Čiekurkalan svētki plakāts

Sestdien 13. augustā visas dienas garumā Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkā, tās pagalmā un Bibliotēkas dārzā notiks Dārza svētki Čiekurkalnā.

Svētku centrā ir jaunizveidotās kultūrtelpas – Bibliotēkas dārzs iedzīvināšana, ar mērķi bibliotēkas zaļo teritoriju veidot par vietu, kur iedzīvotājiem pulcēties ne vien uz pasākumiem, bet apmeklēt to arī ikdienā, kopīgi pavadot brīvo laiku, iekopjot dārza dobes, atpūšoties un izglītojoties.

Šajā sezonā Bibliotēkas dārzā notiek Kultūrpunkta STROPS pasākumi un ir aizsācies sarunu cikls – Sarunas Bibliotēkas dārzā, kur iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties sarunu vakaros par aktuālām tēmām, kas skar kaimiņu būšanu apkaimē.

Augusta sākumā, iesaistot vietējos iedzīvotājus, ar krāsu ekspertu Vivacolor atbalstu uz garāžu sienas Bibliotēkas dārzā tapis jauns mākslas darbs, kura centrā ir grāmata un lasītājs, kas šajā nemierīgajā un steidzīgajā laikmetā simbolizē lasīšanu kā ieplānotu atpūtu.

Dārza svētkos Čiekurkalnā 13. augustā notiks: apkaimi izzinoša ekskursija, radošās darbnīcas un Rīgas Cirka skolas priekšnesumi, būs pieejams grāmatu maiņas punkts. Uz Bibliotēkas dārza skatuves priekšnesumus sniegs čiekurkalnieši: Marlēna un Arvīds Keiņi ar koncertprogrammu bērniem, Agates un Pētera Ozoliņu čellu duets, vietējās skolas – Rīgas 45.vidusskolas skolotāju rokgrupa.

Šogad svētku programmā iekļauta Atmodas laika aktīvista, dzejnieka Jāņa Baltausa piemiņai veltīta izstāde, Sustrupu ģimene izpildīs tautā iemīļotas dziesmas ar Jāņa Baltausa vārdiem. Svētku izskaņā ikviens tiek aicināts uz Čiekurkalna lielo pikniku un zaļumballi dīdžeja Toma Grēviņa vadībā.

Projektu īsteno Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku un Jāņa Baltausa biedrību “Mēs kultūrai un tautai”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Dalība pasākumā BEZ MAKSAS.

RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka un ikdienas kultūrtelpa Bibliotēkas dārzs atrodas Čiekurkalna 1.līnijā 64, Rīgā.

Pašvaldības uzņēmums “Rīgas ūdens” jūlijā plāno sākt vērienīgu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Čiekurkalna un Imantas apkaimēs.

Čiekurkalnā paredzēts izbūvēt jaunu ūdensvadu Saulkrastu ielā, kā arī Stienes ielas posmā no Saulkrastu ielas līdz Viskaļu ielai. Tāpat paredzēts izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas kolektorus Saulkrastu ielā, kā arī Liepupes un Stienes ielas posmā no Saulkrastu ielas līdz kanalizācijas sūkņu stacijai Stienes ielā.

Kopējais izbūvējamā ūdensvada garums ir 692 metri, bet kanalizācijas tīklu – 935 metri. Plānota arī trīs jaunu sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Projektu realizēs SIA “Rovlan Group”, tā kopējā summa ir 819 000 eiro

Būvdarbi sāksies jau jūlijā, tos plānots pabeigt 2023. gada pavasarī. Šī projekta realizācija aptuveni 90 apkaimes iedzīvotājiem ļaus saņemt centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus.

“Rīgas ūdens” arī noslēdzis līgumu ar konkursa kārtībā izvēlēto būvkompāniju SIA “RERE Vide” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Imantas līnijās. Līguma kopējā summa – 2 470 621 eiro, būvdarbus plānots sākt jūlijā. Šie darbi ietilpst Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstītā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta”.

Imantas līnijās plānots izbūvēt ūdensvadu kopumā divu kilometru garumā un kanalizācijas tīklus – 3,55 kilometru garumā. Ūdensvadu plānots būvēt Imantas 1. līnijas posmā no Jūrmalas gatves līdz Zārdu ielai, Imantas 2. līnijas posmā no Jūrmalas gatves līdz Imantas 2. līnijai 3a un Imantas 3. līnijā, savukārt kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti visu Imantas 1., 2., 3. un 4. līniju garumā, kā arī Zārdu ielas posmā no Zārdu ielas 2b līdz Imantas 2. līnijai.

Projekta realizācija sniegs iespēju pieslēgt centralizētajiem inženiertīkliem kopumā 95 objektus, kas savukārt nodrošinās labāku ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti, kā arī drošāku un tīrāku apkārtējo vidi. 

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta” gaitā SIA “Rīgas ūdens” paplašinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Ziepniekkalnā, Imantā (Imantas līnijās, Vārves un Nīcas ielās) un Teikā ar kopējo garumu 11,07 kilometri (ūdensvads – 3,57 kilometri, kanalizācijas tīkli – 7,50 kilometri). Teikā būvdarbi jau ir sākti un šā gada septembrī plānots tos noslēgt, savukārt pārējās apkaimēs būvprojekti ir dažādās to saskaņošanas stadijās.

Karte - Čiekurkalns

Pirmdien, 8. novembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja lokālplānojuma izstrādi aptuveni 19 hektārus plašai teritorijai Čiekurkalnā, starp Rusova ielu, Ķīšezera ielu, Talejas ielu un Cirīša ielu.

Lokālplānojuma izstrādi plānots veikt, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz daudzfunkcionāla dzīvojamā un darījumu kompleksa būvniecību.

Lokālplānojuma teritorija ir uzņēmumam “Vastint Latvia” piederošs privātīpašums 19 hektāru platībā, kas atrodas Čiekurkalna apkaimes ziemeļrietumu daļā. Teritorija Rīgas pilsētas ilgtspējīgu attīstības stratēģijā līdz  2030. gadam  ir definēta prioritāro attīstības teritoriju skaitā.

Galīgais lēmums par lokālplānojuma izstrādi vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Karte - Ķīšezera iela 6

Pirmdien, 13. septembrī, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja nolēma publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodot teritorijas Ķīšezera ielā 6 lokālplānojuma redakciju. Galīgais lēmums vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Lokālplānojuma izstrāde tika sākta ar mērķi radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, nodrošinot tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecībai nepieciešamos apbūves parametrus, mainot pašreizējo teritorijas izmantošanu no centru apbūves teritorijas ar atļauto stāvu skaitu 25 un vairāk stāvi uz jauktas centra apbūves teritoriju ar atļauto stāvu skaitu – trīs stāvi.

Risinājumu pamatā ir iecere izbūvēt tirdzniecības un pakalpojumu objektu, kas orientēts uz vietējiem Mežaparka un Čiekurkalna apkaimes iedzīvotājiem. Ieceres īstenošanas rezultātā tiks labiekārtota teritorija, paredzot ēkas izvietojumu un arhitektoniskos risinājumus ņemot vērā Mežaparka apkaimes vēsturiskās apbūves raksturīgās iezīmes un arhitektoniskos elementus, kas integrējami mūsdienu arhitektūras formā un materiālos. Lokālplānojuma teritorijā ir noteikts jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālais zonējums.

Transporta organizācijas risinājumi paredz piekļuvi lokālplānojuma teritorijai no Mežezera ielas un Ķīšezera ielas.

Lokālplānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi un Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

Ciekurkalns

8. jūlijā plkst.18.30 Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkas (Čiekurkalna 1. līnijā 64) pagalmā notiks apkaimes iedzīvotāju dzimtu stāstu vakars un ceļojošās izstādes atklāšana.

Plkst. 19.30 vakaru kuplinās koncerts – dziedātājas Antas Eņģeles dziedātās dziesmas.

Izstādē apkopoti čiekurkalniešu iesūtītie teksti un autentiski fotouzņēmumi – stāsti par savām saknēm Čiekurkalnā, par senčiem, kas šeit nodzīvojuši mūžu, cēluši mājas, dibinājuši ģimenes, audzinājuši bērnus visās 20. gadsimta vētrās un no prombūtnes citās malās atgriezušies Čiekurkalnā.

Izstādē redzamās fotogrāfijas ir liecības par dažādiem notikumiem čiekurkalniešu vēsturē – gan svinīgiem gadījumiem, gan ikdienas mirkļiem. Dzimtu stāsti un fotogrāfijas ar autoru atļauju maijā un jūnijā tika publicētas RCB Facebook lapā, kur pulcināja daudzus interesentus.

Iecerēts, ka stāstu autori un citi čiekurkalnieši dalīsies atmiņās par dzīvi Čiekurkalnā. Pasākums nebūs vienkārši izstādes apmeklējums, bet gan cilvēku savstarpēja sastapšanās, kuras laikā varētu notikt jaunas iepazīšanās, kaimiņu mijiedarbība, interešu atjaunošanās un bagātināšanās, kas jo sevišķi nozīmīgi ir pēc ilgstošas sociālas izolētības Covid-19 pandēmijas dēļ. Projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” mērķis ir stiprināt piederības sajūtu apkaimei, mazināt sociālo izolētību un vientulību iedzīvotāju, jo sevišķi senioru vidū.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Visos pasākumos ieeja, uzrādot derīgus COVID-19 sertifikātus! Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumā vecāku pavadībā. Bērniem no 12 gadu vecuma ieeja vecāku pavadībā un uzrādot COVID-19 sertifikātus.

Pasākumu laikā tiks filmēts un fotografēts. Foto un video var tikt izmantoti Rīgas Centrālās bibliotēkas un Čiekurkalna attīstības biedrības publicitātei.

Bibliotekas_darzs_Ciekurkalns_plansete

Trešdien, 30.jūnijā, plkst.18.30 Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Čiekurkalna filiālbibliotēkas pagalmā notiks Kultūrtelpas “Bibliotēkas dārzs” prezentācijas pasākums.

Čiekurkalnā vēsturiski nav bijis un arī pašlaik nav sava sabiedriskā centra, kurā būtu iespēja pulcēties un organizēt kultūras un izglītību veicinošus pasākumus.


Tādēļ pēc Čiekurkalna iedzīvotāju iniciatīvas RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas zaļajā teritorijā šovasar tiek veidots “Bibliotēkas dārzs” – labiekārtota vide, kurā apkaimes iedzīvotājiem baudīt kultūras pasākumus, izzināt zaļo dzīvesveidu, rīkot kopīgas talkas un svinēt svētku.

Veidojot Kultūrtelpu “Bibliotēkas dārzs” tiek veicināta apkaimes iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmēju iesaiste, pilsoniskā līdzdalība, ikvienam ir iespēja iesaistīties dārza veidošanas aktivitātēs, kas stiprina iedzīvotāju piederības sajūtu savai apkaimei.

Projektu īsteno Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku un VAS Valsts Nekustamie Īpašumi. Projekts tiek finansēts Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

PASĀKUMA PROGRAMMA:

18:30 -19:00
– Tikšanās ar iedzīvotājiem par Kultūrtelpas “Bibliotēkas dārzs” konceptu un sabiedrības integrācijas projekta “Tavs un mans Čiekurkalns” ieceres prezentācija.
– Ainavu arhitekte Mētra Augškāpa iepazīstinās ar dārza skici un skaidros dārza ainavisko un praktisko vērtību.

19:00-19:30
– Čiekurkalniešu Agates un Pētera Ozoliņu čellu duets sniegs koncertu “Čella skaņu dārzs”.

RCB Čiekurkalna filiālbibliotēka adrese: Čiekurkalnā 1.līnijā 64, Rīga.
Ieeja pasākumā no pl.18.00, uzrādot Covid19 sertifikātu. Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumā vecāku pavadībā.

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Foto un video var tikt izmantoti Rīgas Centrālās bibliotēkas un Čiekurkalna attīstības biedrības publicitātei.

Apgleznota siena Čiekurkalnā

Sadarbībā ar Čiekurkalna attīstības biedrību (ČAB) turpinās projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” īstenošana.

30. jūnijā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkā (Čiekurkalna 1. līn. 64) plkst. 18.30 notiks viens no pirmajiem epidemioloģiskās situācijas atļautajiem brīvdabas pasākumiem bibliotēkas pagalmā. Programmā iecerēta projekta ‘Tavs un mans Čiekurkalns” ieceres prezentācija, atskats uz jau notikušajām aktivitātēm, notiekošais un plānotais.

Ieplānota Čiekurkalna attīstības biedrības vadīta diskusija par apkārtnes aktualitātēm un citiem ČAB projektiem. Tiks prezentēta kultūrtelpas “Bibliotēkas dārzs” izveide – dārza skice un skaidrota dārza ainaviskā un praktiskā vērtība. Tiks stāstīts par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm.

Pasākumu kuplinās arī mūzika – plkst. 19.00 koncertu sniegs čiekurkalnieši – Agates un Pētera Ozoliņu čellu duets.

Visu maiju un jūnija pirmajā pusē Rīgas Centrālās bibliotēkas Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļā tika strādāts ar Čiekurkalna iedzīvotāju dzimtu stāstiem, apstrādāti vēsturiskie fotouzņēmumi un teksti.

Dzimtu stāsti ir autentiskas Čiekurkalna ģimeņu sīkstuma un spēka liecinieki, tās ir liecības par to, kā saglabāt būtisko vēstures asajos pagriezienos. Dzimtu stāsti un fotogrāfijas ar autoru atļauju tika publicēti RCB Facebook lapā, kur pulcināja daudzus interesentus.

Jūlijā RCB Čiekurkalna filiālbibliotēkas pasākumu programmā iecerēta dzimtu stāstu izstādes atklāšana. Gatavojoties šim vakaram, pilnā sparā tiek gatavota Čiekurkalna dzimtu stāstiem veltītā izstāde, kas tapusi no čiekurkalniešu iesūtītajiem materiāliem, notiek izstādes maketēšana, ir pasūtīti molberti.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Visos pasākumos ieeja, uzrādot derīgus COVID-19 sertifikātus! Bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja pasākumā vecāku pavadībā. Bērniem no 12 gadu vecuma ieeja vecāku pavadībā un uzrādot COVID-19 sertifikātus.

Pasākumu laikā tiks filmēts un fotografēts. Foto un video var tikt izmantoti Rīgas Centrālās bibliotēkas un Čiekurkalna attīstības biedrības publicitātei.

Čiekurkalna ekskursijas

Marta vidū Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkā tiek uzsākta projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” realizācija. RCB sadarbības partneris projektā ir sabiedriskā organizācija  Čiekurkalna attīstības biedrība (ČAB).

Projekta „Tavs un mans Čiekurkalns” mērķis ir rosināt dažādu vecumu un interešu grupu apkaimes iedzīvotājus kopēju aktivitāšu īstenošanai, vienojot viņus līdzdalībai un sadarbībai, veidojot pozitīvu savstarpēju mijiedarbību un sapratni sekmējot iedzīvotāju sociālo integrāciju, lai mazinātu izolētību un vientulību senioru vidū. Tas ir īpaši nozīmīgi laikā, kad COVID-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ir ilgstoši notikusi distancēšanās, kas veicina vientulību. 

Projekta kodols ir lokāla mēroga pasākumi, kas pulcinās Čiekurkalna iedzīvotājus un modinās interesi par savas apkaimes līdzcilvēku iepazīšanu un problēmu apzināšanu. Visu rīkoto pasākumu ietvaros iedzīvotāji varēs komunicēt savā starpā, izteikt viedokli, piedāvāt līdzdalību, definēt savas un apkaimes risināmās problēmas, palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Tiks veicināti apkaimes izzināšanas un kultūras procesi, tostarp arī sadarbībā ar apkaimes kultūras biedrību “Jugoli”.

Pavasarī notiks individuālas telefona sarunas par aktuālām tēmām, kā arī telefoniska preses izdevumu un grāmatu priekšā lasīšana vientuļiem apkaimes senioriem. Projekta gaitā tiks noskaidroti senioru problēmjautājumi un iespēju robežās sniegta informatīva un cita veida palīdzība. Aicināsim seniorus dalīties ar vēsturiskām fotogrāfijām, kas atspoguļo apkaimi laiku lokos. Tiks veidota ceļojošā izstāde, un, saskaņā ar cilvēku vēlēšanos, fotogrāfijas tiks publicētas RCB mājaslapā un sociālajos tīklos.

Vasarā un rudens sākumā ieplānoti bezmaksas kultūras pasākumi, sarunu vakari (lekcija par dārza veidošanu, apkaimes iedzīvotāju atmiņu stāsti, tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem, ČAB vadītas diskusijas par apkaimes aktualitātēm u.c.), koncerti, vēsturisko fotogrāfiju izstāde un kultūrizglītojošas ekskursijas pa apkaimi. Augustā notiks zibakcija “Mēs lasām Čiekurkalnā!”

Rudenī iecerētas ekskursijas, pasākumi bērniem bibliotēkā vai pirmsskolas izglītības iestādē. Viena no aktivitātēm būs bērnu apsveikumu darināšana un dāvināšana apkaimes senioriem Starptautiskajā Senioru dienā – 1. oktobrī.    

Norises tiks plānotas, ņemot vērā valstī esošos epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID-19 pandēmijas ierobežošanai un Sanitāro protokolu bibliotēku darbam.   

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Mājsēde turpinās, sāksim spēlēt!

Prāta spēles notiks platformā Google Meet , 10 dažādu tēmu kārtas, katrā tēmā 7 jautājumi, erudīcijas tēmas kārtā 8 jautājumi.

Pirmā no sešām spēlēm notika 2021.gada 3.februārī plkst. 18:30.  
Nākamās katru trešdienu 10.02. 17.02. 24.02. 03.03. un 10.03.2021. plkst. 18:30.

Vēl var paspēt piedalīties!

Pirms spēles sākuma mājsaimniecības komandai vai darba vietas kolektīvam (neierobežots skaits dalībnieku) ar savu izdomāto nosaukumu jāpiesakās e-pastā ckbjugoli@gmail.com

Atbildes rakstīsim uz papīra un nosūtīsim WhatsApp, obligāti norādot savas komandas nosaukumu. Spēles beigās noskaidrosim uzvarētājus, kuri tiks apbalvoti.

Katras spēles vienā no kārtām būs jautājumi par Čiekurkalnu, kārtas uzvarētāji būs īstenie apkaimes pārzinātāji!

Asinām zīmuļus!!!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Ciekurkalna_apkaimes_svetki_30.08.2020_afisha_A3_demo2

Svētdien, 30. augustā visas dienas garumā no plkst. 12.00 līdz 21.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Čiekurkalna filiālbibliotēkas pagalmā notiks Čiekurkalna apkaimes svētki – plaša apkaimes izzināšanas un kultūras programma.


Svētki sāksies ar jubilāra – Čiekurkalna attīstības biedrības uzrunu un pazīstamā grafiti mākslinieka Daiņa Rudens sienas gleznojuma “Pasaka par vērdiņu” atklāšanu. Gleznojuma motīvs ir Kārļa Skalbes “Pasaka par vērdiņu”. Šī pasaka atgādina par dzīves galvenajām vērtībām – ģimeni, draudzību, mīlestību. Pirtnieku Ansi vada akla naudas kāre, un tikai dzīves nogalē tam nāk apjausma, ka dzīve ir nodzīvota velti. Ansis bezpalīdzīgi noskatās, kā nogrimst viņa nauda. Velkot paralēles ar mūsdienu pasauli, akli dzenoties pēc naudas, bieži vien novārtā tiek atstātas ne vien attiecības, bet arī izglītība, tajā skaitā arī grāmatu lasīšana. Sienas gleznojuma atrašanās vieta – bibliotēka – simbolizē grāmatu un lasīšanas pieejamību ikvienam, neatkarīgi no cilvēka mantiskā stāvokļa, tautības un vecuma.

Plašās svētku programmas turpinājumā notiks Lielais burbuļu šovs, darbosies vairākas radošās darbnīcas bērniem, notiks foto orientēšanās pa Čiekurkalnu, ekskursija zinošā gida pavadībā uz “Čiekurkalna Gaudi”, lieliskā mākslinieka Aleksandra Ņeberekutina akvareļu meistarklase un izstādes “Laika ziņas” atklāšana. RCB darbinieki svētkiem būs sagatavojuši prāta spēles un viktorīnas.

Uz skatuves priekšnesumus sniegs vairāki Čiekurkalnā dzīvojoši mūziķi, tostarp operdziedātāja Marlēna Keine un Arvīds Keinis. Čiekurkalnietis un aktieris Jānis Skanis lasīs fragmentus no Guntas Celmas grāmatas “Mans mīļais Čiekurkalns”. Bērnu grāmatu par Čiekurkalnu “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” lasīs pati autore Agnese Vanaga.

Vakara programmā uzstāsies Supernova 2020 fināliste ANNNA (Anna Madara Pērkone), bet vērienīgos apkaimes svētkus noslēgs grupas “Pieneņu Vīns” koncerts. Jāuzsver, ka visi pasākumi būs pieejami bez maksas.

Pasākuma laikā darbosies bufete, būs pieejami gan burgeri, gan saldējums un siltie dzērieni. Protams, būs arī īpašā biedrības 5 gadu dzimšanas dienas torte! Organizatori īpaši rūpēsies, lai tiktu ievēroti visi valstī noteiktie Covid-19 piesardzības pasākumi. Apmeklētāji aicināti ievērot distancēšanās noteikumus, kā arī neapmeklēt pasākumu, ja ir jebkādi saslimšanas simptomi.

Čiekurkalna apkaimes svētkus organizē Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku.

Pirms svētkiem RCB veica nopietnus jauniegūtās āra teritorijas sakārtošanas un tīrīšanas darbus. Pasākums notiek Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros.