Konference skolotājiem “Mākslīgā intelekta rīki – skolotāju palīgi mūsdienīgā izglītības procesā”

6. oktobrī CodeWeek ietvaros ikvienam skolotājam ir iespēja piedalīties konferencē un izmēģināt dažādus mākslīgā intelekta (MI) rīkus. Konferences mērķis ir sniegt iespēju palielināt mācību darba produktivitāti, izmantojot digitālās iemaņas un MI risinājumus. Konferenci organizē divas Latvijas vadošās programmēšanas skolas – Datorium un Learn IT sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Konferences dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecības (8 st.).

Skolotājiem iesakām uz konferenci ņemt līdzi savu klēpjdatoru, jo visas dienas garumā būs praktiski jādarbojas darbnīcās par MI rīku pielietošanu. Šajā konferencē ir gaidīts ikviens pedagogs, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolai, tāpat arī visu mācību priekšmetu skolotāji (valodas, matemātika, datorika, vizuālā māksla, sports u.t.t.).

📌 Svarīgi atzīmēt:

● skolotājiem nav nepieciešamas priekšzināšanas;
● konference notiks latviešu valodā;
●dalība konferencē ir bez maksas.

Pieteikties konferencei var, aizpildot pieteikumu. Vietu skaits ir ierobežots.

CodeWeek ir ES programmēšanas nedēļa, kas ir iedzīvotāju kustība, kas veltīta radošumam, problēmu risināšanai un sadarbībai, izmantojot programmēšanu un citas tehnoloģiskas aktivitātes. Pamatideja ir padarīt programmēšanu populārāku, parādīt jauniešiem, pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā ar programmēšanas palīdzību īstenot idejas, kliedēt maldīgus priekšstatus par programmēšanas prasmēm un sapulcināt kopā motivētus cilvēkus, kuri vēlas tās apgūt.

Iemācoties programmēt, mēs spējam labāk izprast strauji mainīgo pasauli ap mums, uzlabot savu izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas, un attīstīt prasmes un spējas, lai izpētītu jaunas idejas un radītu inovācijas.

Pasākuma organizatori uzskata, ka digitālajā laikmetā ikvienam ir jābūt izpratnei par programmēšanu un jāiegūst tādas būtiskas prasmes saistībā ar skaitļošanas tipa domāšanu kā, piemēram, problēmu risināšana, sadarbība un analītiskās prasmes.

Iemācīšanās programmēt var jūsu skolēniem dot iespēju būt digitāli kompetentās sabiedrības priekšplānā, izveidot labāku izpratni par savu apkārtējo pasauli un iegūt labākas izredzes gūt panākumus personiskajā un profesionālajā dzīvē.

Programmēšanas nedēļa dod iespēju skolēniem spert savus pirmos soļus kā digitāliem radītājiem, nodrošinot skolām un skolotājiem bezmaksas profesionālās attīstības iespējas, mācību materiālus, starptautisku spēku pārbaudi un apmaiņas iespējas.

🔎 Papildu informācija par konferenci: Anžela Džafarova, CodeWeek vēstniece Latvijā, info@datorium.eu, +371 23889550.