Rīgas bāriņtiesa nodrošina jaunu pakalpojumu domstarpību risināšanai par bērnu aizgādību

Lai atbalstītu ģimenes domstarpību risināšanā par bērna aizgādības jautājumiem, Rīgas pašvaldības bāriņtiesa ieviesusi jaunu pakalpojumu. Tā mērķis ir atbalstīt vecākus, lai viņi varētu panākt vienošanos par bērna aizgādību bērna labākajās interesēs un bērniem nebūtu jāpieredz vecāku savstarpējie konflikti un manipulācijas šķiršanās gadījumos, kā arī bērni varētu ar abiem vecākiem saglabāt labas attiecības.

Pakalpojuma ietvaros iespējams saņemt individuālas un pāra konsultācijas ar gadījuma vadītāju, ģimenes psihoterapeitu, psihologu vai mediatoru konsultācijas, saņemt atbalstu vecākiem, lai panāktu vienošanos par bērna aizgādības jautājumiem un saskarsmes tiesībām, izstrādāt domstarpību risināšanas stratēģiju atbilstoši konkrētās ģimenes vajadzībām, kā arī veicināt sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm.

“Vēlos uzsvērt un aicināt apzināties, ka partneru neizrunātās savstarpējo attiecību lietas, neizreaģētās emocijas un neizsāpētās aizvainojumu, nodevības, pāridarījuma un citas sāpes nevar atrisināt un sakārtot ar bāriņtiesas lēmumiem vai tiesas spriedumiem, jo tie attiecību problēmu līkločus neatrisina un nesakārto. Šādos strīdos partneri savas nesakārtotās pieaugušo attiecības nereti savstarpēji risina nevis kā nobriedušām pieaugušām personām būtu atbilstoši, bet gan šīs partnerattiecību negācijas pārnes uz vecāku attiecību līmeni, kurā tiek iesaistīti arī bērni. Lielākoties gadījumu runa nav par to, vai otrs būtu slikts vecāks, bet gan par to, kā mēs – vīrietis un sieviete, neesam nokārtojuši un pabeiguši savas partnerattiecības, lai pēc tam uzņemtos atbildību un izlemtu, kā turpmāk abiem būt savu bērnu dzīvē un būt labiem vecākiem.”

pakalpojuma ieviešanas nepieciešamību skaidro Rīgas pašvaldības bāriņtiesas Ģimenes domstarpību nodaļas vadītāja Iveta Lielmane

Pagājušajā gadā pilotprojektā uzsāktais pakalpojums tiek turpināts pilnā apmērā 2024.gadā, sadarbojoties ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”. Lai ģimene varētu izmantot pakalpojumu, nepieciešams Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas nosūtījums, un palīdzība tiek sniegta bez maksas.

Bāriņtiesa ir īpaša iestāde bērna un aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai, kuru izveido un uztur novada vai pilsētas pašvaldība. Bāriņtiesas kompetencē ir dažādu ar bērnu tiesībām saistītu jautājumu, starp tiem arī ģimeņu domstarpību, risināšana. Ja vecāki nevar vienoties, bāriņtiesa lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, kā arī jautājumus par izglītības, ģimenes ārsta izvēli vai maiņu, došanos ceļojumā un tamlīdzīgi. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam, bāriņtiesā var vērsties arī bērns, ja vecāki, viņaprāt, noteikuši nepamatotus ierobežojumus vai radušās citas domstarpības viņu attiecībās.