Rīgā plānots lielāks atbalsts maznodrošinātajiem

Trešdien, 24. janvārī, Rīgas domes sēdē tika pieņemti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos*, kuru mērķis ir sniegt lielāku atbalstu mazaizsargātām iedzīvotāju grupām un noteikt jaunu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni galvaspilsētas pašvaldībā, tādējādi sociālo palīdzību varēs saņemt par apmēram 25 % vairāk rīdzinieku. Pēc noteikumu stāšanās spēkā uzlabosies dzīves līmenis iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

Pēc šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā 2024. gadā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis būs 549 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, kas ir par 68 eiro vairāk nekā pašlaik, un 384 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Tādējādi Rīgā tiks paaugstināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis līdz valstī noteiktajam maksimumam.

Šogad pašvaldības budžeta programmā “Sociālie pabalsti Rīgas valstspilsētas iedzīvotājiem” būs nepieciešams papildu finansējums un tiek prognozēts, ka papildu sociālās palīdzības saņēmēju skaits pieaugs par aptuveni ceturto daļu. Pērn desmit mēnešos pašvaldībā maznodrošinātas mājsaimniecības statuss piešķirts 12 950 personām.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un attiecīgos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvo Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldībai ir tiesības noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, bet trūcīgas mājsaimniecības statusu nosaka valsts – šogad tas ir 343 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 eiro pārējām.

Maznodrošinātām mājsaimniecībām tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālās palīdzības pabalstus, t.sk. mājokļa pabalstu, pabalstu veselības aprūpei, pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai, pabalstu izglītības ieguves atbalstam, pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Grozījumi noteikumos vēl jāapstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

*“Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”