Sociālā palīdzība Rīgas slimnīcās ir pieprasīts pakalpojums

Galvaspilsētas stacionārajās ārstniecības iestādēs tiek sniegta sociālā palīdzība Rīgā deklarētajiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu viņiem nepārtrauktu sociālo aprūpi arī pēc izrakstīšanās un palīdzību citu sociālo problēmu risināšanā. Rīgas pašvaldības Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par sociālās palīdzības nodrošināšanu visās galvaspilsētas slimnīcās.

2023. gada deviņos mēnešos slimnīcu sociālie darbinieki snieguši 15 362 konsultācijas 8354 personām. Salīdzinot ar 2022. gada deviņiem mēnešiem, konsultāciju skaits palielinājies par 10 % jeb 1538 konsultācijām un klientu skaits palielinājies par 6,5 % jeb 511 personām. Vislielākais konsultāciju skaita palielinājums ir SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” – par 1842 konsultācijām jeb 33 %, kur būtiski pieaudzis vientuļu smagi slimu cilvēku skaits.

Līdz šim īpaši pieprasīta bijusi īslaicīgā aprūpe, ko piešķir uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā, aprūpe sociālās aprūpes centros, specializētā medicīniskā transporta pakalpojums (tas jāpiesaka iepriekš), aprūpe mājās. Lielu ieguldījumu slimnīcu sociālie darbinieki veic arī darbā ar pacientu tuviniekiem gan sociālo pakalpojumu noformēšanas gadījumā, gan pacienta atgriešanās procesā dzīvesvietā.

Sociālais darbs tiek veikts astoņās ārstniecības iestādēs: Rīgas Dzemdību namā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, Rīgas 2. slimnīcā, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Latvijas Jūras medicīnas centrā.

Ārstniecības iestādēs sociālā darba pakalpojuma ietvaros Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina un sniedz šādu atbalstu:

🟩 klientu sociālo situāciju izvērtēšana, sociālo problēmu identificēšana, nepieciešamo darbību veikšana sociālo problēmu risināšanā, t.sk. palīdzības sniegšana personu apliecinošu dokumentu atjaunošanā un dokumentu (iesniegumu) sagatavošanā saistībā ar nepieciešamo pakalpojumu un palīdzības nodrošināšanu,
🟩 nepieciešamības gadījumā tiek pārstāvētas klienta intereses valsts un pašvaldības institūcijās,
🟩 sadarbojas ar Rīgas Sociālo dienestu un citām valsts un pašvaldības institūcijām, lai nepieciešamības gadījumā pēc izrakstīšanas no slimnīcas varētu saņemt atbilstošus sociālos pakalpojumus (medicīniskā vai sociālā aprūpe, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums, transporta pakalpojums u.c.),
🟩 konsultācijas un informācija par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,
🟩 psihosociāla palīdzība pacientam un viņa ģimenes locekļiem.

Lai saņemtu ārstniecības iestādes sociālā darbinieka atbalstu, pacientam vai viņa ģimenes locekļiem jāvēršas pie ārstniecības personām (piemēram, pie nodaļas vecākās māsas) vai pie sociālā darbinieka.

Ārstniecības iestāžu sociālo darbinieku kontakti pieejami:

🟩Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv, sadaļā “Sociālais darbs slimnīcās”;
🟩 zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (darba laikā).