Paziņojums par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

09.11.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2001-lē “Par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai nodrošinātu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības attīstībai – savrupmāju apbūves teritorijas transformācijai par mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Metalux”, izstrādātājs – “Livland Group”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 21.11.2022. līdz 19.12.2022.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.12.2022 Plkst.17:00 video konferences režīmā MS Teams vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv , kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 08.12.2022. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://ej.uz/yz9z.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_24336;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 19.12.2022. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_24336;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 19.12.2022.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.