Rīgas pašvaldība atver Uzņēmēju atbalsta kontaktpunktu

Lai veicinātu aktīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, attīstītu un pilnveidotu Rīgas uzņēmējdarbības vidi un mazinātu birokrātiju uzņēmējiem, Rīgas pašvaldība 31.janvārī atvērusi Uzņēmēju atbalsta kontaktpunktu Āgenskalnā, E. Smiļģa ielā 46.

“Mūsu ambīcijas ir panākt, ka Rīga kļūst par uzņēmējiem draudzīgāko pašvaldību, jo tas ir svarīgs priekšnosacījums, lai konkurētu Baltijas galvaspilsētu mērogā par investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību. Šis kontaktpunkts ir viena no mūsu un uzņēmējdarbības organizāciju kopīgajām iniciatīvām, lai sasniegtu šo mērķi. Šim atbalsta punktam jāsamazina birokrātiskie labirinti, kas apgrūtina uzņēmējus saskarsmē ar pašvaldību.”

atklāšanā uzsvēra Rīgas vicemērs Edvīns Ratnieks

Atbalsta kontaktpunkts darbu uzsāks pakāpeniski, uzņēmējdarbības koordinatoriem sākot veidot kontaktu gan ar pašvaldības iestādēm, gan uzņēmējiem. Atbalsta kontaktpunktā darbosies divi uzņēmēju atbalsta koordinatori. Šobrīd darbu sākusi pirmā uzņēmēju atbalsta koordinatore Sibilla Zeiferte, kura iepriekš jau strādājusi ar uzņēmējdarbības atbalsta projektiem publiskajā pārvaldē. Paredzēts, ka uzņēmējdarbības speciālisti paši apkopos informāciju no kolēģiem un sniegs uzņēmējam vajadzīgās atbildes, līdzīgi kā, strādājot ar apkaimju iedzīvotājiem, to dara apkaimju koordinatori.

Galvenais uzņēmēju atbalsta koordinatoru darbības princips būs nodrošināt uzņēmēju vajadzībām atbilstošu palīdzību, informatīvos materiālus un atbalsta programmas. Tāpēc darbības pirmie mēneši uzņēmēju atbalsta koordinatoriem būs mācību, pieredzes gūšanas un rīcības plāna sagatavošanas laiks, ieklausoties uzņēmējos. Šāda pieeja palīdzēs pašvaldībai identificēt problēmas un labāk izprast uzņēmējdarbības vajadzības Rīgā, nepārtraukti turpinot uzlabot procesus un atvieglojot iekšējos noteikumus. Kontaktpunkts nodrošinās platformu kopradei, pieredzes un domu apmaiņai par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jautājumiem galvaspilsētā. Kontaktpunktā gaidīti būs gan uzņēmēji, kas jau darbojas Rīgā, gan arī tādi, kas tikai vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Uzņēmēju atbalsta kontaktpunkts ir daļa no Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra, kas līdz šim jau strādājis ar ielu tirdzniecības un āra kafejnīcu saskaņošanu un atbalstu jaunu parkletu izveidei. Pēdējo pāris gadu laikā izstrādāti tipveida risinājumi āra terašu un parkletu uzstādīšanai, kas ar pašvaldību saskaņojumi ātrāk un vienkāršāk, uzņēmējiem vienkāršota āra tirdzniecības atļauju saņemšana. Tāpat 2023. gadā izveidota atbalsta programma jaunu parkletu uzstādīšanai.

🔵 Uzņēmējdarbības atbalsta koordinatorus būs iespējams satikt E. Smilģa ielā 46, iepriekš piesakot vizīti –  šeit, kā arī sazināties pa tālruni +37167012001 un e-pastu:  uznemeji@riga.lv.