Portālā GEO RĪGA var lejuplādēt pirmās datu kopas par Rīgu un pilsētas ģeodēzisko tīklu

Lai nodrošinātu ātru un ērtu datu pieejamību, Rīgas pašvaldība sper pirmos soļus pašvaldības ģeotelpisko datu atvēršanā, portālā “Geo Rīga” (GEO RĪGA) publicējot pirmās datu kopas par pilsētu un vietējo ģeodēzisko tīklu. Dati lejupielādei pieejami SHP, GPKG, DFX formātos un tos brīvi var izmantot ikviens interesents.

📌 Dati pieejami portāla georiga.eu sadaļā “Atvērtie dati”.

Kā pirmie lejuplādei publicēti Rīgas pamatdati, par kuriem iedzīvotāji interesējas visbiežāk – Rīgas, priekšpilsētu un 58 apkaimju robežas; pilsētas adreses ar novietojumu uz ēkas vai zemes vienības; ielu nosaukumi un viduslīnijas; ielu sarkanās līnijas un būves Rīgas administratīvajā teritorijā. Bet, lai nodrošinātu precīzu un ātru informāciju par pilsētas ģeodēzisko tīklu, kas īpaši svarīgi mērniecības darbu veicējiem, portālā lejuplādei turpmāk pieejami arī Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla dati.

Atvērtie dati nodrošina iespēju ātri, ērti un bez maksas iegūt kvalitatīvu un daudzveidīgu ģeotelpisko informāciju par Rīgu, kas ir īpaši svarīgi studentiem un akadēmiskajam personālam pētniecisko darbu veikšanai. Datu avots ir pašvaldības struktūrvienību apkopotā informācija, jauno būvju izpildmērījumu plāni, kā arī ortofotokartes. Tie lejupielādei pieejami SHP, GPKG, DFX formātos, nodrošinot iespēju tos ērti integrēt citās programmās vai datubāzēs. 2024. gadā plānots atvērt lejupielādei lielāko daļu no portālā publicētajiem pašvaldības telpiskajiem datiem. Nākamās datus kopas būs pieejamas gada sākumā un tās būs saistītas ar pašvaldības īpašumiem un darījumiem ar tiem.

Portālā regulāri tiek papildināta informācija par Rīgas administratīvo teritoriju. Gada laikā kopumā izstrādātas jau 16 tematiskās lietotnes un kartes, kurās iezīmēti teritorijas plānojumi, pašvaldības investīciju plāns, nacionālo interešu objektu robežas, ielu tīkli un adreses, veloinfrastruktūra, pašvaldības bērnu rotaļu laukumi u.c. dati, kas interesē iedzīvotājus. Ņemot vērā, ka arvien biežāk iedzīvotāji jautā informāciju, kas ir saistīta ar vides kvalitāti, GEO RĪGA ikvienam pieejama informācija par pilsētas ģeodēziskā tīkla punktiem, dižkokiem, 2024. gadā plānoto koku stādīšanu, īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, telpiskā informācija par piesārņojumu un atkritumu apsaimniekošanu.

Viena no populārākajām portāla sadaļām ir Rīgas apkaimju 3D modeļi, kas sniedz iespēju analizēt objektu novietojumu un vispārējo stāvokli, vērtēt objekta (ēkas) redzamību, noēnojumu un saules ekspozīciju, kā arī izmantot dažādu telpisko risinājumu apspriešanai.
Paplašinot portāla iespējas, decembrī ieviesta jauna funkcija, kas ļaus pašvaldībai organizēt portālā sabiedrības līdzdalības aktivitātes, nodrošinot efektīvu saziņu un atgriezenisko saiti no iedzīvotājiem, piemēram, organizējot sabiedrisko apspriešanu vai aptaujas.

Arī 2024.gadā portālu GEO RĪGA pakāpeniski papildinās gan jauni datu slāņi, gan jaunas tematiskās kartes. Piemēram, iedzīvotājiem pilnā apmērā būs pieejams Rīgas vēsturiskā centra, tā aizsargzonas un 13 apbūves aizsardzības teritoriju realitātes modelis, šo teritoriju ortofotokartes ar izšķirtspēju 2cm/pix. Tāpat uzsākts darbs pie daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes datu un vēsturisko būvju un vēsturisko apstādījumu kultūrvēsturiskās vērtību telpiskošanas, un plānots publicēt informāciju par saskaņotajām sērijveidu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku lodžiju aizstiklošanas skicēm.

GEO RĪGA savu darbību uzsāka 2023. gada februārī. Visbiežāk to izmanto apkaimju aktīvisti, investori un uzņēmēji, inovāciju radītāji un pētnieki, valsts iestāžu darbinieki.