būs aizliegums visa veida transportlīdzekļiem braukt cauri bērnu laukumiem, kas būtiski palielinās bērnu drošību. Tāpat svarīgi, ka Mežaparka teritorijā uzlabosies gaisa kvalitāte.

Lai nodrošinātu Mežaparka apmeklētāju pārvietošanās drošību, tiek plānota virkne satiksmes organizāciju uzlabojošu pasākumu:

✅ noteikts ātruma ierobežojums elektriskajiem pārvietošanās līdzekļiem līdz 15 km/h un aizliegums novietot pārvietošanās līdzekli tādā veidā, kādā tas traucē gājējiem vai citiem transporta līdzekļiem;
✅ noteikts aizliegums visiem pārvietošanās līdzekļiem braukt cauri bērnu rotaļu laukumiem, izņemot ar apsaimniekotāja atļaujām;
✅ automātiskas iebraukšanas barjeras uzstādīšana, lai palielinātu transportlīdzekļu kustības kontroli un iegūtu statistiku par reālo satiksmes plūsmu Mežaparkā. Tādejādi vairs netiks izsniegtas papīra atļaujas, bet tās tiks noformētas elektroniski;
✅ izmaiņas satiksmes organizācijā – izvietojot ceļa zīmes, norādes un fiziski slēdzot transportam divas trešdaļas Ostas prospekta. Tādejādi nebūs nepieciešams izstrādāt individuālos pārvietošanās maršrutus, bet drīkstēs pārvietoties norādītajā maršrutā un atbilstoši ceļa zīmēm un norādēm.

Ņemot vērā, ka Mežaparkam nepieciešams atšķirīgs kopšanas režīms, nekā to paredz Rīgas domes saistošie noteikumi par pašvaldības teritoriju kopšanu, jaunajos noteikumos ietvertas normas par Mežaparka teritorijas zālienu, koku, apstādījumu kopšanu un ceļu uzturēšanu.

Plānots aizliegums stādīt augus un kokus, kas mazinās potenciāli invazīvo sugu ieviešanos, pasargājot vietējo floru, saglabājot vides bioloģisko daudzveidību, augsni, zemes dzīles, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu un citu dabas mantojumu.

* Saistošie noteikumi “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” daļas, ko aizņem mežaparks, apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”