Rīgas dome aicina uz tikšanos Dārziņu apkaimes iedzīvotājus.

Dārzinu ainava

11.aprīlī 18.30 Rīgas 72.vidusskolas, Ikšķiles ielā 6, telpās Dārziņu apkaimes iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Oļegu Burovu, nozaru departamentu un citu Rīgas domes izpildinstitūciju vadītājiem un atbildīgajiem darbiniekiem.

2017.gadā Rīgas domē tika apstiprināts Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības Tematiskais plānojums, kas atspoguļoja apkaimes iedzīvotāju un Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību ilgtermiņā. Tematiskā plānojuma ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija. Būtisku ieguldījumu Tematiskā plānojuma izstrādāšanā un iedzīvotāju viedokļu apzināšanā deva Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība, kas ir viena no aktīvākajām iedzīvotāju biedrībām Rīgas Latgales priekšpilsētā.

2018.gadā tika apzinātas iespējas un saņemtas atbildes par vairāku, apkaimes infrastruktūras tālākai attīstībai būtisku jautājumu īstenošanas gaitu un ieplānotajiem darbiem, par kuriem nozaru departamentu atbildīgie darbinieki pastāstīs tikšanās reizē, kā arī uzklausīs iedzīvotāju viedokļus un priekšlikumus.