Plānots paplašināt pašvaldības atbalstu kultūras pasākumu īstenošanai

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 14. decembra sēdē deputāti atbalstīja izmaiņas domes saistošajos noteikumos, kas paredz palielināt pašvaldības atbalstu kultūras, mākslas pasākumu īstenošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai Rīgā.

Ņemot vērā Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas (LKNVOA) ierosinājumus un Rīgas Attīstības programmā 2023. – 2027.gadam paredzēto, plānots paplašināt līdzfinansējuma konkursa programmu radošo kvartālu un teritoriju atbalstam. Tas nozīmē, ka pieteikties līdzfinansējumam pamatdarbības atbalstam no nākamā gada varēs arī profesionālās nevaldības kultūras organizācijas.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz finansiālo atbalstu juridiskām personām sabiedriski nozīmīgu kultūras un mākslas pasākumu atbalstam, pašvaldības iedzīvotāju iesaistei nemateriālā kultūras mantojuma radīšanā un saglabāšanā, tai skaitā amatiermākslas kolektīvu darbības veicināšanai. Kopumā paredzētas astoņas līdzfinansējuma konkursu programmas.

✅ Tostarp, atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, saistošie noteikumi paredz arī iespēju atvērt jaunu konkursa programmu “Līdzfinansējums organizācijām, kuras īsteno profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un deju izglītības programmas Rīgā”.

Plānots, ka izmaiņas saistošajos noteikumos stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Jautājums vēl tiks skatīts Rīgas domes sēdē.