Rīgas pašvaldība aicina pieteikties Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu vasaras brīvlaika nometnēm

Ukrainas un Latvijas bērni un jaunieši, kas ir deklarēti Rīgā vai apmeklē kādu no galvaspilsētas izglītības iestādēm, aicināti izvēlēties kādu no atvērtajām nometnēm vasaras brīvlaikā, kuras ar valsts budžeta finansējumu rīko nevalstiskās organizācijas un komersanti.

Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs, kā arī izglītojoties kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometnēs vienādā skaitā tiks iesaistīti Ukrainas bērni un jaunieši un Latvijas valstspiederīgie, kas mācās 1. – 12. klasē un nav vecāki par 18 gadiem.

Aktuālo nometņu saraksts, rīkotāju kontaktinformācija, norises vietas, plānotā programma, kā arī norādes par pieteikšanās kārtību – šeit.

Finansējums nometņu organizēšanai nodrošināts, Rīgas domei sadarbojoties ar Valsts izglītības satura centru atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros.

Minētā finansējuma ietvaros bezmaksas nometnes plānots nodrošināt arī izglītojamo rudens brīvlaikā, par ko informācija tiks publicēta septembrī.

Pieteikties nometnēm varēs sākot no 9. augusta.