Norisināsies Rīgas domes Konsultatīvās padomes sēde sabiedrības integrācijas jautājumos

Trešdien, 13. decembrī laikā no plkst. 15 tiešsaistē norisināsies Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēde.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

✅ Prezentācija “Plānotie pasākumi personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai”
Ziņotājs: Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors

✅ Diskusija par Konsultatīvās padomes darbību – līdzšinējo Konsultatīvās padomes locekļu atskats un secinājumi; jauno Konsultatīvās padomes locekļu – nevalstisko organizāciju pārstāvju redzējums par darbu Konsultatīvajā padomē

✅ Citas aktualitātes