Jauniešus aicina piedalīties aptaujā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem piedalīties aptaujā “Jauniešu aptauja Rīgas pilsētā 2023”, kuras mērķis ir uzlabot izpratni par Rīgas jauniešu interesēm, vajadzībām un iespējām. Aptauja paredzēta ne vien tiem jauniešiem, kas dzīvo Rīgā, bet arī tiem, kas Rīgā regulāri uzturas – mācās, strādā vai pavada šeit savu brīvo laiku.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024. – 2028. gadam izstrādei un jauniešiem paredzēto pakalpojumu attīstībai. Minētā plāna izstrādes mērķis ir veicināt jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos un labbūtību, tostarp nodrošinot daudzveidīgas iespējas brīvā laika pavadīšanai, kompetenču attīstībai un līdzdalībai.

📌 Aptauju iespējams aizpildīt tiešsaistē līdz 27. septembrimŠEIT