7. klašu skolēniem tiks piedāvāta iespēja apgūt STEAM jomas priekšmetus interešu izglītības iestādēs

Lai veicinātu skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu, Rīgas pašvaldības skolu 7. klašu skolēniem, pilotprojekta ietvaros, būs iespēja ārpus skolas telpām – interešu izglītības iestādēs piedalīties nodarbībās, praktiski darboties dažādās darbnīcās pieredzējušu skolotāju vadībā.

“Ar mērķi sekmēt STEAM jomas obligātā satura mācību priekšmetu apguvi, pilotprojekta ietvaros tiks aprobēta jauna formālas un neformālās izglītības iestāžu sadarbības pieredze, radot skolēniem interesi un iespējas padziļināti apgūt specifiskas mācību priekšmetu tēmas, uzlabot mācību sasniegumus un motivāciju pilnveidoties jaunās STEAM interešu izglītības programmās,”

stāsta Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes vadītāja Dina Vīksna.

Lai nodrošinātu STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, sniedzot atbalstu Rīgas pašvaldības skolām obligātā mācību satura veiksmīgai apguvei, kā arī veicinot skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu izglītības iestādēs, plānots īstenot skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojektu.

Pilotprojekta ietveros plānota 7. klašu skolēnu inženierzinību, datorikas un dabaszinātņu nodarbību norise kādā no sadarbības centriem. Nodarbību ietvaros skolēniem būs iespēja dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē nostiprināt skolā gūtās zināšanas, praktiski darbojoties dažādās darbnīcās.

Ar marta mēnesi pilotprojektā iesaistīti četri Rīgas pašvaldības centri un septiņas skolas.

🟩 Rīgas Jauno tehniķu centrā būs iespēja darboties Rīgas Angļu ģimnāzijas un Rīgas Arkādijas vidusskolas skolēniem.

🟩 Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centrā “Altona” darbosies Rīgas 69. pamatskolas, Rīgas Igauņu pamatskolas un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni.

🟩 Tehniskās Jaunrades namā “Annas2” darbosies Rīgas 49. vidusskolas izglītojamie.
🟩 Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” darbosies Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas 7. klašu skolēni.

Pakāpeniski katru gadu iesaistīto skolu skaitu plānots palielināt, sniedzot iespēju šādas sadarbības ietvaros iesaisties vairāk kā 1000 skolēniem.

“Katra pilotprojektā iesaistītā interešu izglītības iestāde piedāvās savu nodarbību klāstu, sākot ar lidmodeļu un dronu laboratoriju, elektroniku un robotu tehniku, kuģu modelismu, dabaszinības un eksperimentiem siltumnīcās, turpinot ar, datoranimāciju, telpisko dizainu, grafisko dizainu, STEM darbnīcu, tehnisko konstruēšanu/modelēšanu, arduino robotu programmēšanu un citas nodarbības” – stāsta Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča. “Rodas pārliecība, ka šīs sadarbības ietvaros tiks rastas jaunas formas mācību procesa dažādošanai, STEAM jomas zināšanu padziļinātai apguvei, kā arī tiks veicināta sinerģija starp formālo un neformālo izglītību, pedagogu savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa,” viņa turpina.

Pirmās nodarbības jau ir notikušas Rīgas Arkādijas vidusskolas 7. klašu skolēniem, kas norisinājās Rīgas Jauno tehniķu centra siltumnīcās (Ernestīnes ielā 8A). Rīgas 69. pamatskolai, Rīgas Igauņu pamatskolai un Ziemeļvalstu ģimnāzijai, kas norisinājās Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centra “Altona” trijās vietās (Altonavas ielā 6, Ruses ielā 13, Imantas ielā 11a). Iestāžu vadība un skolotāji pozitīvi atsaucās par pilotprojekta ideju un apliecina, ka tieši šādās nodarbībās, dažādojot un mainot nodarbības norises vidi, maksimāli pietuvinot mācību procesu reālai dzīvei un audzēkņiem rodas lielāka interese un izpratne par skolā apgūto saturu. Skolēni atzīst, ka nodarbības saturs bija ļoti pārdomāts, interesants un izglītojošs.

Jau marta beigās nodarbības sāks arī Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” (Annas ielā 2) un Bērnu Zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” savās laboratorijās un nodarbībās uzņemot Rīgas 49. vidusskolas 7. klašu audzēkņus.