Piektdien, 29.septembrī, valsts zinātniskā institūta “BIOR” zinātnieki aicina lielus un mazus izzināt zinātni!

Institūtā “BIOR” ( Lejupes ielā 3) gaidīsim skolēnus, skolotājus, ģimenes ar bērniem, studentus, lai kopā piedzīvotu izglītojošus, aizraujošus un praktiskus eksperimentus.

📌 Pētnieku izzinošajās stacijās visi varēs līdzdarboties pētījumos un eksperimentos, kā arī izbaudīt atklāšanas prieku. Zinātnieki sagatavojuši neparastus stāstus, kurus piedzīvojuši, kartējot upes un atbrīvojot upes no šķēršļiem, lai migrējošās zivis varētu nārstot savās vēsturiskajās vietās. Tāpat sagatavoti atraktīvi uzdevumi par pārtikas drošību!

📌 Bērni varēs līdzdarboties un iejusties laboranta ādā, darbojoties ar pipetēm un veicot laboratoriskas manipulācijas. Tāpat būs iespēja izzināt baktēriju bagāto pasauli. Savukārt ķīmijas laboratorijas zinātnieki ļaus rotaļāties ar kolbām un veikt vēl nebijušus eksperimentus!

Pasākumu apraksts

Pasākuma noslēgumā, apmeklējot visas zinātnieku stacijas, būs iespēja uztaisīt piemiņas momentfoto!

● Institūts “BIOR” būs atvērts apmeklētājiem no plkst.17:00-22:00.
● Pasākums ir BEZ MAKSAS!
● Apmeklētājiem nodrošināta bezmaksas autostāvvieta!

Aicinām ikvienu uz Zinātnieku nakti, izzināt zinātni, aktīvi līdzdarboties pētījumos un eksperimentos un izjust atklāšanas prieku.

● Uz tikšanos jau pavisam drīz! https://bior.lv/lv/zinatniekunakts2023

14.08.2023. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā pieņemts lēmums Nr. DA-23-20792-nd “Par zemes vienības Bukaišu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 073 0529) detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai – mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un biroju ēku kompleksu apbūves izvietošanai, paredzot zemesgabala parcelāciju un atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī nodrošināt Bieķengrāvja krastmalas publisko pieejamību un labiekārtošanu, izvērtējot ūdensmalas izmantošanas un jaunu piestātņu izbūves iespējas.

 • Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “BLP”, izstrādātājs – SIA “METRUM”.
 • Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 28.08.2023. līdz 24.09.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.09.2023. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

 • Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 11.09.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu – ŠEIT .

🔎 Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
 • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105896.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 24.09.2023. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
 • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 24.09.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā:
  • Daugavpils ielā 31;
  • Eduarda Smiļģa ielā 46;
  • Ieriķu ielā 43A;
  • Gobas ielā 6A;
  • Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105896.