Lai veicinātu aktīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, attīstītu un pilnveidotu Rīgas uzņēmējdarbības vidi un mazinātu birokrātiju uzņēmējiem, Rīgas pašvaldība 31.janvārī atvērusi Uzņēmēju atbalsta kontaktpunktu Āgenskalnā, E. Smiļģa ielā 46.

“Mūsu ambīcijas ir panākt, ka Rīga kļūst par uzņēmējiem draudzīgāko pašvaldību, jo tas ir svarīgs priekšnosacījums, lai konkurētu Baltijas galvaspilsētu mērogā par investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību. Šis kontaktpunkts ir viena no mūsu un uzņēmējdarbības organizāciju kopīgajām iniciatīvām, lai sasniegtu šo mērķi. Šim atbalsta punktam jāsamazina birokrātiskie labirinti, kas apgrūtina uzņēmējus saskarsmē ar pašvaldību.”

atklāšanā uzsvēra Rīgas vicemērs Edvīns Ratnieks

Atbalsta kontaktpunkts darbu uzsāks pakāpeniski, uzņēmējdarbības koordinatoriem sākot veidot kontaktu gan ar pašvaldības iestādēm, gan uzņēmējiem. Atbalsta kontaktpunktā darbosies divi uzņēmēju atbalsta koordinatori. Šobrīd darbu sākusi pirmā uzņēmēju atbalsta koordinatore Sibilla Zeiferte, kura iepriekš jau strādājusi ar uzņēmējdarbības atbalsta projektiem publiskajā pārvaldē. Paredzēts, ka uzņēmējdarbības speciālisti paši apkopos informāciju no kolēģiem un sniegs uzņēmējam vajadzīgās atbildes, līdzīgi kā, strādājot ar apkaimju iedzīvotājiem, to dara apkaimju koordinatori.

Galvenais uzņēmēju atbalsta koordinatoru darbības princips būs nodrošināt uzņēmēju vajadzībām atbilstošu palīdzību, informatīvos materiālus un atbalsta programmas. Tāpēc darbības pirmie mēneši uzņēmēju atbalsta koordinatoriem būs mācību, pieredzes gūšanas un rīcības plāna sagatavošanas laiks, ieklausoties uzņēmējos. Šāda pieeja palīdzēs pašvaldībai identificēt problēmas un labāk izprast uzņēmējdarbības vajadzības Rīgā, nepārtraukti turpinot uzlabot procesus un atvieglojot iekšējos noteikumus. Kontaktpunkts nodrošinās platformu kopradei, pieredzes un domu apmaiņai par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas jautājumiem galvaspilsētā. Kontaktpunktā gaidīti būs gan uzņēmēji, kas jau darbojas Rīgā, gan arī tādi, kas tikai vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Uzņēmēju atbalsta kontaktpunkts ir daļa no Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra, kas līdz šim jau strādājis ar ielu tirdzniecības un āra kafejnīcu saskaņošanu un atbalstu jaunu parkletu izveidei. Pēdējo pāris gadu laikā izstrādāti tipveida risinājumi āra terašu un parkletu uzstādīšanai, kas ar pašvaldību saskaņojumi ātrāk un vienkāršāk, uzņēmējiem vienkāršota āra tirdzniecības atļauju saņemšana. Tāpat 2023. gadā izveidota atbalsta programma jaunu parkletu uzstādīšanai.

🔵 Uzņēmējdarbības atbalsta koordinatorus būs iespējams satikt E. Smilģa ielā 46, iepriekš piesakot vizīti –  šeit, kā arī sazināties pa tālruni +37167012001 un e-pastu:  [email protected].

Trešdien, 31. janvārī, plkst.9.00, E. Smiļģa ielā 46, 1. stāvā, notiks Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunkta atklāšana.

Pasākumā piedalīsies Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra vadītāja p.i. Raivis Knoks un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa.

Atklāšanas pasākumu papildinās uzņēmēju organizāciju pārstāvju tikšanās un diskusija ar pašvaldības speciālistiem, lai veicinātu sadarbību un atbalstu uzņēmējdarbības jomā.

Rīgas uzņēmēju atbalsta kontaktpunkta mērķis ir veidot ciešu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un tiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un informāciju. Tajā strādās uzņēmēju atbalsta koordinatori, kuri rūpēsies par efektīvu informācijas plūsmu starp uzņēmējiem un pašvaldību, organizēs informatīvus pasākumus un analizēs uzņēmēju vajadzības, lai pašvaldība varētu piedāvāt mērķorientētas atbalsta programmas.

Aptauju par Uzvaras parka otrās kārtas projekta vēlamajām aktivitātēm aizpildīja vairāk nekā 7600 respondenti. Visvairāk balsu ieguva: kafejnīcu zona – 3353; spēka trenažieri – 1950; apzaļumošana, papildus dekoratīvas ziedu un košumkrūmu dobes – 1924.

Rīgas pašvaldība aicināja iedzīvotājus no 2. līdz 19. janvārim iesaistīties Uzvaras parka projekta otrās kārtas risinājumu izvēlē, norādot trīs sev tīkamākos projekta risinājumus.

Nākamie labiekārtojuma elementi, kas ieguvuši lielāko balsu skaitu, ir:

 • strūklaka ūdenstilpē (1887);
 • tīklu parka (1712);
 • ūdens elementi bērniem (1664);
 • skrejceļš apkārt teritorijai (1587);
 • suņu pastaigas laukums (1520);
 • ielu basketbols (1442);
 • pludmales volejbola laukums (1137);
 • velotrase (1061);
 • šķēršļu josla ( 836);
 • moduļu tipa dušas (691);
 • saules pulkstenis (635).

📌 Ar iedzīvotāju papildu iesniegtajiem priekšlikumiem iespējams iepazīties šeit.

Nākamos trīs mēnešus Uzvaras parka labiekārtošanas projekta darba grupa strādās pie tā, lai trīs visvairāk atbalstītās aktivitātes integrētu Uzvaras parka otrās kārtas projektā.

Projekta otrās kārtas obligātās aktivitātes, kuras projektā jau ir paredzētas, ir sekojošas:

 • jāizbūvē basketbola laukums;
 • jāsasaista celiņu tīkls ar 1. kārtā izbūvēto celiņu tīklu;
 • jānomaina apgaismojums;
 • jāuzbūvē tualete;
 • jāuzstāda brīvkrāni;
 • jāizveido irdena seguma celiņš gar Uzvaras bulvāri;
 • bollardu (šķēršļi autotransportam) izvietošana pie galvenās ieejas parkā;
 • jāizbūvē “Āgenskalna betona baseina skeitparks”, kas tika atbalstīts Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta ideju konkursā 2021. gadā.

Kopējā Uzvaras parka labiekārtojamā teritorija abām kārtām ir 14 hektāri.

2024. gada 31. janvārī un 1. februārī Rīgas Jauno tehniķu centrs (Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8A) organizē STEM dienas, lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni un zināšanas par inženierzinātnēm un dabaszinātnēm, kā arī motivētu viņus ar tām saistīt savu dzīvi.

🟠 Rīgas Jauno tehniķu centra komanda, apzinoties izglītības kritiski nozīmīgo lomu un izaicinājumus, īsteno dažādas aktivitātes, lai radītu vienlīdzīgas iespējas bērniem un jauniešiem no dažādām Rīgas vietām apmeklēt STEM ārpusskolas aktivitātes gan Bauskas ielā 88., gan Ernestīnes ielā 8A.

Mācām bērniem un jauniešiem šīs šķietami sarežģītās lietas vienkāršā un aizraujošā veidā!

📌 Nāc! Iepazīsti mūsu pulciņus un skolotājus!
📌 Nāc! Darīsim visi kopā interesantas un aizraujošas lietas!
📌 Nāc! Mēs gaidīsim tieši TEVI!

Pirms diviem mēnešiem iedzīvotājiem bija atklāta Uzvaras parka labiekārtošanas projekta ainaviskā daļa deviņu hektāru platībā, bet projekts paredz arī otro kārtu jeb aktīvās atpūtas zonas izveidi aptuveni piecu hektāru platībā, kas atradīsies Hermaņa ielas pusē. Aktīvās atpūtas zonas risinājumu izvēlē līdz 19. janvārim pašvaldība aicina iesaistīties arī iedzīvotājus.

✅ Rīgas pašvaldība aicina aizpildīt aptauju, izvēloties trīs sev tīkamākos projekta risinājumus. Balsot iespējams vienu reizi no vienas ierīces. Aktivitātes, kuras aptaujas rezultātā būs ieguvušas vislielāko balsu skaitu, būs iekļautas projekta otrās kārtas koncepcijā (saudzējot esošos kokus un ņemot vērā citus apstākļus).

“Mēs esam kopīgi tikuši vaļā no okupekļa un labiekārtojuši Uzvaras parku pirmajā kārtā, atgūstot Uzvaras parka patieso vēsturisko jēgu, kas nosaukts pirms 100 gadiem par godu Latvijas armijas uzvarai pār bermontiešiem. Mēs esam atguvuši Uzvaras parku Rīgai, Latvijai un latviešu tautai. Prieks, ka varam virzīties tālāk un parkam piešķirt papildu sporta dimensiju nu jau otrajā kārtā, paredzot vairāk aktīvās atpūtas iespēju. Pārdaugavā āra sporta aktivitāšu vietu pagaidām ir salīdzinoši maz, līdz ar šo labiekārtošanas turpināšanu mēs vēlamies sniegt Pārdaugavas iedzīvotājiem, rīdziniekiem, pilsētas viesiem labus apstākļus aktīvajai atpūtai, ļoti ceram uz sabiedrības iesaisti projekta ideju balsojumā,”

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks.

✅ Obligāti realizējamās projekta aktivitātes, kas šobrīd ir ieplānotas projekta otrajā kārtā: basketbola laukums; celiņu tīkls ar pirmajā kārtā izbūvēto celiņu apgaismojuma nomaiņu; pastāvīgas tualetes izbūve; brīvkrānu uzstādīšana; irdena seguma celiņa gar Uzvaras bulvāri izveidošana; bollardu (šķēršļi auto transportam) izvietošana pie galvenās ieejas parkā; “Āgenskalna betona baseina skeitparka” izbūve, kas tika atbalstīta Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta ideju konkursā 2021. gadā.

Projekta pirmās kārtas ietvaros ir izveidota un labiekārtota parka ainaviskā daļa deviņu hektāru platībā. Ierīkota 0,5 hektāru liela ūdenstilpe ar labiekārtotu krastu un izbūvētu tiltiņu. Ūdenstilpi nākotnē ir paredzēts savienot ar Mārupīti. Viena kilometra garumā izbūvēts slēpošanas/skrituļošanas celiņš, kas nekrustojas ar gājēju celiņiem, jo krustojuma vietās izveidots tilts un trīs tuneļi. Teritorijā ierīkota arī Ziemeļeiropā unikāla ainaviskā skeitborda trase, bet pavasarī uzstādīs ielu vingrošanas elementus. Teritorija labiekārtota, uzstādot jaunus soliņus, velo statīvus, atkritumu tvertnes, kā arī nomainot apgaismojumu. Projekta ietvaros izbūvēti batuti, šūpoles un smilšu kaste bērniem, bet pieaugušajiem un jauniešiem – galda tenisa, dambretes un šaha galdi. Iestādīti 202 koki un gandrīz 4000 krūmi un citi augi, kā arī 20 000 sīpolpuķu. Pie parka ieejas iestādītas sakuras. Teritorijas apzaļumošanas darbi pilnā apmērā noslēgsies pavasarī.

Kopējā Uzvaras parka labiekārtojamā teritorija abām kārtām ir 14 hektāri.

Līdz ar Ziemas saulgriežu laiku, noslēgusies projekta “Melnsila kvartāls III” jaunbūves Kristapa ielā 35 būvniecība, un 10 dzīvokļu dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā.

Būvniecība tika uzsākta 2022. gada oktobrī, un, ievērojot tradīciju, 2023. gada pavasarī norisinājās spāru svētki. Līdz ar būvdarbu noslēgšanu neiztrūkstoša bija arī atvērto durvju diena aizvadītā gada 28. septembrī, kas saulainās un siltās dienas izskaņā pulcēja viesus, lai iepazīstinātu viņus ar jauno projektu.

Jaunā desmit dzīvokļu dzīvojamā ēka šarmē ar mūsdienīgo arhitektūru, košo fasādes krāsu un vienlaicīgi tā lieliski iekļaujas tik dažādajā Āgenskalna apbūvē. Projekta koncepcijas galvenā būtība – radīt īpašus, ilgtspējīgus un energoefektīvus mājokļus prasīgiem klientiem – estētiem, kas novērtē gan dzīvokļu pārdomāto plānojumu, gan 3.0 m griestu augstumu, kā arī interjera risinājumu smalkās detaļas.

Jaunbūve izteiksmīgi papildina ēku ansambli, kuru veido kopā ar divām restaurētajām ēkām un labiekārtoto, apzaļumoto un slēgto pagalmu ar bērnu rotaļu laukumu, auto novietnēm. Projektu īpašu padara tas, ka seši no dzīvokļiem ir divlīmeņu apartamenti ar atsevišķām ieejām un privātu ārtelpu, sniedzot tādas priekšrocības, kas raksturīgas privātmājai. Mājas trešajā stāvā ir četri dažādu platību vienlīmeņa dzīvokļi ar plašām terasēm un skatu uz Alīses ielas ūdenstorni.

Pēdējos gados Āgenskalns piedzīvojis strauju uzplaukumu, kas rezultējies vērienīgā vēsturiskās arhitektūras atjaunošanā, jaunu un modernu dzīvojamo ēku būvniecībā. Šī apkaime kļuvusi par ļoti pieprasītu mājvietas izvēli, par ko liecina fakts, ka no jaunbūves 10 dzīvokļiem pārdoti ir gandrīz visi – iegādei pieejams vēl tikai viens trīsistabu dzīvoklis.

“Esam gandarīti par paveikto – par to, ka Āgenskalns un Rīga ieguvusi vēl vienu ilgtspējīgu dzīvojamo kvartālu ar patīkamu vidi tā iedzīvotājiem. Šajā kvartālā savijas Āgenskalna vēsturisko, rūpīgi atjaunoto koka ēku šarms ar modernu arhitektūru, tehniski pārdomātiem risinājumiem, labiekārtotu pagalmu un sajūtām, kas atgādina mazpilsētas dzīves šarmu.”

tā komentē “IMMOSTATE” valdes priekšsēdētājs un projekta koncepcijas autors Vestards Rozenbergs

Projekta koncepcijas autors ir nekustamo īpašumu uzņēmuma “IMMOSTATE” vadītājs Vestards Rozenbergs, arhitekti “Diānas Zalānes projektu birojs”. Projekta attīstītājs ir SIA “Melnsila kvartāls III” un būvdarbu veicējs SIA “Kaims” vadītājs Kaspars Leimanis. Projekta pārdošanu īsteno SIA “I.C.E. Consulting” zīmols “Residence.lv”.

Informāciju sagatavoja:
Anda Igaune
IMMOSTATE mārketinga vadītāja
[email protected]

 

 

 

Šonedēļ uzsāksies viens no lielākajiem Rīgas pašvaldības investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras atjaunošanai, kura ietvaros paredzēts rekonstruēt Mūkusalas ielas krastmalu 2,3 km garumā un izbūvēt labiekārtotu promenādi. Būvdarbu laikā paredzēts nostiprināt Daugavas krastmalu, izbūvēt drošu gājēju un veloinfrastruktūru, tajā skaitā gājēju pārejas tiltu zem Akmens tilta, atjaunot inženierkomunikācijas, labiekārtot vidi, padarot vēl vienu pilsētas vietu par pievilcīgu un mūsdienīgu ārtelpu. Promenādes pārbūvi plānots pabeigt līdz 2025. gada novembra beigām.

Viens no pašvaldības mērķiem, veicot Mūkusalas krasta promenādes pārbūvi, ir attīstīt Daugavas krastmalu kā iecienītu iedzīvotāju atpūtas vietu. Līdz 2025. gadam degradētā Mūkusalas ielas krastmala kļūs par vizuāli pievilcīgu, modernu un labiekārtotu promenādi, kurā būs patīkami un droši uzturēties gan rīdziniekiem, gan Rīgas viesiem.

“Mūkusalas ielas krastmalas pārbūve ir viens no lielākajiem projektiem, lai attīstītu un pilnvērtīgi izmantotu funkcionāli daudzveidīgo Mūkusalas teritoriju, kas šobrīd strauji attīstās. Ieguvēji pēc projekta realizācijas būs Mūkusalas un Torņkalna apkaimes, jo tiks labiekārtota vide, izveidots turpinājums veloceļam “Centrs – Ziepniekkalns”, un cilvēki no tuvākās apkaimes varēs ātri un ērti nokļūt labiekārtotā Daugavas krasta promenādē. Tāpat teritorijas apkārtnē tiek plānoti vairāki stratēģiski nozīmīgi projekti, kas nākotnē vēl jo vairāk palielinās Mūkusalas teritorijas nozīmi Rīgas pilsētas kontekstā,”

projekta nozīmīgumu uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

Pirmais un sarežģītākais būvdarbu posms – krastmalas nostiprināšana

Projekta teritorija ir Mūkusalas ielas krastmala 2,3 km garumā – no tilta pār Bieķeņgrāvi jeb Mūkusalas apļa līdz Akmens tiltam. Ņemot vērā, ka Mūkusalas promenādes izbūve iespējama tikai pēc krasta aizsargkonstrukciju pārbūves, decembrī tiks uzsākts nozīmīgākais un tehniski sarežģītākais projekta posms – krastmalas nostiprināšana, jo būvdarbi jāveic gan uz sauszemes, gan ūdens daļā. Viens no pirmajiem darbiem, kas jāveic, ir esošo margu demontāža. Tās nogādās būvnieka novietnē padomju simbolikas noņemšanai, savukārt to margu daļu, ko plānots saglabāt, atjaunos. Krasta aizsargkonstrukcijā ūdens ir atstājis izskalojumus un dažāda veida bojājumus, tādēļ būvdarbu laikā paredzēts stiprināt promenādes pamatus, atjaunot hidrobūves konstrukcijas, stiprinājumus, margas un citus elementus. Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu rievsienu posmā starp Akmens un Dzelzceļa tiltu, tā pasargājot krastmalu no ūdens izskalojumiem. Paralēli tiks veikta inženierkomunikāciju – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, vājstrāvas tīklu, ielu apgaismojuma, pārbūve.

Mūkusalas ielas krastmala izbūvēta pirms 62 gadiem un ir kritiskā stāvoklī

Lai gan Mūkusalas ielas krastmalas teritorija ir vieta ar skaistu skatu uz Daugavu, līdz šim tās potenciāls nav izmantots un tā nav kļuvusi par iedzīvotāju iecienītu atpūtas vietu. Mūkusalas ielas krastmala ir fiziski un morāli novecojusi, to šķērso novecojis gājēju ceļš ar bojātu segumu, bez jebkādiem labiekārtojuma elementiem. Teritorija ir vienmuļa, rīdzinieki tur neuzturas un šķērso krastmalu tikai pārvietojoties. Krastmalu norobežo aptuveni 60 gadus vecas margas ar elementiem, kuros attēloti padomju laika simboli. Krastmalas stiprinājumi izbūvēti 1961. gadā un, veicot ekspertīzi, tika secināts, ka to kopējais nolietojums ir vidēji 70%. Tie ir sliktā un pat kritiskā stāvoklī, kas tuvāko gadu laikā var izraisīt bīstamus krastmalas bojājumus un iegruvumus.

Tiks izbūvēta mūsdienīga promenāde ar pontoniem ūdenī, skatu laukumu, labiekārtotu un pieejamu vidi

Būvdarbu laikā paredzēts veikt pandusu, ūdenī peldošu pontonu un skatu laukuma izbūvi Daugavā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi ūdenstilpnei un iespēju īslaicīgi novietot kuģošanas līdzekļus – laivas. Kopumā paredzēts izbūvēt pontonus 3 vietās. Pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas plānots izbūvēt 1950 m2 lielu dzelzsbetona skatu laukumu, kur iedzīvotāji un tūristi varēs atpūsties un baudīt skatu uz Vecrīgu. Pontoni būs pieejami iedzīvotājiem visos gadalaikos. Mūkusalas promenādes zaļajā zonā izveidos pilnvērtīgu gājēju un veloinfrastruktūru ar nodrošinātām vides pieejamības prasībām. Visā promenādes garumā paredzēts izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu, padarot šo vietu pievilcīgāku un drošāku arī diennakts tumšajā laikā. Lai gājējiem būtu ērti nokļūt no Mūkusalas promenādes uz AB dambi, zem Akmens tilta paredzēts papildus izbūvēt jaunu pārejas tiltu gājējiem, kā arī atjaunot esošo gājēju ietvi, padarot ceļu drošāku.

📸 Projekta vizualizācijas skatāmas – ŠEIT

Būvdarbi ceļu satiksmi būtiski neietekmēs

Būvdarbu laikā nav paredzēts ieviest būtiskus satiksmes ierobežojumus, jo lielākā daļa būvdarbu tiks veikti Mūkusalas ielas zaļajā zonā – no brauktuves malas līdz Daugavai. Projekta ietvaros paredzami lokāli satiksmes ierobežojumi, kas var skart brauktuves daļu, piemēram, izbūvējot inženierkomunikāciju pieslēgumu vietas, gājēju pārejas un autobusu pieturvietas, pārbūvējot esošos stāvlaukumus un sakārtojot zaļās zonas, kas atdala Mūkusalas ielas brauktuves kustību virzienus. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka būvdarbu zona tiks norobežota, tādējādi ierobežojot gājēju un velobraucēju kustību.

Projektu realizē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde. Paredzēts, ka Mūkusalas ielas krastmalas pārbūve tiks pabeigta līdz 2025. gada 30. novembrim. Kopējais Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanai un saistītās infrastruktūras būvniecībai plānotais finansējums ir ap 20 miljoniem eiro bez PVN un būvdarbus veiks SIA “Tilts”. 85% no izmaksām tiks finansēti ar Valsts kases aizdevumu, bet 15% ir Rīgas pašvaldības finansējums.

Šajā nedēļas nogalē, sestdien, Rīgā tiks atklāta slēpošanas trase Uzvaras parkā. Rīdzinieki ziemas priekus galvaspilsētā varēs baudīt trīs distanču slēpošanas trasēs. Tiks nodrošināta arī inventāra noma.

Šajā ziemā darbosies trīs slēpošanas trases:

 • Uzvaras parkā
 • Lucavsalā
 • Purvciemā pie Rīgas 84. vidusskolas.

Trases Lucavsalā un Uzvaras parkā tiks veidotas pūšot mākslīgo sniegu, kas ir iespējams, ja gaisa temperatūra ir zemākā par -4 grādiem. Savukārt, trase Purvciemā tiks veidota no dabīga sniega.

Jau šobrīd Lucavsalā un pie Rīgas 84. vidusskolas no dabīgā sniega ir izveidotas slēpošanas trases, kuras ar savu slēpošanas ekipējumu var izmantot ikviens rīdzinieks.

● Visās trasēs būs pieejams inventāra nomas punkts. No sestdienas nomas punkts darbosies Uzvaras parkā, bet drīzumā tiks atvērti nomas punkti arī pārējās slēpošanas trasēs. Nomas punkti darbosies katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 21.00. Sīkāk – ŠEIT.

Slēpošanas trases darbosies pie nosacījuma, ja būs piemēroti laikapstākļi!

📌 Aktuālā informācija un kontaktinformācija ir atrodama tīmekļvietnē www.sports.riga.lv.

Šogad rīdzinieki, iestājoties aukstākam laikam, ziemas priekus varēs baudīt ne tikai distanču slēpošanas un kameršļūkšanas trasēs, bet arī slidotavā no dabīgā ledus. Tiks nodrošināta arī inventāra noma.

📌 Šajā ziemā ir plānots ierīkot trīs slēpošanas trases:

 • Uzvaras parkā
 • Lucavsalā
 • Purvciemā pie Rīgas 84. vidusskolas.

● Trases Lucavsalā un Uzvaras parkā tiks veidotas pūšot mākslīgo sniegu, kas ir iespējams, ja gaisa temperatūra ir zemākā par -4 grādiem. Savukārt, trase Purvciemā tiks veidota no dabīga sniega.

Visās trasēs būs pieejams inventāra nomas punkts.
Slēpošanas trases darbosies katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00.

● Savukārt Rīgas 84. vidusskolas sporta bāzē darbosies slidotava, kas tiks veidota no dabīgā ledus, pie āra temperatūras – 2 grādi. Pie atbilstošas temperatūras slidotavas darba laiks būs no plkst. 16.00 līdz 20.00 un brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 20.00.

📌 Arī šogad Mežaparka Lielās estrādes teritorijā darbosies “Žagarkalna” ziemas parka aktivitātes.

Pakāpeniski ierīkošanas darbi ir sākti visās minētajās atrašanās vietās. Slēpošanas trases, kā arī slidotava sāks darboties no decembra sākuma, ja būs piemēroti laikapstākļi.

🔎 Aktuālā informācija un kontaktinformācija ir atrodama tīmekļvietnē www.sports.riga.lv.

Nesen atvērtajā Višķu skvērā Ķengaragā no 9. novembra ir izvietoti deviņi mūsdienīgi “Omnigym” āra trenažieri visām galvenajām muskuļu grupām.

Iedzīvotājiem piecas nedēļas būs iespējams izmēģināt jauna tipa āra trenažierus, kas ļauj pielāgot ceļamo svaru, dodot iespēju katram sportotājam individuāli savām vajadzībām pielāgot treniņa slodzi un izpildīt vingrinājumus sev piemērotā intensitātē. Pateicoties slodzes regulēšanas iespējai, trenažieri ir piemēroti plašai iedzīvotāju grupai – gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, gan senioriem.

Šie trenažieri veidoti tāpat kā iekštelpu trenažieri un uz tiem iespējams izpildīt klasiskos vingrinājumus, kurus visbiežāk izpildām iekštelpu trenažieru zālēs – spiešanu guļus, spiešanu guļus uz slīpa sola, pietupienus ar svaru stieni, spiešanu no pleciem u.c. Pie katras iekārtas būs izvietota tās lietošanas pamācība latviešu un angļu valodā, kā arī, noskenējot kvadrātkodu, būs pieejama video pamācība.

Noskenējot svītrkodu, rīdzinieki aicināti arī izteikt savu viedokli par uzstādītajiem trenažieriem. Pašvaldība izvērtēs no iedzīvotājiem saņemtās atsauksmes, lai lemtu par nepieciešamību izveidot paliekošus līdzīgus āra trenažieru laukumus.

🔎 Višķu skvērs atrodas zemesgabalā Višķu ielā starp Rīgas 225. pirmsskolas izglītības iestādi, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Dzintariņš” un Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestādi.

📌 Pēc 15. decembra trenažieri tiks īslaicīgi izvietoti:

 • Kristapa ielā 12;
 • Brasas skvērā;
 • Malienas ielā 60.

Par precīzākiem datumiem iedzīvotāji tiks informēti. Šogad iedzīvotājiem jau bija iespējams trenažierus izmēģināt Anniņmuižas parkā.


Trenažierus izvieto to ražotājs “Omnigym”, kas līdzīgus trenažieru laukumus veidojis arī Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Nīderlandē un Vācijā. Pašlaik līdzīgs laukums uz izmēģinājuma laiku uzstādīts arī Olainē. Visām trenažieru iekārtām ir to drošību apliecinošs atbilstības sertifikāts, kas apliecina iekārtu atbilstību obligātā drošības standarta EN 16630-2015 nosacījumiem.