Rīdzinieki aicināti piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par medību noteikumiem galvaspilsētā

Rīgas pašvaldībā izstrādāti jauni noteikumi* par medību regulēšanu galvaspilsētas teritorijā, par kuriem ikviens iedzīvotājs aicināts līdz 5. februārim paust viedokli sabiedriskās apspriešanas laikā.

🔵 Ar noteikumu projektu var iepazīties un sniegt viedokli pašvaldības mājaslapā sadaļā “Saistošo noteikumu projekti”

Medību likumā pašvaldībai dotas tiesības izdot noteikumus par medībām pilsētā gadījumos, kad medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus. Rīgas teritorijā ietilpst platības un ūdenstilpes, kurās mīt medījamie dzīvnieki, kas rada postījumus videi, apdraudējumu iedzīvotājiem un var negatīvi ietekmēt uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā.

2023. gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, tika konstatēts vairākkārtējs mežacūku populācijas pieaugums, kas būtiski palielina gan mežacūku nodarīto postījumu draudus, gan rada epizootijas (infekcijas slimību izplatīšanās dzīvnieku vidū) risku. Pārtikas un veterinārais dienests norādījis, ka, konstatējot Āfrikas cūku mēra gadījumus Rīgas teritorijā, tiktu ietekmēts vai pārtraukts gaļas un piena pārstrādes un dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumu produkcijas eksports un loģistika pilsētas teritorijā esošajās ostās. Tāpat ievērojamus postījumus meliorācijas sistēmām rada nekontrolēti savairojušies bebri, kuru darbības rezultātā cieš cilvēku īpašumi.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai medījamie dzīvnieki neapdraudētu sabiedrisko kārtību un drošību, samazinātu epizootijas riskus un novērstu postījumus īpašumiem, videi un meliorācijas sistēmām Rīgas pašvaldības teritorijā.

Jautājumus par to, ko, kā, kur un cik daudz medīt arī turpmāk izskatīs un lēmumus pieņems Medību koordinācijas komisija.

Pēc apspriešanas laikā iesniegto viedokļu apkopošanas noteikumu projektu skatīs Mājokļu un vides komiteja, bet galīgo lēmumu pieņems domes sēdē.

*Saistošie noteikumi ”Par medībām Rīgas valstspilsētas teritorijā”