Uzaicinājums medijiem uz STEAM jomas pilotprojekta publicitātes pasākumu

Otrdien, 26. martā, plkst. 13.00 Tehniskās Jaunrades namā “Annas2”, Annas ielā 2, mediju pārstāvji tiek aicināti uz STEAM jomas sinerģijas pilotprojekta publicitātes pasākumu, kurā pašvaldības pārstāvji un interešu izglītības iestāžu darbinieki, skolotāji sniegs ieskatu jauna skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojekta norisē, rādot dažādus demonstrējumus dronu izgatavošanā, lidināšanā, robotikā utt., reizē arī būs iespēja apmeklēt Garāžas Zinātnes teātra izrādi.

Publicitātes pasākumā paredzētas informatīvas uzrunas par pilotprojektu, iepazīstināšana ar projekta aktivitātēm un iesaistītajām pusēm, būs iespēja ieskatīties projekta plānotajās aktivitātēs kopumā, tuvāk iepazīties ar Tehniskās jaunrades nama “Annas2” piedāvājumu, kā arī uzrunāt pārējās pilotprojektā iesaistītās puses. Pilotprojekts ir iesākts ar mērķi radīt skolēniem interesi un iespējas padziļināti apgūt STEAM jomas mācību priekšmetus, praktiski darbojoties dažādās STEAM darbnīcās, nostiprinot skolā gūtās zināšanas dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē, kādā no sadarbības centriem.

🟩 Plānota dažādu projektu, mācību stundas un priekšmetu demonstrēšana: dronu konstruēšana, izgatavošana un lidināšana, datoranimācijas demonstrēšana – digitālu zīmējumu veidošana, kā arī eksperti rādīs, kā notiek interaktīvu sistēmu un robotu veidošana.

🟩 Pēc tam paredzēts Bērnu zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” apmeklējums, kas atrodas tajās pašās telpās. Kurā varēs vērot jaunus ekspresīvus demonstrējumus centra Garāžas teātra priekšnesumā, ietverot tajos izglītības elementus, berzi, dzijas un gaisa plūsmas eksploziju, kā arī skaņu efektu iegūšanu no parasta ornamentēta koka.

🟩 Savukārt pēc šīs daļas interesentiem tiks piedāvāta iespēja tikties ar skolotājiem un apmeklēt vairāku priekšmetu nodarbību telpas: “Tehniskā modelēšana”, “Filmu studija”, “Akustiskā studija”, “Foto meistardarbnīca”, “Šūšana un konstruēšana”.

Lai nodrošinātu STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, sniedzot atbalstu Rīgas pašvaldības skolām obligātā mācību satura veiksmīgai apguvei, kā arī veicinot skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu izglītības iestādēs, Rīgas pašvaldība īstenos skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojektu.

Pilotprojekta ietveros plānota 7. klašu skolēnu inženierzinību, datorikas un dabaszinātņu nodarbību norise kādā no sadarbības centriem. Nodarbību ietvaros skolēniem būs iespēja dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē nostiprināt skolā gūtās zināšanas, praktiski darbojoties dažādās darbnīcās.