Zināmi Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2024. gada 1. uzsaukuma rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

●  Konkursa 1. uzsaukumā tika iesniegti 39 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 125 862,01 EUR.

●  Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 15 projektiem par kopējo summu 46 357,17 EUR.

Konkursā iesniegtajos projektos ietverti sporta pasākumi: basketbola groza uzstādīšana un sporta svētki, Rīgas apkaimju orientēšanās kauss; dažādi kopābūšanas pasākumi, izglītojošas un izzinošas aktivitātes: prāta spēļu vakari, veselīga dzīvesveida, labbūtības un kopīgas ēstgatavošanas darbnīcas, apkaimē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāstu apzināšana un dokumentēšana, kā arī bērnu grāmatu namiņa uzstādīšana apkaimē.

🟩 2024. gada 1. uzsaukuma rezultāti skatāmi – šeit.