Čiekurkalns aicina – Nāc brīvprātīgajos!

Reti kurš Čiekurkalnā nav dzirdēji par Čiekurkalna brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem jeb Šreienbušas pažarniekiem. Jau toreiz – vairāk kā pirms simts gadiem, čiekurkalnieši spēja brīvprātīgi apvienoties, aizsargāt savu apkaimi no biežajām ugunsnelaimēm, kopā ar apkaimes ļaudīm rīkot pasākumus un pat zaļumballes. Laiki mainās, bet kaimiņu būšana turpinās. Lai apkaimes cilvēkus satuvinātu ar Čiekurkalna nevalstiskajām organizācijām – Čiekurkalns savus iedzīvotāus aicina nākt brīvprātīgajos!

Kas notiks Čiekurkalnā?

🟩 Četros aktīvo iedzīvotāju sarunu apļos dalībnieki tiks ievadīti brīvprātīgā darba tēmās, kopīgi tiks meklēti risinājumi un radītas idejas, kā arī iedzīvotājiem tiks piedāvātas aktivitātes, kurās nepieciešama sabiedrības iesaiste jau šobrīd. Pirmais sarunu aplis notiks 21. martā Austras mājā.

🟩 Lai iespējami plašāku kopienas daļu informētu par apkaimes aktualitātēm, tiks izveidota mājas lapa www.ciekurkalns.lv. Apkaimes sabiedriskā labuma iniciatīvu realizācijai mājas lapā tiks izveidotas tematiskās sadaļas “Nāc brīvprātīgajos” un “Ziedo Čiekurkalnam”.

🟩 Rudenī notiks iedzīvotāju forums par “Čiekurkalna kopienas sabiedriskā centra attīstību”, uzsvaru liekot uz iedzīvotāju iesaisti, brīvprātīgā darba iespējām un dažādu sociālo grupu interešu pārstāvību.

Reizēm vajag tik vien kā satikties…

Čiekurkalna apkaimē darbojas sešas aktīvas nevalstiskās oranizācijas, kuru mērķu sasniegšanai regulāri tiek pieaicināti brīvprātīgie palīgi, taču sabiedrības atbalsts un aktīva iesaiste bieži vien ir nepietiekoši.

Tajā pat laikā apkaimē dzīvo daudz jauniešu, kuri mācās vietējās skolās, tomēr viņus informācija par iespējām iesaistīties vērtīgās iniciatīvās tepat apkaimē diemžēl neaizsniedz. Īpaši aktuāla problēma ir jauniešu nodarbinātība 3 vasaras mēnešos, kad ir daudz brīva laika un to varētu lietderīgi izmantot, lai gūtu jaunu pieredzi, attīstītu prasmes un iegūtu jaunas zināšanas.

Sevišķi zemi rādītāji iesaistei brīvprātīgajā darbā ir strādājošajiem iedzīvotājiem, kuru zināšanas, profesonālā pieredze lieliski noderētu dažādu aktivitāšu plānošanā un realizēšanā.

Projekta “Brīvprātīgā darba aktivizēšana Čiekurkalnā” realizāciju nodrošina Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām “Palidzesim.lv”, “Akvarīga” un “Brīvbode”, Čiekurkalna kultūras biedrību “Jugoli”, biedrību “Free Riga”, Dzīves kvalitātes dizaina institūtu “Viskaļi” un Rīgas 45. vidusskolu.

 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Dalība visos pasākumos ir bez maksas.