Karte - Čiekurkalns

Pirmdien, 8. novembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja lokālplānojuma izstrādi aptuveni 19 hektārus plašai teritorijai Čiekurkalnā, starp Rusova ielu, Ķīšezera ielu, Talejas ielu un Cirīša ielu.

Lokālplānojuma izstrādi plānots veikt, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz daudzfunkcionāla dzīvojamā un darījumu kompleksa būvniecību.

Lokālplānojuma teritorija ir uzņēmumam “Vastint Latvia” piederošs privātīpašums 19 hektāru platībā, kas atrodas Čiekurkalna apkaimes ziemeļrietumu daļā. Teritorija Rīgas pilsētas ilgtspējīgu attīstības stratēģijā līdz  2030. gadam  ir definēta prioritāro attīstības teritoriju skaitā.

Galīgais lēmums par lokālplānojuma izstrādi vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Karte - Ķīšezera iela 6

Pirmdien, 13. septembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja nolēma publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodot teritorijas Ķīšezera ielā 6 lokālplānojuma redakciju. Galīgais lēmums vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Lokālplānojuma izstrāde tika sākta ar mērķi radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, nodrošinot tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecībai nepieciešamos apbūves parametrus, mainot pašreizējo teritorijas izmantošanu no centru apbūves teritorijas ar atļauto stāvu skaitu 25 un vairāk stāvi uz jauktas centra apbūves teritoriju ar atļauto stāvu skaitu – trīs stāvi.

Risinājumu pamatā ir iecere izbūvēt tirdzniecības un pakalpojumu objektu, kas orientēts uz vietējiem Mežaparka un Čiekurkalna apkaimes iedzīvotājiem. Ieceres īstenošanas rezultātā tiks labiekārtota teritorija, paredzot ēkas izvietojumu un arhitektoniskos risinājumus ņemot vērā Mežaparka apkaimes vēsturiskās apbūves raksturīgās iezīmes un arhitektoniskos elementus, kas integrējami mūsdienu arhitektūras formā un materiālos. Lokālplānojuma teritorijā ir noteikts jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālais zonējums.

Transporta organizācijas risinājumi paredz piekļuvi lokālplānojuma teritorijai no Mežezera ielas un Ķīšezera ielas.

Lokālplānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi un Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

Ciekurkalns

8. jūlijā plkst.18.30 Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkas (Čiekurkalna 1. līnijā 64) pagalmā notiks apkaimes iedzīvotāju dzimtu stāstu vakars un ceļojošās izstādes atklāšana.

Plkst. 19.30 vakaru kuplinās koncerts – dziedātājas Antas Eņģeles dziedātās dziesmas.

Izstādē apkopoti čiekurkalniešu iesūtītie teksti un autentiski fotouzņēmumi – stāsti par savām saknēm Čiekurkalnā, par senčiem, kas šeit nodzīvojuši mūžu, cēluši mājas, dibinājuši ģimenes, audzinājuši bērnus visās 20. gadsimta vētrās un no prombūtnes citās malās atgriezušies Čiekurkalnā.

Izstādē redzamās fotogrāfijas ir liecības par dažādiem notikumiem čiekurkalniešu vēsturē – gan svinīgiem gadījumiem, gan ikdienas mirkļiem. Dzimtu stāsti un fotogrāfijas ar autoru atļauju maijā un jūnijā tika publicētas RCB Facebook lapā, kur pulcināja daudzus interesentus.

Iecerēts, ka stāstu autori un citi čiekurkalnieši dalīsies atmiņās par dzīvi Čiekurkalnā. Pasākums nebūs vienkārši izstādes apmeklējums, bet gan cilvēku savstarpēja sastapšanās, kuras laikā varētu notikt jaunas iepazīšanās, kaimiņu mijiedarbība, interešu atjaunošanās un bagātināšanās, kas jo sevišķi nozīmīgi ir pēc ilgstošas sociālas izolētības Covid-19 pandēmijas dēļ. Projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” mērķis ir stiprināt piederības sajūtu apkaimei, mazināt sociālo izolētību un vientulību iedzīvotāju, jo sevišķi senioru vidū.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Visos pasākumos ieeja, uzrādot derīgus COVID-19 sertifikātus! Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumā vecāku pavadībā. Bērniem no 12 gadu vecuma ieeja vecāku pavadībā un uzrādot COVID-19 sertifikātus.

Pasākumu laikā tiks filmēts un fotografēts. Foto un video var tikt izmantoti Rīgas Centrālās bibliotēkas un Čiekurkalna attīstības biedrības publicitātei.

Bibliotekas_darzs_Ciekurkalns_plansete

Trešdien, 30.jūnijā, plkst.18.30 Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Čiekurkalna filiālbibliotēkas pagalmā notiks Kultūrtelpas “Bibliotēkas dārzs” prezentācijas pasākums.

Čiekurkalnā vēsturiski nav bijis un arī pašlaik nav sava sabiedriskā centra, kurā būtu iespēja pulcēties un organizēt kultūras un izglītību veicinošus pasākumus.


Tādēļ pēc Čiekurkalna iedzīvotāju iniciatīvas RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas zaļajā teritorijā šovasar tiek veidots “Bibliotēkas dārzs” – labiekārtota vide, kurā apkaimes iedzīvotājiem baudīt kultūras pasākumus, izzināt zaļo dzīvesveidu, rīkot kopīgas talkas un svinēt svētku.

Veidojot Kultūrtelpu “Bibliotēkas dārzs” tiek veicināta apkaimes iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmēju iesaiste, pilsoniskā līdzdalība, ikvienam ir iespēja iesaistīties dārza veidošanas aktivitātēs, kas stiprina iedzīvotāju piederības sajūtu savai apkaimei.

Projektu īsteno Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku un VAS Valsts Nekustamie Īpašumi. Projekts tiek finansēts Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

PASĀKUMA PROGRAMMA:

18:30 -19:00
– Tikšanās ar iedzīvotājiem par Kultūrtelpas “Bibliotēkas dārzs” konceptu un sabiedrības integrācijas projekta “Tavs un mans Čiekurkalns” ieceres prezentācija.
– Ainavu arhitekte Mētra Augškāpa iepazīstinās ar dārza skici un skaidros dārza ainavisko un praktisko vērtību.

19:00-19:30
– Čiekurkalniešu Agates un Pētera Ozoliņu čellu duets sniegs koncertu “Čella skaņu dārzs”.

RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka adrese: Čiekurkalnā 1.līnijā 64, Rīga.
Ieeja pasākumā no pl.18.00, uzrādot Covid19 sertifikātu. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumā vecāku pavadībā.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Foto un video var tikt izmantoti Rīgas Centrālās bibliotēkas un Čiekurkalna attīstības biedrības publicitātei.

Apgleznota siena Čiekurkalnā

Sadarbībā ar Čiekurkalna attīstības biedrību (ČAB) turpinās projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” īstenošana.

30. jūnijā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā (Čiekurkalna 1. līn. 64) plkst. 18.30 notiks viens no pirmajiem epidemioloģiskās situācijas atļautajiem brīvdabas pasākumiem bibliotēkas pagalmā. Programmā iecerēta projekta ‘Tavs un mans Čiekurkalns” ieceres prezentācija, atskats uz jau notikušajām aktivitātēm, notiekošais un plānotais.

Ieplānota Čiekurkalna attīstības biedrības vadīta diskusija par apkārtnes aktualitātēm un citiem ČAB projektiem. Tiks prezentēta kultūrtelpas “Bibliotēkas dārzs” izveide – dārza skice un skaidrota dārza ainaviskā un praktiskā vērtība. Tiks stāstīts par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.

Pasākumu kuplinās arī mūzika – plkst. 19.00 koncertu sniegs čiekurkalnieši – Agates un Pētera Ozoliņu čellu duets.

Visu maiju un jūnija pirmajā pusē Rīgas Centrālās bibliotēkas Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļā tika strādāts ar Čiekurkalna iedzīvotāju dzimtu stāstiem, apstrādāti vēsturiskie fotouzņēmumi un teksti.

Dzimtu stāsti ir autentiskas Čiekurkalna ģimeņu sīkstuma un spēka liecinieki, tās ir liecības par to, kā saglabāt būtisko vēstures asajos pagriezienos. Dzimtu stāsti un fotogrāfijas ar autoru atļauju tika publicēti RCB Facebook lapā, kur pulcināja daudzus interesentus.

Jūlijā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas pasākumu programmā iecerēta dzimtu stāstu izstādes atklāšana. Gatavojoties šim vakaram, pilnā sparā tiek gatavota Čiekurkalna dzimtu stāstiem veltītā izstāde, kas tapusi no čiekurkalniešu iesūtītajiem materiāliem, notiek izstādes maketēšana, ir pasūtīti molberti.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Visos pasākumos ieeja, uzrādot derīgus COVID-19 sertifikātus! Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumā vecāku pavadībā. Bērniem no 12 gadu vecuma ieeja vecāku pavadībā un uzrādot COVID-19 sertifikātus.

Pasākumu laikā tiks filmēts un fotografēts. Foto un video var tikt izmantoti Rīgas Centrālās bibliotēkas un Čiekurkalna attīstības biedrības publicitātei.

Čiekurkalna ekskursijas

Marta vidū Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkā tiek uzsākta projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” realizācija. RCB sadarbības partneris projektā ir sabiedriskā organizācija  Čiekurkalna attīstības biedrība (ČAB).

Projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” mērķis ir rosināt dažādu vecumu un interešu grupu apkaimes iedzīvotājus kopēju aktivitāšu īstenošanai, vienojot viņus līdzdalībai un sadarbībai, veidojot pozitīvu savstarpēju mijiedarbību un sapratni sekmējot iedzīvotāju sociālo integrāciju, lai mazinātu izolētību un vientulību senioru vidū. Tas ir īpaši nozīmīgi laikā, kad COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ir ilgstoši notikusi distancēšanās, kas veicina vientulību. 

Projekta kodols ir lokāla mēroga pasākumi, kas pulcinās Čiekurkalna iedzīvotājus un modinās interesi par savas apkaimes līdzcilvēku iepazīšanu un problēmu apzināšanu. Visu rīkoto pasākumu ietvaros iedzīvotāji varēs komunicēt savā starpā, izteikt viedokli, piedāvāt līdzdalību, definēt savas un apkaimes risināmās problēmas, palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Tiks veicināti apkaimes izzināšanas un kultūras procesi, tostarp arī sadarbībā ar apkaimes kultūras biedrību “Jugoli”.

Pavasarī notiks individuālas telefona sarunas par aktuālām tēmām, kā arī telefoniska preses izdevumu un grāmatu priekšā lasīšana vientuļiem apkaimes senioriem. Projekta gaitā tiks noskaidroti senioru problēmjautājumi un iespēju robežās sniegta informatīva un cita veida palīdzība. Aicināsim seniorus dalīties ar vēsturiskām fotogrāfijām, kas atspoguļo apkaimi laiku lokos. Tiks veidota ceļojošā izstāde, un, saskaņā ar cilvēku vēlēšanos, fotogrāfijas tiks publicētas RCB mājaslapā un sociālajos tīklos.

Vasarā un rudens sākumā ieplānoti bezmaksas kultūras pasākumi, sarunu vakari (lekcija par dārza veidošanu, apkaimes iedzīvotāju atmiņu stāsti, tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem, ČAB vadītas diskusijas par apkaimes aktualitātēm u.c.), koncerti, vēsturisko fotogrāfiju izstāde un kultūrizglītojošas ekskursijas pa apkaimi. Augustā notiks zibakcija “Mēs lasām Čiekurkalnā!”

Rudenī iecerētas ekskursijas, pasākumi bērniem bibliotēkā vai pirmsskolas izglītības iestādē. Viena no aktivitātēm būs bērnu apsveikumu darināšana un dāvināšana apkaimes senioriem Starptautiskajā Senioru dienā – 1. oktobrī.    

Norises tiks plānotas, ņemot vērā valstī esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID-19 pandēmijas ierobežošanai un Sanitāro protokolu bibliotēku darbam.   

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Mājsēde turpinās, sāksim spēlēt!

Prāta spēles notiks platformā Google Meet , 10 dažādu tēmu kārtas, katrā tēmā 7 jautājumi, erudīcijas tēmas kārtā 8 jautājumi.

Pirmā no sešām spēlēm notika 2021.gada 3.februārī plkst. 18:30.  
Nākamās katru trešdienu 10.02. 17.02. 24.02. 03.03. un 10.03.2021. plkst. 18:30.

Vēl var paspēt piedalīties!

Pirms spēles sākuma mājsaimniecības komandai vai darba vietas kolektīvam (neierobežots skaits dalībnieku) ar savu izdomāto nosaukumu jāpiesakās e-pastā ckbjugoli@gmail.com

Atbildes rakstīsim uz papīra un nosūtīsim WhatsApp, obligāti norādot savas komandas nosaukumu. Spēles beigās noskaidrosim uzvarētājus, kuri tiks apbalvoti.

Katras spēles vienā no kārtām būs jautājumi par Čiekurkalnu, kārtas uzvarētāji būs īstenie apkaimes pārzinātāji!

Asinām zīmuļus!!!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Ciekurkalna_apkaimes_svetki_30.08.2020_afisha_A3_demo2

Svētdien, 30. augustā visas dienas garumā no plkst. 12.00 līdz 21.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Čiekurkalna filiālbibliotēkas pagalmā notiks Čiekurkalna apkaimes svētki – plaša apkaimes izzināšanas un kultūras programma.


Svētki sāksies ar jubilāra – Čiekurkalna attīstības biedrības uzrunu un pazīstamā grafiti mākslinieka Daiņa Rudens sienas gleznojuma “Pasaka par vērdiņu” atklāšanu. Gleznojuma motīvs ir Kārļa Skalbes “Pasaka par vērdiņu”. Šī pasaka atgādina par dzīves galvenajām vērtībām – ģimeni, draudzību, mīlestību. Pirtnieku Ansi vada akla naudas kāre, un tikai dzīves nogalē tam nāk apjausma, ka dzīve ir nodzīvota velti. Ansis bezpalīdzīgi noskatās, kā nogrimst viņa nauda. Velkot paralēles ar mūsdienu pasauli, akli dzenoties pēc naudas, bieži vien novārtā tiek atstātas ne vien attiecības, bet arī izglītība, tajā skaitā arī grāmatu lasīšana. Sienas gleznojuma atrašanās vieta – bibliotēka – simbolizē grāmatu un lasīšanas pieejamību ikvienam, neatkarīgi no cilvēka mantiskā stāvokļa, tautības un vecuma.

Plašās svētku programmas turpinājumā notiks Lielais burbuļu šovs, darbosies vairākas radošās darbnīcas bērniem, notiks foto orientēšanās pa Čiekurkalnu, ekskursija zinošā gida pavadībā uz “Čiekurkalna Gaudi”, lieliskā mākslinieka Aleksandra Ņeberekutina akvareļu meistarklase un izstādes “Laika ziņas” atklāšana. RCB darbinieki svētkiem būs sagatavojuši prāta spēles un viktorīnas.

Uz skatuves priekšnesumus sniegs vairāki Čiekurkalnā dzīvojoši mūziķi, tostarp operdziedātāja Marlēna Keine un Arvīds Keinis. Čiekurkalnietis un aktieris Jānis Skanis lasīs fragmentus no Guntas Celmas grāmatas “Mans mīļais Čiekurkalns”. Bērnu grāmatu par Čiekurkalnu “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” lasīs pati autore Agnese Vanaga.

Vakara programmā uzstāsies Supernova 2020 fināliste ANNNA (Anna Madara Pērkone), bet vērienīgos apkaimes svētkus noslēgs grupas “Pieneņu Vīns” koncerts. Jāuzsver, ka visi pasākumi būs pieejami bez maksas.

Pasākuma laikā darbosies bufete, būs pieejami gan burgeri, gan saldējums un siltie dzērieni. Protams, būs arī īpašā biedrības 5 gadu dzimšanas dienas torte! Organizatori īpaši rūpēsies, lai tiktu ievēroti visi valstī noteiktie Covid-19 piesardzības pasākumi. Apmeklētāji aicināti ievērot distancēšanās noteikumus, kā arī neapmeklēt pasākumu, ja ir jebkādi saslimšanas simptomi.

Čiekurkalna apkaimes svētkus organizē Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku.

Pirms svētkiem RCB veica nopietnus jauniegūtās āra teritorijas sakārtošanas un tīrīšanas darbus. Pasākums notiek Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros.

Šo ceturtdien, 5. decembrī pulksten 18.00 Čiekurkalna 1. līnijā 6, mēbeļu salona “Kate” telpās tiks atklāta čiekurkalnieša un atzīta mākslinieka Aleksandra Ņeberekutina akvareļu izstāde “Mājas sajūta”. Izstādē būs apskatāmi vairāk kā 30 mākslinieka darbi, no kuriem liela daļa ir tapuši tieši Čiekurkalnā un attēlo vēsturiskās apkaimes ēkas un ainavas.

Aleksandrs Ņeberekutins ir dzimis 1962. gadā Krievijā, Voroņežas apgabalā, taču Čiekurkalnu sauc par savējo nu jau 35 gadus − kopš 1985. gada. Mākslas izglītību ieguvis dažādās mācību iestādēs Krievijā. Mākslinieks regulāri piedalās izstādēs, plenēros un starptautiskās mākslas darbu izsolēs, godam pārstāvot Latvijas vārdu mākslas pasaulē. Aleksandram ir bijušas vairāk nekā divdesmit personālizstādes gan Latvijā, gan ārzemēs. Galvenokārt strādā eļļas un akvareļa tehnikā. Kopš 2015. gada Aleksandrs ir Latvijas akvarelistu starptautiskās savienības (IWS Latvia) prezidents.

Izstādes laikā mākslinieks pasniegs akvareļu gleznošanas meistarklasi, ļaujot ikvienam klātesošajam būt klāt gleznas tapšanas brīnumam. Radītais darbs būs uzreiz nopērkams improvizētā izsolē. Papildus ikvienam interesentam būs iespēja paņemt līdzi lielisku un reizē praktisku suvenīru. Čiekurkalna attīstības biedrība jau trešo gadu sadarbībā ar Aleksandru Ņeberekutinu gatavo Čiekurkalna mākslas kalendāru. Jaunajā 2020. gada kalendārā iekļautas četrpadsmit Aleksandra gleznu reprodukcijas ar Čiekurkalna ainavām, no kurām liela daļa būs apskatāma arī izstādē. Kalendāru varēs saņemt pret ziedojumu biedrībai.

Uz izstādes atklāšanas norises vietu iespējams ērti nokļūt ar 11. tramvaju (Iekšlietu ministrijas/PMLP pietura) vai 9. autobusu (Augstrozes ielas pietura). Pasākuma norises vietas tuvumā iespējams bez maksas novietot auto. Aicināti visi mākslas cienītāji! Izstāde būs apskatāma līdz nākamā gada 15. janvārim.

Gleznu izstādi Čiekurkalna attīstības biedrība rīko sadarbībā ar mēbeļu salonu “Kate”.

Pagājušo piektdien, 1. novembrī Čiekurkalna apkaimes biedrība pie sevis Čiekurkalnā uzņēma talciniekus no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), lai kopīgiem spēkiem atjaunotu vēsturisku liepu aleju. Piedaloties teju 20 VNĪ darbiniekiem un uzņēmuma vadībai, Gaujas ielas simtgadīgās alejas rindā tika iestādīti četri apmēram 5 m gari Latvijā audzēti liepu dižstādi, kuri stājās iepriekš izkritušo koku vietā.

VNĪ jau rudens sākumā atsaucās Čiekurkalna attīstības biedrības ierosinājumam, atbalstīt jaunu koku stādīšanu liepu alejas tukšajās vietās. “Šāda prakse, kad uzņēmums, ienākot mūsu apkaimē, ir pretimnākošs un gatavs uzreiz iesaistīties Čiekurkalna pilnveidē, ir ļoti apsveicama. Ideja par vēsturiskās liepu alejas atjaunošanu biedrībā lolojām jau pasen, tāpēc esam pateicīgi VNĪ gan par finansiālo atbalstu, gan dalību talkā, lai šī iecere beidzot piepildītos!”, teic Čiekurkalna attīstības biedrības vadītājs Kaspars Spunde.

Gaujas ielas liepu alejas izveidi Latvijas pirmās brīvvalsts laikā iniciēja un palīdzēja veidot aktīvs Čiekurkalna sabiedriskais darbinieks un daiļdārznieks Pēteris Zeltiņš. Toreiz liepu aleja bija krietni garāka un stiepās vēl aiz krustojuma ar Rusova ielu, virzienā uz Ķīšezeru, bet tās sākums tika papostīts, izbūvējot G. Zemgala gatves pārvadu. Taču aleja joprojām ir koša apkaimes rota. Informatīvu ceļa maizi, uzsākot talku, sniedza arī P.Zeltiņa mazmeita, čiekurkalniete Elga Skane.

“VNĪ savā ikdienas darbā ar valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un attīstīšanu domā par savas darbības ilgtspēju un ietekmi uz vidi. Pēdējos gados koku stādīšanas un teritorijas labiekārtošanas talkas mūsu kolektīvam jau kļuvušas par tradīciju, taču šoreiz tas ir vēl īpašāk – piedaloties liepu alejas atjaunošanā, dodam savu artavu Čiekurkalna apkaimes labiekārtošanai, kura jau šī gada nogalē kļūs par VNĪ biroja jauno mājvietu”, norādīja VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Piecu darba stundu laikā – no pulksten 13.00 līdz 18.00 tika izraktas četras lielas bedres, katra apmēram viena kubikmetra lielumā, piepildītas ar auglīgu melnzemi un kūdru, lai visbeidzot sagatavotajās vietās varētu iestādīt 10 gadus augušus liepu dižstādus. Jaunās liepas nostiprinātas ar atbalsta mietiņiem un atsaitēm, lai palīdzētu ieaugties un vējā neizgāztos. Rūpes par jaunajiem stādiem ar to nebeidzas, stādu kopšana, laistīšana un vainaga veidošana vēl tikai priekšā. Ar nepacietību tiks gaidīts pavasaris, lai redzētu, ka liepiņas ir labi pārziemojušas un sāk ieaugties. Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā tika saskaņota četru liepu atjaunošana. Vairāk koku iestādīšanai traucēja laika gaitā ieraktās pazemes komunikācijas. Tā ir kopēja problēma pilsētā, ar kuru nākas saskarties ikreiz, kad tiek stādīts koks, pat senas koku alejas rindā. Taču arī šo četru koku stādījumu atjaunošana ir liels panākums un priecīgs notikums visai Čiekurkalna apkaimei.