Aicinām NVO uz tiešsaistes semināru “Dokumentu pārvaldība un aktualitātes NVO darbā”

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “Dokumentu pārvaldība un aktualitātes NVO darbā”. Tiešsaistes seminārs notiks ceturtdien, 2024. gada 25. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Seminārs paredzēts dokumentu pārvaldības pamatu un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas pamatu apguvei. Semināra gaitā iepazīsimies ar aktualitātēm normatīvo jomā, kas reglamentē dokumentu un arhīvu pārvaldības jomu, kas ir dokumentu pārvaldība un kā tiek īstenota dokumentu aprite (dokumentu pārvaldība). Noskaidrosim, kā noformēt pārvaldes dokumentus gan e-vidē, gan papīra formā. Uzzināsim, kāpēc nepieciešams dokumentus saglabāt un ko saglabāt, sekos arī ieteikumi dokumentu arhivēšanā: ar ko sākt, kā atlasīt dokumentus pastāvīgai un ilgstošai glabāšanai un kādus dokumentus un kad drīkst iznīcināt.

Semināra programmā:

• Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti;
• Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas un normatīvais regulējums;
• Pārvaldes dokumenti un to iedalījums. Dokumentu veidi;
• Elektroniskais dokuments un to noformēšanas prasības e-vidē;
• Dokumentu arhivēšana un iznīcināšana.

Semināru vadīs Inese Blanka – pasniedzēja dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, ar ilggadīgu profesionālo un praktiskā darba pieredzi valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds (Mg.hist.) Latvijas Universitātē, profesionālais maģistra grāds vadībzinībās ar kvalifikāciju “Uzņēmuma vadītājs”, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, zinātniskā grāda pretendente.

🟪 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saitiŠEIT

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 24. aprīlim, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.