NVO nama 7 gadu jubileja – ar skatu nākotnē

25. septembris NVO namā bija īpaša diena – ar Atvērto durvju dienu, izstādes atklāšanu un domapmaiņu – ideju talku, tika atzīmēta tā 7 gadu darbības jubileja.

NVO nama kolektīvs pateicas par atsaucību un sadarbību visiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, sadarbības partneriem, atbalstītājiem un draugiem, kas 7 gadu gaitā iesaistījušies NVO nama dalībnieku lokā! Turpināsim strādāt, lai NVO namā ikviena organizācija būtu gaidīta, īstenotu savas idejas, apgūtu jaunas zināšanas, rīkotu pasākumus un justos NVO namā kā otrajās mājās!

Atzīmējot NVO nama jubileju, NVO nama kolektīvs aicināja visus interesentus nākt un iepazīties ar NVO nama ikdienu, piedāvātajām iespējām, apskatīt telpas un aprīkojumu. Tika atklāta izstāde “NVO nama 7 gadu stāsts”, kura atspoguļo svarīgākos nama darbības virzienus un pasākumu daudzveidību. Izstādi laika gaitā varēs apskatīt dažādās Rīgas telpās, dažādās apkaimēs. NVO namā tā būs skatāma līdz oktobra beigām.

Īpašs paldies par sadarbību, kopīgiem pasākumiem un stāstiem svētku dienā Kultūras un tautas mākslas centram “Ritums”, UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, Latvijas baltkrievu savienībai un biedrībai “Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem”.

Svētku reizē NVO nama darbībā atskatījās tā vadītājs Dzintars Koks, akcentējot nozīmīgākos notikumus un interesantākos pasākumus 7 gadu gaitā. Jau pirmajā darbības gadā sadarbībā ar Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrību “Dace” notika labdarības pasākums bērniem ar īpašām vajadzībām un izstāde “Pasaule ap mani” – šis pasākums decembra sākumā NVO namā kļuvis par tradiciju. 2014. gadā notika akcija “Apzaļumosim NVO namu”, kas raisīja lielu atsaucību, kā rezultātā nama iekštelpas izrotāja augi. Gadu vēlāk pārvērtības piedzīvoja NVO nama zāle – pēc remonta tā kļuva omulīgāka, ieguva jaunu grīdas segumu un tehnisko aprīkojumu. Uzsākta un notikusi virkne pasākumu sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, atzīmējot UNESCO starptautiskās dienas. 2017. bija gads, kad NVO nams saņēma starptautisku atzinību – URBACT labās prakses sertifikātu, kas deva pamatu starptautiskam projektam 2 gadu garumā. Kā ikgadēji pasākumi notiek Rīgas un Latvijas reģionu NVO un pašvaldību tīklošanās un pieredzes apmaiņas konferences.   Piecu gadu jubilejā pretī namam svinīgi tika iestādīta liepa. 2019. gadā NVO nams “devās ārpus telpām”, kopā ar vairāk nekā 30 NVO piedaloties Bolderājas apkaimes svētkos – šim pasākumam ir turpinājums – šogad Brasā. 2020. gads iezīmējās ar semināru un pasākumu organizēšanu tiešsaistē un lifta atklāšanu.

Noslēgumā organizāciju pārstāvji, draugi un atbalstītāji piedalījās  domapmaiņā – ideju talkā, lai apkopotu gan NVO nama vērtības, gan paustu ierosinājumus un nepieciešamos uzlabojumus turpmākai attīstībai.

Par muzikāliem sveicieniem svētku reizē gādāja vīru vokālais kvartets “Harmonija Rīgai”.

NVO nams plašai sabiedrībai un apmeklētājiem savas durvis vēra 2013. gada 25. septembrī. Šādu namu Rīgas pašvaldība izveidoja nevalstisko organizāciju atbalstam, piedāvājot resursus Rīgas organizācijām darbībai, sadarbības veidošanai, informācijas, labās prakses un pieredzes apmaiņai un organizāciju aktīvistu apmācībai bez maksas. Kopš nama atklāšanas to apmeklējuši vairāk nekā 160 tūkstoši cilvēku, savos un pašvaldības organizētos pasākumos piedalījušās vairāk nekā 550 organizācijas, notikuši vairāk nekā 10 000 organizāciju rīkoti pasākumi. Ikdienu namā darbojas vides, sociālās, profesionālās, kultūras, mazākumtautību un daudzas citas jomas pārstāvošas organizācijas, kuru darbi ir vērsti pilsētas iedzīvotāju labā. Šoruden NVO namā vidēji nedēļā darbojas 33 nevalstiskās organizācijas.