Tikšanās ar jauniebraucējiem par brīvprātīgā darba nozīmi un iespējām Rīgas pašvaldībā

26. aprīlī sadarbībā ar Rīgas Atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem norisinājās ceturtā Rīgas pašvaldības organizētā tikšanās ar jauniebraucējiem no ārvalstīm pasākumu cikla jauniebraucējiem ietvaros, kas bija veltīta brīvprātīgajam darbam kā būtiskai pilsoniskās līdzdalības formai.

Pasākuma dalībnieki – jauniebraucēji no Ukrainas, Indijas, Anglijas, Baltkrievijas, Krievijas, kas pavadījuši Rīgā vairāk nekā vienu gadu – uzzināja, kas ir brīvprātīgais darbs un kādas ir tā iespējas Rīgā, iepazinās ar dažādām organizācijām, kas strādā ar brīvprātīgajiem, kā arī ar būtiskākajiem brīvprātīgā darba nosacījumiem. Vairāk nekā puse klātesošo atzina, ka ir guvuši pieredzi brīvprātīgajā darbā, taču ir ļoti ieinteresēti uzzināt iegūt papildu informāciju par dažādām iespējām un ar tām saistītajiem nosacījumiem.

Pasākuma ievadā ar savu darbību, pakalpojumiem un brīvprātīgo iesaisti  iepazīstināja Rīgas Atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kas tika izveidots pirmajās nedēļās pēc kara sākuma Ukrainā 2022. gada 7. martā Kongresu nama telpās, kā vienas pieturas aģentūra piedāvājot vienuviet primāri nepieciešamos pašvaldības un valsts institūciju pakalpojumus.  No 21. marta centrs  tika pārcelts uz ēku Kaļķu ielā 1, kurā darbojās līdz pat septembrim, tad tika pārvietots uz Amatu ielu 4, kur tas turpina piedāvāt valsts un pašvaldības pakalpojumus, pastāvīgi cenšoties paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Centra pirmsākumos plašo centru apmeklēja ļoti daudz Ukrainas civiliedzīvotāju, līdz ar to bez brīvprātīgo iesaistes darbs tajā nebūtu bijis iedomājams. Pirmās nedēļas centrā strādāja  gan pašvaldības darbinieki, gan tika arī piesaistīti brīvprātīgie, taču ātri kļuva skaidrs, ka nepieciešams vairāk brīvprātīgo. Tika izveidota anketa un notika aktīva brīvprātīgo meklēšana ar Rīgas pašvaldības sociālo tīklu, sociālā tīkla Facebook grupu un uz pašvaldības ēku sienām izvietotu plakātu palīdzību. Datu bāzē ir pavisam 1425 cilvēku aizpildītas anketas, 30% no tām aizpildījuši Ukrainas civiliedzīvotāji. Apmēram 800 cilvēku strādājuši brīvprātīgo darbu centrā vismaz vienu reizi, bet sešiem brīvprātīgajiem tika piedāvātā iespēja uzsākt darbu Rīgas pašvaldībā.

Brīvprātīgais darbs sniedz jaunu pieredzi, iespēju iegūt jaunus kontaktus, draugus, kā arī iespēju tikt pamanītam un iegūt jaunu darbu. Vienlaikus tā ir iespēja paskatīties uz dažādiem notikumiem no cita skatu punkta.

  • Biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” informēja klātesošos, ka ir nevalstiska organizācija, kurā pamatā strādā brīvprātīgie un kuras mērķis ir  sniegt praktisku, tūlītēju brīvprātīgo palīdzību. Biedrības tīmekļvietnē atrodama informācija par brīvprātīgā darba iespējām Latvijā un tā tiek atjaunota atbilstoši aktuālajām vajadzībām. Tika sniegta informācija par biedrības kopā ar labdarības organizācijām izveidoto Latvijas karti www.palidzibaskarte.lv, kurā iezīmēti humānās u.c. palīdzības sniegšanas punkti. Klātesošie tika informēti, ka biedrībai ir vairākas brīvprātīgo grupas, tostarp: transporta grupa (brīvprātīgie, kas nodrošina mantu pārvešana, palīdzību nokļūt pie ārsta u.tml.),  nevalstisko organizāciju informācijas centrs Amatu ielā 4, latviešu valodas klubs tiešsaistē un klātienē, brīvprātīgo grupa Latgales reģionā, grupa kultūras un mākslas festivāla organizēšanai 2023. gada jūnijā, kā arī ad hoc brīvprātīgā palīdzība sociālā tīkla Facebook grupā. Tika izveidota izglītības un mācību platforma voluntieriem, kas strādā ar bēgļiem.
  • Nodibinājuma “Caritas Latvija” – Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Bīskapu konferences  2004. gadā dibinātas nevalstiskās organizācija, kas ir starptautisko organizāciju “Caritas Internationalis” un “Caritas Europa” dalīborganizācija – pārstāve, kura ieradās Latvijā no Spānijas un sauc Rīgu par  savām mājām nu jau vairāk nekā piecpadsmit gadus, klātesošos vispirms uzrunāja ar savu personīgo stāstu. Pirmo pieredzi Latvijā viņa guvusi, strādājot brīvprātīgo darbu kā skolotāja, un neilgi pēc ierašanās tikusi uzaicināta apmeklēt kādu sievieti sociālajā dzīvoklī Latgales priekšpilsētā, kas bijusi pavisam jauna pieredze, sniegusi citu priekšstatu par situāciju Latvijā un dažādo dzīves līmeni un iedvesmojusi viņu tālākam darbam.

“Caritas Latvija” mērķi ir mazināt nabadzību un sociālo nevienlīdzību, kā arī palīdzēt migrantiem (no pagājušā gada līdzdarbošanās “Mucenieku” centrā mentoru programmā u.c. programmās). Tiek sniegta palīdzība sociāli mazaizsargātākajām sabiedrības grupām, palīdzot iekļauties sabiedrībā, organizēts brīvprātīgais darbs Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centros  “Stella Maris”, “Mežciems” un “Gaiļezers”, SIA “Rīgas 1. slimnīca, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā un Rīgas patversmē. Turklāt tiek organizētas regulāras kopīgas aktivitātes Ukrainas jauniešu integrēšanai, latviešu sarunvalodas klubs, kā arī sociālo pakalpojumu centrā “Terēzes Māja” O. Vācieša ielā 6/1 tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā”.

Darbs, ko brīvprātīgajiem iespējams veikt “Caritas Latvija”, ir sarunas, pastaigas, rokdarbu aktivitātes, līdzdalība un atbalsts ekskursiju laikā, cilvēku nogādāšana baznīcā, apsveikuma kartīšu izgatavošana sociālo centru un patversmju klientiem. Lai varētu uzsākt brīvprātīgo darbu, nepieciešama ārsta zīme, kurā norādīts, ka persona ar veikt šādu darbu. Darbam ar bērniem jāiesniedz Latvijas vai mītnes zemes Iekšlietu ministrijas izsniegta izziņa par nesodāmību. Klātesošie tika aicināti pieteikties brīvprātīgajam darbam ar “Caritas Latvija” Facebook konta  starpniecību.

  • Rīgas Sociālā dienesta Kopienas centrs “Ābeļzieds”  informēja klātesošos par savu darbību, iesaistot brīvprātīgos, lai īstenotu pasākumus un aktivitātes darbdienās gan pilngadīgām personām (pamatā senioriem), gan bērniem no 7 gadiem un jauniešiem pēc mācībām.  Centra apmeklētāju un brīvprātīgo vecuma amplitūda līdz ar to ir ļoti plaša, vecākajam no viņiem ir 92 gadi. Būtiskākais centra mērķis ir apkarot sociālo izolāciju un cilvēki uz kopienas centru “Ābeļziedu” ierodas brīvprātīgi, lai socializētos un pavadītu laiku kopīgos pasākumos. 25% centra apmeklētāju piedalās deju, 26% – mākslas, 16% – fizisko aktivitāšu, 11% – valodas (latviešu, angļu, vācu valoda) zināšanu uzlabošanas nodarbībās u.c., centru ļoti iecienījušas arī mazo bērnu māmiņas. Brīvprātīgā darba veicēji centrā ir paši svarīgākie un  interesanti ir tas, ka cilvēki ne tikai apmeklē nodarbības, bet arī paši iesaistās kā brīvprātīgie. Grupas veidojas dabīgā veidā, apvienojoties cilvēkiem ar līdzīgām interesēm, pēc kāda laika izvirzās līderis, tiek rīkotas meistarklases (t.sk. kulinārijas), dažādi pasākumi, cilvēki dalās savās zināšanās ar citiem, labprāt tiek ņemti pretī jauni piedāvājumi. Ņemot vērā, ka Latvijā ir spēkā Brīvprātīgā darba likums, lai veiktu brīvprātīgo darbu, jābūt vismaz 16 gadus vecam. Īpaši  “Ābeļziedā”  tiek gaidīti brīvprātīgie, kam angļu valoda ir spēcīga vai dzimtā valoda.
  • Biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” , savukārt,  iesaista brīvprātīgos dzīvnieku patversmes “Labās mājas” uzturēšanā. Šī patversme tika izveidota jau 1999. gadā kā pirmā patversme suņiem  Latvijā, tika ierīkota pilnībā par ziedojumu līdzekļiem un ir vienīgā patversme Latvijā, kas darbojas īpaši dzīvnieku vajadzībām uzbūvētā ēkā, nodrošinot visiem dzīvniekiem iespēju uzturēties telpās. Patversme šodien paredzēta suņiem un kaķiem un kopš patversmes izveidošanas izglābti jau vairāk nekā 15000 suņu un kaķu. Saimnieka izvēle notiek ļoti rūpīgi un tiek pieņemti arī lēmumi nepiešķirt dzīvnieku, tādējādi rādot piemēru kā pasaulē tiek strādāt ar dzīvniekiem, priekšplānā izvirzot dzīvnieku labturības intereses.

Patversmē ir plašas brīvprātīgā darba iespējas – suņu vešana pastaigās, kaķu socializēšana, fiziskais darbs (teritorijas sakopšana, mazie remonti, mantu pārvietošana u.tml.), kā arī attālinātais darbs atbilstoši savai profesijai (brīvprātīgie arhitekti, juristi, sociālie tīkli, pasākumu organizēšana, dizains, mārketings, labdarības akcijas). Vispopulārākā ir suņu vešana pastaigās, no 16 gadu vecuma to iespējams patstāvīgi, no 10 gadu vecuma ar vecākiem, prasība ir noklausīties kinologa semināru un saņemt apliecinājumu. Dzīvnieku socializācija ir ļoti būtiska, tāpēc to nevar veikt bez zināšanām par suņu psiholoģiju. Savukārt, lai nodarboties ar kaķiem, īpašs seminārs netiek rīkots, taču tiek pārrunāti būtiskākie jautājumi. No 14 gadu vecuma kaķus iespējams socializēt  patstāvīgi, no 6 gadu vecuma kopā ar vecākiem. Pieteikšanās notiek, saskaņojot tikšanos telefoniski ar administratoru. Patversmē ir arī izglābtie  suņi un kaķi no Ukrainas, kā arī brīvprātīgo starpā aktīvi darbojas Ukrainas iedzīvotāji. Reizi mēnesī tiek organizēta atvērto durvju diena, tuvākā plānota 13. maijā 11.00, un visi klātesošie tika laipni aicināti to apmeklēt.

Noslēgumā bija iespēja uzklausīt brīvprātīgās no Ukrainas pieredzes stāstu par brīvprātīgo darbu, darbojoties Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem un biedrībā “Tavi draugi”. 2022. gada 4. martā viņa ieradās Latvijā ar meitu un, tā kā viņām līdzi nebija praktiski nekā, pēc ieteikuma vērsās biedrībā  “Tavi draugi”, kas viņām bez maksas piešķīra nepieciešamās sadzīves lietas. Nesavtīgā palīdzība viņu aizkustināja, līdz ar to viņa atgriezās biedrībā jau nākamajā dienā, piedāvājot savu palīdzību, un  sāka to apmeklēt ik dienu, veicot brīvprātīgo darbu. Pēc kāda laika, piesakoties sociālo pakalpojumu saņemšanai Rīgas Atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, viņa ieraudzīja to, cik šajā centrā ir daudz cilvēku, kam nepieciešama palīdzība, un pieteicās palīdzēt. Sākumā viņa vienkārši kopēja dokumentus, pēc kāda laika apguva visus centra nodrošinātos pakalpojumus un sāka sniegt informāciju. Tādējādi nedēļas pagāja, trīs dienas veicot brīvprātīgo darbu “Tavi draugi”, trīs dienas – Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem. Brīvprātīgais darbs palīdzēja viņai pārvarēt personīgo krīzi un rezultējās arī darba piedāvājumā  –  pēc trīs mēnešiem viņai tika piedāvāts darbs centrā. Viņa izmantoja šo piedāvājumu, jo saskatīja gan unikālu iespēju palīdzēt citiem cilvēkiem, gan arī realizēt sevi.

Brīvprātīgā no Ukrainas aicināja klātesošos, kam ir kaut nedaudz brīva laika, pievienoties brīvprātīgā darbam, jo tas sniedz iespēju iepazīties ar citiem cilvēkiem, kuri ir atvērti un gatavi palīdzēt, un gūt daudz pozitīvu emociju.  Viņas aicinājumam pievienojās pašvaldības darbinieki, daloties savā unikālajā  un neaizmirstamajā pieredzē Rīgas Atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, koordinējot brīvprātīgo darbu pirmajās nedēļās. Dalībnieki tika aicināti iesaistīties brīvprātīgajā darbā, kā arī izmantoja iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus par brīvprātīgo darbu klātesošo organizāciju pārstāvjiem. 

Pasākums tika organizēts Rīgas pašvaldības, sabiedriskās politikas centra “Providus” un nodibinājuma “Make Room Europe” īstenotā Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) projekta “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi”  (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE) ietvaros. MILE projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un integrācijas politikas veidotāji, projekta mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā.

Foto no pasākuma