Noslēdzies projekts “Sanāksim Līksnas ielā!”

2023. gada 16. jūnijā Maskavas forštates Līksnas ielas 13 pagalms bija tērpts īpašās svētku rotās, jo līdzās Nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” Atbalsta centra bērniem un ģimenēm “Roku rokā” 25 gadu jubilejai tika atzīmēts arī projekta “Sanāksim Līksnas ielā!” noslēgums. Kopā bija pulcējušās dienas centra bērnu ģimenes, centra draugi, izaugušie bērni, kā arī daudzi Maskavas forštates iedzīvotāji.

Projekta laikā četru mēnešu aktivitātēs tika sakopta un apzaļumota Līksnas ielas apkaimes teritorija, iepazīta Maskavas forštates vēsture un dota iespēja apkaimes iedzīvotājiem sanākt kopā, kopā darboties un citam citu labāk iepazīt. Tad nu centra jubileja iezīmēja arī svinīgu šī projekta noslēgumu kopīgos svētkos. Atsevišķi jāizceļ, ka projekta ietvaros pēc apkaimes iedzīvotāju balsojuma “Roku rokā” darbinieki un bērni izgatavoja un uz Līksnas ielas 13 žoga izvietoja stilizētu Maskavas forštates karti ar interesantākajiem apkaimes apskates objektiem, kas turpmāk priecēs ne tikai apkaimes iedzīvotājus, bet arī pilsētas viesus.

“Roku rokā” bērni un darbinieki vairāku mēnešu garumā bija gatavojuši jubilejas koncertu, ar kuru tad arī tika iepriecināti klātesošie. Bērniem šis laiks bija ļoti īpašs, jo viņi varēja atklāt sevī daudzus jaunus talantus – dziedāšanā, dejošanā un pat zvanu spēlēšanā un aktiermākslā. Sanākušie viesi ļoti novērtēja bērnu aizrautību un centību.

Pēc bērnu koncerta klātesošos aizkustināja arī uzaicinātie viesmākslinieki – ukraiņu sieviešu ansamblis “Divčata”, izpildot ukraiņu tautas dziesmu, kā arī tautas dziesmu “Pūt vējiņi!”, gan latviešu, gan ukraiņu valodās. Tāpat skatītājus ar divām dziesmām priecēja arī soliste Iveta Spandega ar ģitāristu Dāvidu Meliņu.

25 gadi nav nieka lieta, tāpēc daudz bija arī apsveikuma vārdu un ziedu, īpaši atzīmējot “Roku rokā” vadītājas Ilzes Nagles ieguldījumu, centru vadot vairāk nekā 22 gadus.

Pēc svētku daļas sekoja saviesīgā daļa, kur apkaimes iedzīvotāji varēja cits citu labāk iepazīt, darbinieki atkalredzēties ar “izaugušajiem” bērniem un nu jau arī ar viņu bērniem un visi kopā baudīt gardus cienastus. Centra telpās varēja aplūkot divas foto slaidrādes – Maskavas forštates vēsturiskās fotogrāfijas un centra “Roku rokā” vēsturi fotogrāfijās un video.

Nodibinājuma LELB Diakonijas centrs Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm “Roku rokā” no sirds pateicas visiem par ieguldījumu projekta dažādajās aktivitātēs un cer arī turpmākajos gados rosināt apkaimes iedzīvotājus kopīgiem labiem darbiem un kopā būšanai!

“Roku rokā” kolektīvs un bērni.

Projekts “Sanāksim Līksnas ielā!” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.