NVO saņem ekspertu padomus Konsultāciju dienā

14. marta pēcpusdienā Rīgas biedrību un nodibinājumu pārstāvji piedalījās NVO Konsultāciju dienā, kas norisinājās gan klātienē – NVO namā, gan tiešsaistē. Konsultāciju dienu organizēja NVO nams un vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tā bija iespēja rast atbildes uz aktuāliem jautājumiem un saņemt padomus tālākai organizāciju darbībai un attīstībai. 35 konsultācijas juridiskos, grāmatvedības un komunikācijas jautājumos saņēma 22 nevalstisko organizāciju 29 pārstāvji.

Konsultācijas grāmatvedības, komunikācijas un juridiskos jautājumos sniedza 3 ekspertes – profesionāla grāmatvede un nodokļu konsultante Ingrīda Lejniece, tiesību zinātņu doktore Kitija Bite un komunikācijas profesionāle Kristīne Tjarve.

Grāmatvedības jomā NVO pārstāvji vēlējās saņemt atbildes par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā, Grāmatvedības likuma dažādiem punktiem, atlīdzības aprēķināšanu biedrības valdes locekļiem, pamatlīdzekļu norakstīšanu, papildinošo saimniecisko darbību, grāmatvedību projektos un daudziem citiem jautājumiem.

Arī juridisko jautājumu loks bija plašs: no biedrību dibināšanas līdz konkrētiem jautājumiem domstarpībās par statūtu interpretāciju. Vairākas biedrības konsultējās par statūtu grozīšanas neskaidriem jautājumiem. Likumsakarīgi, ka martā, kad biedrības parasti sasauc kopsapulces, NVO jautāja par biedru sapulces sasaukšanas kārtību, norisi, pieņemto lēmumu fiksēšanu un kas jāievēro saistībā ar revīzijas institūciju biedrībā. Tāpat NVO arī interesēja, kā organizēt jaunu biedru uzņemšanas kārtību un noteikt biedru pienākumus.

Savukārt komunikācijas konsultācijā NVO saņēma praktiskus padomus, kā veidot NVO un projektu komunikāciju sociālajos medijos, kā organizēt komunikācijas kampaņas, un ieteikumus, kā veicināt savu organizāciju auditoriju sasniegšanu digitālajā vidē vai kādas tēmas popularizēšanu.

Ekspertes interesentiem nosūtīja arī materiālus un saites uz interneta resursiem, kuros smelties papildu zināšanas.

Paldies ekspertēm Kristīnei Tjarvei, Kitijai Bitei un Ingrīdai Lejniecei par skaidrojumiem un padomiem NVO!

Paldies visām NVO, kas izmantoja iespēju saņemt ekspertu atbildes!

Konsultāciju dienas Rīgas biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem NVO nams rīko regulāri, lai sniegtu iespēju NVO pārstāvjiem saņemt praktiskus ieteikumus, skaidrojumus un labās prakses piemērus.