Pāreja uz mācībām latviešu valodā Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādē

Lai veicinātu bērnu vēlmi runāt, izteikties otrajā valodā, valodas apguves procesam ir jābūt radošam, tajā jāienes ne tikai prieks, bet zināmā mērā arī vieglums. Īpaši svarīgi tas ir šajā pārejas posmā, kad pirmsskolās programmas jāapgūst latviešu valodā.

Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji latviešu valodas prasmi attīsta, darbojoties komandā, kurā vienlaikus gan grupas skolotājas, gan mūzikas skolotājas valodu efektīvi integrē rotaļnodarbībās un pasākumos.

11. janvārī notika iestādes skolotāju pašu sacerētās pasakas “Kā Sniegavīrs meklēja degunu” iestudētā izrāde. Pasakas teksts bija rūpīgi pārdomāts: vienkārši, bērniem saprotami teikumi. Radošā skolotāju komanda kā ļoti svarīgu informācijas nesēju izmantoja kustības, dziedāšanu, dialogus, dejas. Bērni bija ne tikai skatītāji, bet aktīvi izrādes dalībnieki, kas izraisīja īpašu prieku. Līdz ar to bērni ne tikai saprot teiktā saturu, bet arī attīsta savu valodas lietošanas prasmi. Tas audzēkņiem valodas apguvi padara interesantāku un aizraujošāku.

Paldies mūzikas, sporta un grupu skolotājām par sadarbību, atsaucību un radošumu!

Informāciju sagatavoja Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Diāna Ružkovska.