NVO nama darbību iepazīst Jelgavas Sabiedriskā centra pārstāvji

Lai iepazītu NVO nama darbu un pieredzi nevalstisko organizāciju darbības stiprināšanas un atbalsta jomā, NVO namā 20. aprīlī viesojās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes Sabiedriskā centra pārstāvji.

Jelgavas delegācija iepazinās ar NVO nama piedāvātajiem pakalpojumiem, izglītojošo un konsultāciju darbu, uzzināja, kādus pasākumus rīko NVO nams, kādus rīko NVO un kādi pasākumi tiek rīkoti kopā. Jelgavniekus interesēja praktiski un organizatoriski jautājumi, – noteikumi, kā NVO var izmantot telpas un aprīkojumu, vai organizācijas var uzglabāt savas mantas nama telpās, kādu jomu NVO var darboties un kā veicināt, lai organizācijas pašas aktīvi iniciētu pasākumus. Viesi aplūkoja NVO nama telpas, pieejamos tehniskos resursus un arī “Fonda Nāc līdzās!” fotoizstādi.

Ar apkaimju koordinatora darbu Rīgā iepazīstināja Teikas punkta koordinatore Daiga Mežale, akcentējot koordinatora kā starpnieka lomu starp pašvaldību un iedzīvotājiem un iezīmējot rīdzinieku jautājumus, ar kuriem ikdienā visbiežāk saskarās un kā tos risina.

Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja Sandra Kumačeva vēstīja par Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursu, pieejamo finansējumu un pasākumu spektru  atbalstītajos projektos, kas rosina apkaimju kustību un piederības sajūtu savai apkaimei.  

Savukārt Sabiedriskā centra pārstāvji sniedza ieskatu, ka centrs kā patstāvīga iestāde darbojas jau otro gadu un tā pārziņā ir integrācijas un sabiedrības saliedētības jautājumi, brīvprātīgo darbs, ar jaunatnes politiku saistītās jomas, atbalsta sniegšana NVO, kā arī ceļa sākumā ir apkaimju attīstības veicināšana Jelgavā. Izskanēja arī vēlme sadarbībai un NVO atbalstam veidot NVO namam līdzīgu modeli.  

Tikšanās dalībnieki pārrunāja kopīgās problēmas un dalījās ar veiksmīgiem rīkoto pasākumu piemēriem.

Paldies Jelgavas Sabiedriskā centra komandai par interesi, jautājumiem un stāstiem, iepazīstinot ar centra ideju un sadarbību ar NVO! NVO nama komanda ar prieku pieņēma uzaicinājumu doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavu.  

Attēls no tikšanās ar Jelgavas Sabiedriskā centra pārstāvjiem