Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gada 3. uzsaukuma rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

● Konkursa 3. uzsaukumā tika iesniegti 16 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 51 243 EUR.
● Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 6 projektiem par kopējo summu 20 400 EUR.

Konkursā iesniegtajos projektos ietvertās aktivitātes:

  • basketbola groza uzstādīšana un sporta svētki;
  • Rīgas apkaimju orientēšanās kauss;
  • dažādi kopābūšanas pasākumi,
  • izglītojošas un izzinošas aktivitātes: prāta spēles vakari, veselīga dzīvesveida, labbūtības un kopīgas ēstgatavošanas darbnīcas,
  • apkaimē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāstu apzināšana un dokumentēšana;
  • bērnu grāmatu namiņa uzstādīšana apkaimē.

2023. gada 3.uzsaukuma rezultāti – skatāmi šeit.