Biedrība “Skalbes” uzsāk projektu, sniedzot psiholoģisku atbalstu personām, kuru tuviniekiem diagnosticēta onkoloģiska saslimšana

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” Rīgā deklarētām pilngadīgām personām, kuru tuviniekam ir diagnosticēta onkoloģiska saslimšana, piedāvās bezmaksas psihologa konsultācijas.

Onkoloģiskas saslimšanas nopietni satricina ne tkai cilvēku, kuri ar tām saskaras, bet arī viņu tuvinieku dzīves. Tās pilnībā izmaina ikdienu un pārkārto līdzšinējās prioritātes. Koncentrējoties uz palīdzības sniegšanu, tuvinieki lielākoties aizmirst par savām vajadzībām, kā rezultātā riskē ar savu resursu izsmelšanu. Tas var novest pie situācijas, kurā viņi ne tikai nav spējīgi palīdzēt otram, bet palīdzība kļūst nepieciešama viņiem pašiem.

Cīņa ar onkoloģiskām saslimšanām var būt ilga un prasīt daudz spēka, tādēļ Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros pilngadīgām personām, kuru tuviniekam ir diagnosticēta onkoloģiska saslimšana un kuras ir deklarētas Rīgā, tiks nodrošināta iespēja apmeklēt bezmaksas psihologa konsultācijas un saņemt šajā situācijā tik ļoti nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” sniedz profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Centra darbības pamatā ir vēlme veicināt tolerantākas un atvērtākas sabiedrības veidošanos. “Skalbes” ir vieta, kur rast atbalstu un sapratni, iegūt jaunas prasmes problēmsituāciju risināšanai, izzināt savu grūtību izcelsmi, sakārtot domas, emocijas, un pieņemt nozīmīgus lēmumus.

Plašāka informācija, sazinoties ar biedrības “Skalbes” administrāciju pa tālruni +371 24551700.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.