No nākamās nedēļas sāksies darbs pie veloinfrastruktūras ierīkošanas trīs maršrutos, veidojot apkaimju veloinfrastruktūras savienojumus, informē Ārtelpas un mobilitātes departaments. Darbus plānots pabeigt līdz maija beigām. Velojoslas ierīkos Āgenskalna un Ķīpsalas apkaimē, Mežciema apkaimē, ka arī veidos Čiekurkalna un Mežaparka apkaimes savienojumu.

Pirms veloinfrastruktūru ierīkošanas visos trīs maršrutos, Ārtelpas un mobilitātes departaments ar šiem risinājumiem ir iepazīstinājis konkrēto apkaimju biedrības. Velojoslas ierīkos ar satiksmes organizācijas līdzekļiem, kopējo Rīgas veloinfrastruktūras tīklu palielinot par astoņiem kilometriem.

Āgenskalna un Ķīpsalas apkaimē veloinfrastruktūru ierīkos Balasta dambja posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielai. Veloinfrastruktūru ierīko ar mērķi savienot veloceļa maršrutu starp Vanšu tiltu un Uzvaras parku, kur līdz šim ir bijis pārrāvums. Ierīkotā veloinfrastruktūra nodrošinās ērtu piekļuvi topošajam Preses nama kvartālam, AS “Swedbank” mītnei, kā arī Ķīpsalas pludmalei. Velojoslas papildinās Pārdaugavas veloinfrastruktūras tīklu par 1,3 kilometriem.

Mežciema apkaimē veloinfrastruktūru ierīkos visā Gaiļezera iela garumā. Gaiļezera ielā, saglabājot esošo joslu skaitu, ierīkos divas vienvirziena velojoslas, papildinot esošo veloinfrastruktūras tīklu par 1,1 kilometru. Paralēli veloinfrastruktūras ieviešanai Gaiļezera ielā veiks arī citus satiksmes mierināšanas pasākumus – atļautais braukšanas ātrums turpmāk būs 30 km/h, tiks veikta stāvvietu marķēšana, kas uzlabos satiksmes drošību, nodrošinot brīvas zonas pirms un pēc iebrauktuvēm, padarot izbraukšanu no blakus teritorijām drošāku.

Čiekurkalna un Mežaparka apkaimju savienojumu izveidos, ieviešot veloinfrastruktūru Viskaļu un Ezermalas ielā. Minētajās ielās tiks ierīkotas divas vienvirziena velojoslas, papildinot esošo veloinfrastruktūras tīklu par 5,6 kilometriem. Velojoslas veidos jaunu starp apkaimju savienojumu, nodrošinās ērtu un drošu piekļuvi rekreācijas zonām un sabiedriski nozīmīgiem objektiem.

 

Iepriekš jau ziņots, ka Ārtelpas un mobilitātes departaments turpina strādāt pie veloinfrastruktūras maršruta tīkla pilnveides pilsētā, veidojot līdz šim trūkstošus apkaimju savienojumus ar centru, kā arī starp apkaimju savienojumus. Pērnā gada rudenī jaunu veloinfrastruktūru ierīkoja divās Rīgas apkaimēs – Skanstē un Grīziņkalnā. Ierīkotās velojoslas veido apkaimju savienojumu ar pilsētas centrā esošo veloinfrastruktūru, nodrošinot iedzīvotājiem ātru un drošu pārvietošanās iespēju.

 

Svētdien, 28.aprīlī no plkst. 10.00-14:00 Čiekurkalna krustcelēs notiks pirmie Čiekurkalna Sporta svētki.

Svētku uzmanības centrā būs jaunais basketbola grozs, kas uzstādīts ar mērķi sniegt iespēju iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku. Bruģētajā laukumā tiks izspēlēts “Čiekurkalna kauss” 3×3 basketbolā un līdzās esošajā pļavā notiks izspēle futbolā starp Čiekurkalna un citu Rīgas apkaimju komandām. Visi sporta svētku dalībnieki tiks aicināti pārbaudīt spēkus individuālās disciplīnās – šautriņu mešanā, lietotu tenisa bumbiņu mešanā uz precizitāti un čiekuru maisu mešanā tālumā.

Līdzās Sporta svētkiem notiks arī tradicionālais Latvijas Mājražotāju tirdziņš, kas jau 10 gadus pulcē apmeklētājus no Čiekurkalna un tuvējām apkaimēm.

Nedēļu pirms Čiekurkalna sporta svētkiem, svētdien, 21.aprīlī, tiks rīkota iedzīvotāju talka pasākuma vietas un tuvējās apkārtnes sakopšanai un tiks izgatavota tribīne 3×3 basketbola spēļu skatītājiem. Iedzīvotāji tiek aicināti nākt brīvprātīgajos, lai laikus sagatavotos ģimeņu sporta aktivitāšu vadīšanai.

Čiekurkalna iedzīvotājiem, jo īpaši bērniem un jauniešiem dēļ nepietiekamās infrastruktūras ir ierobežotas iespējas interesanti un aktīvi pavadīt brīvo laiku ārtelpās. Biedrības iepriekšējos gados uzstādītajam basketbola grozam ir bijis ļoti liels pieprasījums, taču tas savu laiku ir nokalpojis un bojājumu dēļ vairs nav izmantojams. Jaunajam basketbola grozam vietu Čiekurkalna krustcelēs ir atvēlējusi SIA “VASTINT Latvia” ar ko biedrībai noslēgts līgums par laukuma izmantošanu dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām.

🔎 Čiekurkalna krustceles atrodas blakus Rusova ielas 9. namam, – atrašanās vieta kartē. Čiekurkalna sporta svētkus organizē Čiekurkalna attīstības biedrība.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Dalība visās aktivitātēs ir bez maksas.

27.03.2024. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-24-3429-lē “Par teritorijas starp Rusova ielu, Ķīšezera ielu, Talejas ielu un Cirīša ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums

Lokālplānojuma mērķis ir Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu un detalizācijas nepieciešamība, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai – daudzfunkcionāla dzīvojamā un darījumu kompleksa attīstībai, nosakot tam nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Vastint Latvija”, izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 11.04.2024. līdz 14.05.2024.

🟩 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.04.2024. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās. Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 25.04.2024. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu .

🟩 Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
 • klātienē Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

🟩 Rakstiskus priekšlikumus līdz 14.05.2024. var iesniegt:

 • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
 • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
 • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 14.05.2024.) Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
 • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas valstpilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

 

Reti kurš Čiekurkalnā nav dzirdēji par Čiekurkalna brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem jeb Šreienbušas pažarniekiem. Jau toreiz – vairāk kā pirms simts gadiem, čiekurkalnieši spēja brīvprātīgi apvienoties, aizsargāt savu apkaimi no biežajām ugunsnelaimēm, kopā ar apkaimes ļaudīm rīkot pasākumus un pat zaļumballes. Laiki mainās, bet kaimiņu būšana turpinās. Lai apkaimes cilvēkus satuvinātu ar Čiekurkalna nevalstiskajām organizācijām – Čiekurkalns savus iedzīvotāus aicina nākt brīvprātīgajos!

Kas notiks Čiekurkalnā?

🟩 Četros aktīvo iedzīvotāju sarunu apļos dalībnieki tiks ievadīti brīvprātīgā darba tēmās, kopīgi tiks meklēti risinājumi un radītas idejas, kā arī iedzīvotājiem tiks piedāvātas aktivitātes, kurās nepieciešama sabiedrības iesaiste jau šobrīd. Pirmais sarunu aplis notiks 21. martā Austras mājā.

🟩 Lai iespējami plašāku kopienas daļu informētu par apkaimes aktualitātēm, tiks izveidota mājas lapa www.ciekurkalns.lv. Apkaimes sabiedriskā labuma iniciatīvu realizācijai mājas lapā tiks izveidotas tematiskās sadaļas “Nāc brīvprātīgajos” un “Ziedo Čiekurkalnam”.

🟩 Rudenī notiks iedzīvotāju forums par “Čiekurkalna kopienas sabiedriskā centra attīstību”, uzsvaru liekot uz iedzīvotāju iesaisti, brīvprātīgā darba iespējām un dažādu sociālo grupu interešu pārstāvību.

Reizēm vajag tik vien kā satikties…

Čiekurkalna apkaimē darbojas sešas aktīvas nevalstiskās oranizācijas, kuru mērķu sasniegšanai regulāri tiek pieaicināti brīvprātīgie palīgi, taču sabiedrības atbalsts un aktīva iesaiste bieži vien ir nepietiekoši.

Tajā pat laikā apkaimē dzīvo daudz jauniešu, kuri mācās vietējās skolās, tomēr viņus informācija par iespējām iesaistīties vērtīgās iniciatīvās tepat apkaimē diemžēl neaizsniedz. Īpaši aktuāla problēma ir jauniešu nodarbinātība 3 vasaras mēnešos, kad ir daudz brīva laika un to varētu lietderīgi izmantot, lai gūtu jaunu pieredzi, attīstītu prasmes un iegūtu jaunas zināšanas.

Sevišķi zemi rādītāji iesaistei brīvprātīgajā darbā ir strādājošajiem iedzīvotājiem, kuru zināšanas, profesonālā pieredze lieliski noderētu dažādu aktivitāšu plānošanā un realizēšanā.

Projekta “Brīvprātīgā darba aktivizēšana Čiekurkalnā” realizāciju nodrošina Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām “Palidzesim.lv”, “Akvarīga” un “Brīvbode”, Čiekurkalna kultūras biedrību “Jugoli”, biedrību “Free Riga”, Dzīves kvalitātes dizaina institūtu “Viskaļi” un Rīgas 45. vidusskolu.

 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Dalība visos pasākumos ir bez maksas.

 

Noslēgusies Brasas tilta pārbūve un no ceturtdienas, 9. novembra, plkst. 7.00 to atvērs visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Turpmāk Brasas tiltu varēs izmantot gan gājēji, gan velobraucēji, gan sabiedriskais transports un automašīnas. Būvprojekta realizāciju sāka pērnā gada maijā.

Brasas tilta būvniecībai ir gara priekšvēsture, tomēr jauna būvprojekta izstrāde, vecā tilta demontāža un jauna tilta izbūve ir aizņēmusi nepilnus trīs gadus. Brasas tilts ekspluatācijai tika nodots 1959. gadā un līdz pat 2019. gadam netika veikti būtiski darbi, lai uzlabotu tilta tehnisko stāvokli. Sākot Brasas tilta remontdarbus 2019. gada pavasarī tika konstatēts, ka tilts ir ļoti sliktā stāvoklī un to nepieciešams pilnībā nojaukt, izstrādājot jaunu būvprojektu, un izbūvējot no jauna.

“Brasas tilts būtībā ir uzbūvēts pilnīgi no jauna un tā pilnīgas pārbūves process savā ziņā simbolizē pamatprincipu, pēc kura vados, sakārtojot un uzlabojot lietas Rīgā – darām pamatīgi un kārtīgi, lai kalpo ilgi. Brasas tilta atjaunošanai nebija cita ceļa kā vien kapitāla pārbūve, kas objektīvi prasīja laiku, taču tagad darbi ir paveikti godam un šī ir nozīmīga investīcija ilgtermiņā. Īpašs gandarījums, ka Brasas tilts pievienojas tiem satiksmes infrastruktūras objektiem, kas Rīgā tiek izbūvēti, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu – tas ir nozīmīgs atspaids pilsētai un ieguldījums, kas ļauj Rīgai attīstīties un satiksmei kļūt rīdziniekiem ērtākai.”

Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis

Vecā Brasas tilta demontāžu sāka 2021. gada vasarā, savukārt 2022. gada maijā sākās jaunā tilta būvniecība. Šī gada jūnijā viena no Brasas tilta pusēm tika pabeigta un pār to varēja atjaunot 11. tramvaja maršruta satiksmi, kas bija pārtraukta uz nepilnu gadu.

Šogad vēl paredzēts demontēt pie Brasas pārvada izbūvēto pagaidu dzelzceļa pārbrauktuvi, kas savieno Kluso ielu ar Gaujas ielu. Pārbrauktuve tika izbūvēta uz būvdarbu laiku, lai nodrošinātu satiksmes plūsmu būvdarbu laikā. Aicinām autovadītājus ņemt vērā, ka pārbrauktuve satiksmei tiks slēgta tuvāko nedēļu laikā un šo darbu ietvaros satiksmi slēgs Laktas ielā zem Brasas tilta, tādēļ vietas šķērsošanai izmantot Brasas tiltu.

Jaunizbūvēto Brasas tiltu veido divi, blakus esoši un savstarpēji nesaistīti pārvadi. Viens no pārvadiem atrodas Duntes ielas pusē, bet otrs Brīvības ielas pusē. Katra izbūvētā pārvada platums ir 22,9 metri. Abi pārvadi tiek balstīti uz diviem gala balstiem, kas balstīti uz astoņiem 15 metru gariem urbpāļiem un sešpadsmit starpbalstiem, kuri savukārt balstīti uz trīsdesmit diviem 18 metru gariem urbpāļiem. Būvobjekta kopējais garums ir 400 metri, no tiem paša tilta garums ir 121 metrs. Brasas tiltam ir piecu laidumu nepārtrauktas sijas sistēmas konstrukcija. Brasas tilta būvniecību veica piegādātāju apvienība “CP – Rīgas tilti”.

Brasas tilta būvniecība īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas” ietvaros. Projekta summa ir 16 miljoni eiro, no tiem 11,85 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, 418 tūkstošus – no valsts budžeta dotācijas, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

Sestdien, 12. augustā, Juglas iedzīvotāji svinēs apkaimes svētkus, kad Juglā, Velnezera apkārtnē, norisināsies sportiskas aktivitātes, radošas darbnīcas, koncerti, izrādes, spēles un rotaļas – atrast sev interesējošu izklaidi varēs katrs svētku apmeklētājs. Visas nedēļas garumā skanēs dažādi koncerti gan lieliem, gan maziem prieka mirkļu parkā Vērmanes dārzā un kultūrtelpā “Strops” vairākās galvaspilsētas apkaimēs.

Rīgas “Drosmes un prieka vasara” šogad izceļ katras apkaimes unikalitāti. Grafiskajā dizainā simboliski ir iestrādātas apkaimēm raksturīgās atpazīšanas zīmes, piemēram, Juglā tās ir laivas, koki un zaļumi. Kāpēc izvēlēti tieši šie simboli? Juglas apkaime atrodas Rīgas austrumu daļā Juglas ezera rietumu piekrastē un Ķīšezera malā. Garumā izstieptie Ķīšu un Juglas ezers un slīkšņainās zemienes starp tiem vēsturiski kalpojuši Rīgai kā dabas radīta aizsardzības līnija pret ārējiem ienaidniekiem. Tāpēc apkārtne nereti tika uzskatīta par Rīgas pilsētas vārtiem, kam no visām pusēm bija dabiski veidoti nocietinājumi. Tā ir viena no zaļākajām Rīgas apkaimēm, kurā atrodas arī pieci ezeri.

Apkaimju simboli izvēlēti sadarbībā ar Apkaimju iedzīvotāju centriem, un to dizaina autors ir mākslinieks Valters Kalsers.

Juglas apkaimes svētki būs enerģijas un degsmes pilni.

Svētku mākslinieciskā ideja balstīta uz nemainīgi plūstošo dabas ritējumu un noskaņām, ko sniedz katra no debespusēm. Katrā svētku dienas ciklā tiks izcelts svarīgākais, ieklausoties dabā, mūzikā un vienam otrā. Svētki būs stāsts par Juglu austrumos, dienvidos, ziemeļos un dienvidos.

 • Pirmā daļa – “Jūti Juglu austrumos!” veltīta jaunākajiem svētku apmeklētājiem un viņu vecākiem.
  • Plkst.12.00 – svētkus atklās pasākuma vadītājs Kozmens, kam sekos bērnu vokālā ansambļa “Dzeguzīte” priekšnesums;
  • Plkst.13.00 – bērnus priecēs lielo ziepju burbuļu atrakcija “Mārtiņa Burbuļi”;
  • Plkst.13.20 – muzikāla leļļu izrāde bērniem “Pasaku sargi”;
  • Laikā no plkst.12.00 līdz plkst.14.00 norisināsies radošās darbnīcas un meistarklases, kā arī Rīgas DJ skolas priekšnesumi. Mazie apmeklētāji mīļi gaidīti arī uz piepūšamajām atrakcijām, kas darbosies līdz plkst.19.00.
 • Otrā daļa – “Jūti Juglu dienvidos!” godinās latvisko tradīciju dejās un dziesmās.
  • Plkst.14.10 – uzstāsies Juglas Mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Zeltskariņi”;
  • Plkst.14.30 – Rīgas danču klubs;
  • Plkst.15.00 – svētkus pieskandinās folkloras kopa “Grodi”;
  • Latvju zīmju darbnīcas un meistarklases radošās apvienības “Sapnīca” vadībā norisināsies no plkst.14.00 līdz plkst.16.00.
 • Trešās daļas – “Jūti Juglu ziemeļos!” vadmotīvs būs drosme un šī dienas daļa būs veltīta jauniešiem. Centīsimies iedvesmot, atbalstīt, motivēt un iedrošināt jauno paaudzi doties pretī saviem mērķiem un tos sasniegt!
  • Plkst.16.10 – svētkus ierībinās Drum line – Andžeja Grauda bungu skolas dalībnieki ar muzikālu priekšnesumu;
  • Plkst. 16:30 – sekos Rīgas DJ skolas priekšnesumi;
  • Plkst. 17:00 – ar koncertprogrammu uzstāsies mūziķe Patrisha;
  • Laikā no plkst.16.00 līdz plkst.19.00 interesenti aicināti piedalīties SUP meistarklasē kopā ar “Advaita adventures”;
  • Azartiskākie svētku dalībnieki savus spēkus pārbaudīt aicināti individuālajās skriešanas sacensībās “Apskrien Velnezeru”, kas norisināsies jau no plkst.13.00 līdz plkst.19.00.
 • Ceturtā daļa – “Jūti Juglu rietumos!” būs par prieku laisties neprātīgās dejās un svinēt dzīvi.
  • Pasākuma vadītājs Kozmens plkst. 19.00 – paziņos sportisko aktivitāšu uzvarētājus, notiks apbalvošana;
  • Vakara muzikālo programmu plkst. 19.10 – atklās grupa “Very Cool People”, Paula Saija un Evilena Protektore;
  • Plkst. 20.30 – deju ritmiem ļauties aicinās Dj Andee;
  • Plkst. 21.00 – uz skatuves kāps Ivo&Positivo.

Citi Rīgas vasaras kultūras programmas pasākumi šonedēļ

Šonedēļ gaidāmi arī vairāki pasākumi prieka mirkļu parkā Vērmanes dārzā un kultūrtelpā “Strops” – tajos skanēs koncerti gan lieliem, gan maziem, varēs apskatīt izstādi, notiks improvizācijas teātra izrāde, senioru festivāls un balle Ķengaragā.

Kultūrtelpas “Strops” pasākums trešdien, 9. augustā:

 • Bolderājā būs bērnu koncerts, kurā uzstāsies bērnu ansamblis “Dzeguzīte”;
 • Lucavsalas atpūtas parkā uzstāsies koklētājs Ansis Jansons un Pļavnieku Zaļajā birzī izskanēs Antas Eņģeles solokoncerts “Vasaras vakaros”,

Ceturtdien, 10. augustā:

 • Vērmanes dārza estrādē, koncertā varēs dzirdēt Imanta Kalniņa populārāko estrādes dziesmu koncertprogrammu. Tā guvusi plašu atzinību klausītāju lokā visā Latvijā (kopumā nospēlēti vairāk nekā 20 koncerti). Programmas pirmajā daļā izskan dziesmas no albuma “Par lietām, kuras tā arī nekad nepāriet”, kuras izpilda Kristīne Pāže un Miķelis Putniņš, savukārt koncerta otrajā daļā viņiem pievienojas Olga Rajecka un Uģis Roze, kuri izpilda tādas iemīļotas dziesmas kā “Rīta serenāde”, “Nelaid, māte, bērnus mežā”, “Buramdziesmiņa”, “Mežā”, “Svētku diena”, “Neuzvaramais”, “Es šodien jūku prātā” un “Elpo”.
 • Čiekurkalna filiālbibliotēkas dārzā Katrīnas Dimantas un Ata Zviedra koncerts Ķengaragā Mūzikas un mākslas skolas pagalmā (Prūšu ielā 13b).

Sestdien, 12. augustā – Pāvula Jurjāna mūzikas skolas brīvdabas estrādē norisināsies vieglās mūzikas vakars kopā ar džeza duetu “T’Duo”.

Ieeja pasākumos un visas Rīgas vasaras aktivitātes pieejamas bez maksas.

Ar visiem pašvaldības rīkotajiem Rīgas vasaras kultūras programmas pasākumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē https://vasara.riga.lv/ , kā arī sekot līdzi sociālo tīklu lapā “Rīgā notiek”

Drosme un prieks dzimst Čiekurkalnā! Ar šādu devīzi šogad Rīgas pašvaldība, LETMO producentu grupa un Čiekurkalna attīstības biedrība aicina uz kopā sanākšanas svētkiem, 29. jūlijā, plkst. 12:00 Čiekurkalna krustcelēs,

Šī būs iespēja satikties ar draugiem un iepazīties ar kaimiņiem, baudīt laiku kopā ar ģimeni, klausīties labi pazīstamo grupu “Carnival Youth” un “Pērkons” koncertus, dziedāt un dejot kopā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju Rīgas danči, piedalīties aktivitātēs visas dienas garumā – griezties karuselī, piedalīties radošās un izzinošās darbnīcās un mākslas plenērā.

Šajos svētkos ikviens aicināts viesoties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra teltī, tuvāk iepazīties un aprunāties ar apkaimju koordinatoriem, aktīvajiem cilvēkiem, kuri savas pūles velta tam, lai apkaimi padarītu par labāku, drošāku un patīkamāku vietu dzīvošanai. Kaimiņiem būs iespēja kopīgās sarunās spriest par to, kas Čiekurkalnā pēdējos gados ir mainījies un ko ir iespējams izmainīt pašu spēkiem.

Arī svētku dienās nedrīkstam aizmirst, cik būtiski ir iestāties par to līdzcilvēku vajadzībām un brīvībām, kuri līdzās mums atrodas grūtībās – vai tie būtu apkaimes vientuļie seniori cienījamā vecumā, cilvēki ar dažādiem ierobežojumiem vai kara bēgļu ģimenes no Ukrainas…

Svētku kulminācijā koncertu sniegs rokgrupa “Pērkons”, kuras daiļrade nu tik ļoti piestāv drosmīgajam Čiekurkalnam! Grupas “Pērkons” labākās dziesmas ir kļuvušas par latviešu tautas dziesmām, tādēļ ikviens tiks aicināts dziedāt līdzi svētku dalībnieku un apmeklētāju kopkorī.

Uz Čiekurkalna apkaimes svētkiem tiek aicināti cilvēki no tuvām un tālākām Rīgas apkaimēm, no visas Latvijas – lai drosme un prieks dzims, kad satiekamies!

29.jūnijā plkst.18.30 Čiekurkalna bibliotēkas dārzā (Čiekurkalna 1. līn 64) Kultūrpunkta STROPS ietvaros notiks Helmara Rudzīša piemiņai veltīts pasākums.

Sīkāk viņa dēkaino, neparasto dzīvi un darbību palīdzēs izzināt filiālbibliotēkas “Avots” vadītāja Inese Vanaga un galvenā bibliotekāre Ilga Jeršova.
Šogad 20. jūnijā aprit 120 gadi (1903 – 2001) kopš dzimis apgāda “Grāmatu Draugs” un skaņuplašu uzņēmuma Bellacord Electro dibinātājs Helmars Rudzītis. Šīs neordinārais un interesantais cilvēks bijis ievērojams grāmatu izdevējs neatkarīgās Latvijas laikā, kā arī viens no lielākajiem trimdas grāmatu un latviešu laikrakstu izdevējiem.

Joprojām daudzu grāmatu mīļotāju mājas bibliotēkā atrodama kāda apgāda “Grāmatu Draugs” izdota grāmata vai varbūt arī Bellacord skaņuplate. RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka aicina pārskatīt savus grāmatplauktus un uz pasākuma laiku dalīties ar “Grāmatu Drauga” izdevumiem, lai kopīgi veidotu grāmatu izstādi, kas atspoguļotu Helmāra Rudzīša veikumu.

Pasākuma laikā varēs piedalīties viktorīnā un apskatīt, kā arī papildināt ar savām grāmatām un Bellacord skaņuplatēm kopīgi izveidoto Helmara Rudzīša izdevumu izstādi.

Čaklākos dalībniekus gaida jaukas balvas.

Pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātā notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros.

Laipni lūgti visi interesenti!

Kontaktinformācija: tālr. 67043605
Foto: latviesi.com

Šovasar Čiekurkalna iedzīvotāji un uzņēmumi ir aicināti piedalīties “MAZO BILŽU” akcijā “Pastkastīte – mājas vizītkarte!” un jau 8. jūnija vakarā ikviens interesents ir aicināts baudīt “BILŽU” mūziķu “Križevic BANDas”, dziesminieka Ulda Kākuļa un leģendāro ģitāristu Aivara Hermaņa un Vjačeslava Mitrohina dueta “2 no PKPV” koncertu, kas notiks Čiekurkalna bibliotēkas dārzā (Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka, Čiekurkalna 1. līnijā 64).

Kopš 2013. gada “MAZĀS BILDES” ir vairākkārt notikušas ārpus Latvijas – Briselē, Latvijas vēstniecībā; uz prāmja Rīga – Stokholma- Rīga, Eiropas latviešu kongresa laikā; Īrijā, latviešu skoliņas pasākumā, kā arī ir notikušas Liepājā Karostas festivāla ietavros u.c. “MAZĀS BILDES” ir notikums, kas norisinās ārpus Mūzikas un mākslas festivāla “BILDES” notikumu programmas. Tajās piedalās “BILŽU” mūziķi un mākslinieki ar muzikāliem priekšnesumiem un konsultācijām par mākslas darbu veidošanu. Pasākumā iesaistītie dalībnieki, veidojot mākslas darbus, izmanto “BILŽU” izstāžu tematiku.

Daudzas pastkastītes Latvijā un Rīgā ir bēdīgā stāvoklī, sarūsējušas un zaudējušas gan savu izskatu, gan sākotnējo funkciju. Tādēļ Čiekurkalna iedzīvotāji un uzņēmumi tiek aicināti iesaistīties akcijā “Pastkastīte – mājas vizītkarte!”, lai savas pastkastītes pārdomāti un atbildīgi sakārtotu – personalizētu, apgleznotu vai kā citādi mākslinieciskotu. Akcijas dalībnieki uz pastkastītēm ir aicināti izvietot dzimtu ģerboņus, uzņēmumu logotipus, māju un ielu nosaukumus raksturojošus zīmējumus, gleznojumus vai citā tehnikā veidotus attēlus, norādes uz pastkastītes īpašnieku nodarbi, interesēm un sapņiem, tautiskos rakstus un spēka zīmes. Par to, cik plašs čiekurkalniešu loks būs izrādījis interesi iesaistīties savas vides sakārtošanā un mākslinieciskošanā, būs iespējams spriest pēc akcijas noslēguma septembrī.

Pasākumu sērijas “MAZĀS BILDES” norise: 

 • Sākot ar jūniju Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkā apskatāma Čiekurkalna mācību iestāžu audzēkņu kopīgi veidotā izstāde “Ja man būtu sava pastkastīte…”;
 • 8. jūnijā Čiekurkalna bibliotēkas dārzā notiks “BILŽU” mūziķu “Križevic BANDas”, dziesminieka Ulda Kākuļa un leģendāro ģitāristu Aivara Hermaņa un Vjačeslava Mitrohina dueta “2 no PKPV” koncerts;
 • 8. jūnijā turpat Čiekurkalna bibliotēkas dārzā būs apskatāma Mūzikas un mākslas festivāla “BILDES” dalībnieku darbu izstāde “PASTKASTĪTES”;
 • Vasaras mēnešos sadarbībā ar Čiekurkalna iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem notiks pastkastīšu sakārtošanas un dizainēšanas akcija;
 • Jūlijā notiks sarunu vakars ar Mūzikas un mākslas festivāla “BILDES” ilggadīgo vadītāju Tiju Auziņu;
 • Septembrī notiks iedzīvotāju balsojums par konkursā iesniegtajām pastkastītēm, kam sekos dalībnieku apbalvošanas pasākums;  
 • Septembra izskaņā Čiekurkalnā notiks publiska ekskursija pa jaunizveidoto “MAZO BILŽU” miniatūro mākslas darbu taku.

Projektu īsteno Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar “BILŽU BIROJU”, Mākslas un Mūzikas festivālu “BILDES”, Rīgas Domes Kultūras pārvaldi, Ziemeļrīgas kultūras apvienību un Rīgas Centrālo bibliotēku.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Dalība visos pasākumos ir BEZ MAKSAS.

Rīgā, Čiekurkalnā, bijušajā aeronautikas institūta ēkā pie Ķīšezera veidojas jauna radošā teritorija ar nosaukumu “Viskaļi. Dzīves kvalitātes dizaina institūts”.

Lai rastu iespēju iepazīt šo radošo kopienu, notiek neparastas ekskursijas pa “Viskaļiem” un apkaimi. Ekskursijas tiek organizētas divreiz mēnesī līdz pat 13. jūnijam, satikšanās plkst. 18:00 Viskaļu ielā 36a (galvenā ieeja/foajē).

Katrā ekskursijā atveras kādas durvis, un notiek aizraujoša iepazīšanās. “Viskaļu” iemītniekus dēvē par rezidentiem, viņi te dzīvo un rada  – top nebijuši produkti, pakalpojumi, pasākumi. Katrā no astoņām ekskursijām vairāki rezidenti atvērs savas durvis, piemēram, biedrība “Akva Rīga”, “Totaldobže”, “Brīvbode”, “EllectroWizArt”, “studiofotia.lv”, “palidzesim.lv”, “Piedzīvojuma Gars”.

Šīs ir informatīvi piesātinātas, saturīgas un brīvi neformālas iepazīšanās, kas atver aizžogotu teritoriju vārtus, uzbūvē tiltus un iestaigā taciņas. “Viskaļos” ir ļoti daudz durvju un te notiek aktīva attīstības gaita ik dienu, tāpēc būtu interesanti apmeklēt katru ekskursiju.

Piedzīvot ekskursijas īpaši aicināti ir apkaimes iedzīvotāji, kuru iesaiste ir būtiska, lai realizētu šīs jaunās, radošās vietas potenciālu un veidotu piederības sajūtu apkaimei.

* Biedrība “Free Riga” pamazām veido radošo teritoriju divās “Viskaļu” ēkās ar vairāk nekā 200 telpām, kā arī aptuveni 3 ha lielajā āra teritorijā. Te top neformāla kultūras un izglītības vieta, kur mitinās un rada mākslinieki, kultūras darbinieki, nevalstiskā sektora pārstāvji, jaunie uzņēmēji, zinātnieki. Te iekustina dažādas sociālas iniciatīvas, rīko kultūras, mākslas, izklaides un pieredzes apmaiņas pasākumus, padarot šo vietu par resursu un satikšanās punktu visai apkaimei. Kā zināms, biedrība “Free Riga” jau kopš 2014. gada atver tukšos īpašumus dažādām mākslas, kultūras un sociālām iniciatīvām, kas pārveido tos par savas apkaimes kultūras un radošajiem centriem.

* Nākošās ekskursijas “Viskaļos”: 14. un 29. aprīlī, 4. un 22. maijā, 8. un 13. jūnijā. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Ekskursijas vada “Viskaļu” rezidente Ella Ruicēna (Ella Pella / “EllectroWizArt”; https://  linktr.ee/ellapella), pedagoģe ar vairāk nekā desmit gadu ilgu pieredzi radošu darbnīcu, nodarbību, nometņu, dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā

Atbildes un atsaucība – 26454704 ellaruicena@gmail.com.

Pēc aptuveni 2h ilgās un raibās  pieredzes Viskaļos, visi aicināti kopīgi uzklāt uzkodu galdu, lai brīvā gaisotnē iepazītos tuvāk un parunātos par tagadni un aktuālo, kā arī par apkaimes nākotni, ko veidojam mēs paši.