Aizvadītas otrās RĪGA STEAM ekosistēmas brokastis ar pašvaldības sadarbības partneriem

Rīgas pašvaldības pārstāvji kopā ar sadarbības partneriem RĪGA STEAM ekosistēmas brokasīs atskatījās uz šajā jomā paveikto 2023. gadā un diskusijās iezīmēja jaunas sadarbības iespējas 2024. gadā un tuvākajā nākotnē.

“Rīgas pašvaldības prioritātes šajā un tuvākajos divos gados STEAM jomā ir infrastruktūras un skolotāju tālākizglītības pilnveide, cieša pašvaldības sadarbība ar akadēmisko sektoru, nozares uzņēmumiem un organizācijām, kā arī STEAM izglītības pieejamības un daudzveidības veicināšana gan vispārējā, gan interešu izglītībā. Šāda tikšanās ar nozares pārstāvjiem ir lielisks veids, kā veicināt savstarpējo sadarbību, dalīšanos pieredzē, zināšanu apmaiņu un ģenerēt idejas jauniem, kopīgiem projektiem pašvaldībai sadarbībā ar uzņēmumiem un akadēmisko sektoru. Šādas tikšanās ir vērtīgas un tās noteikti turpināsim īstenot arī turmpāk,”

saka Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

🟩 Rīgas pašvaldība STEAM ekosistēmas virsmērķis ir iedvesmot un attīstīt skolēnos prasmes un zināšanas, kas ir nepieciešamas darba tirgus prasībām nākotnē strauji augošās nozarēs, tostarp inženierzinātnēs, radošajās, digitālajās nozarēs, un dabaszinātnēs, sekmējot skolēnu kā indivīda, Rīgas un valsts izaugsmi kopumā.

Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji ieskicēja paveikto līdz šim STEAM jomā un iepazīstināja sadarbības partnerus ar šī gada un tuvākajiem plāniem. Paredzēts, ka 2024. gadā Rīgas pašvaldības skolēni stiprinās STEAM prasmes vispārējās un interešu izglītības sinerģijas pilotprojektā, kurā paredzēta mācību vides un materiāltehniskās bāzes modernizācija, kā arī notiks praktiski nodarbību cikli. Pilotprojektā tiks iesaistītas četras interešu izglītības iestādes un astoņas skolas no Rīgas.

Tāpat 2024. gadā Rīgas pašvaldība plāno organizēt pasākumu skolēniem “Rīga Puzzle day”, kas 2023. gadā tika plaši apmeklēts, pašvaldība nodrošinās atbalstu interešu izglītības pieejamības veicināšanai, plānotas klimata pārmaiņu dienas Rīgas skolēniem un skolotājiem, pirmsskolās plānota robotikas laboratoriju izveide. Pašvaldība sadarbosies ar zinātkāres centru Futurimo organizējot specializētas nodarbības skolēniem, kā arī notiks interešu izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide mācību satura STEAM jomā un pedagogu tālākizglītība šajā jomā.

Nozares pārstāvji diskusijās aktualizēja jautājumus par mākslīgo intelektu un tā rīku iekļaušanu STEAM aktivitātēs, izglītībā, reizē, veicinot lielāku interesi par STEAM jomas priekšmetiem – ķīmiju, fiziku, matemātiku bioloģiju. Pārstāvji diskutēja par nepieciešamību tuvākā nākotnē izveidot programmu “STEAM skolas soma”, kas būtu līdzīga jau esošajai kultūrizglītības programmai “Latvijas skolas soma”. Diskusijās izskanēja viedoklis, ka vairāk STEAM jomās jāiesaista tieši jaunietes, jāveicina viņu interese par šiem priekšmetiem un jomu, izstrādājot īpašas programmas, aktivitātes šīs mērķa grupas aktīvākai iesasitei.

🟩 Tikšanās mērķis bija veicināt savstarpējo sadarbību starp organizācijām, pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem un akadēmisko sektoru, kuru darbības mērķos ietilpst STEAM iniciatīvu īstenošana un atbalsts, lai veicinātu iesaistīto pušu dalīšanos ar pieredzi, zināšanu apmaiņu un atbalstu STEAM izglītībai Rīgas pašvaldībā.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no: Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Datorium, LMT, Latvijas Universitātes (LU), Riga Business School, LU Cietvielu fizikas institūta, Riga TechGirls, LU Jauno Fiziķu skolas, RTU zinātkāres centra Futurimo Rīga, IT Izglītības fonda- Start IT, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas un Starptautiskās inovāciju skolas.

RĪGA STEAM ekosistēmas brokastis kopā ar sadarbības partneriem no dažādām iestādēm un uzņēmumiem norisinājās jau otro reizi.

Pasākuma foto – ŠEIT