Reemigrācijas buklets

Realizējot projektu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”, ir sagatavota rokasgrāmata, kas sniedz informāciju ikvienam, kurš vēlas atgriezties un uzsākt dzīvi Rīgā.

Pieņemt lēmumu mainīt dzīvesvietu un atgriezties uz dzīvi Rīgā var šķist ļoti izaicinoši un grūti, tāpēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir sagatavojis un izdevis informatīvu materiālu “Rīga – manas mājas. Rokasgrāmata atgriežoties uz dzīvi Rīgā”.  Rokasgrāmata sniedz informāciju par sagatavošanās soļiem pirms pārcelšanās, kas jādara jau atgriežoties Rīgā, kādi ir pašvaldības un valsts sniegtie pakalpojumi, dažādu iestāžu un organizāciju kontakti, kā arī atbalsta mehānismi, lai palīdzētu remigrantu ģimenēm atgriezties Latvijā un sekmīgi uzsākt dzīvi Rīgā.

Izstrādājot rokasgrāmatas saturu, tika veikta aptauja un diskusija  ar nevalstiskajām organizācijām un diasporas pārstāvjiem par iekļaujamo informāciju un jomām, akcentējot to informāciju, kas ir visnepieciešamākā remigrantiem, sākot domāt par atgriešanos Latvijā.

Rokasgrāmata ir pieejama gan digitāli, gan drukātā versijā, latviešu, krievu, angļu un vācu valodās.

Rokasgrāmata “Rīga – manas mājas” – latviešu valodā

Rokasgrāmata “РИГА – МОЙ ДОМ” – krievu valodā

Rokasgrāmata “RIGA – MY HOME” – angļu valodā

Rokasgrāmata “RIGA – MEIN ZUHAUSE”- vācu valodā

Rokasgrāmatu izstrādāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ar mērķi apkopot un aktualizēt informāciju, kas sniegtu atbalstu remigrantiem Rīgas pilsētā.

Projekts ieviests ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas un Rīgas Plānošanas reģiona piešķirto finansējumu.