Aicinām skolēnu pašpārvaldes uz forumu “Iesaistes spējas un iespējas”!

“Iesaistes spējas un iespējas” ir Latvijā lielākais skolēnu pašpārvalžu forums, kas pulcēs 100 skolēnus un 50 pašpārvalžu konsultantus no 50 dažādām izglītības iestādēm Latvijā. Forums notiks 1. un 2. decembrī Jūrmalā, viesnīcā Hotel Jūrmala Spa & Conference Centre.

Forumā pievērsīsim īpašu uzmanību vienai no būtiskākajām pašpārvalžu darbības jomām – dažādu skolēnu viedokļu izzināšanai un pārstāvēšanai, liekot fokusu ne tikai uz pašpārvalžu lomu skolās, bet arī izzinot pašpārvalžu potenciālu iesaistīties gan pašvaldībās, vietējā līmenī, gan valstī – nacionālā līmenī. Foruma dalībniekiem būs iespēja attīstīt savas prasmes iesaistīt skolēnus kvalitatīvā lēmumu pieņemšanā, piedaloties dažādās profesionāļu vadītās darbnīcās, kā arī iepazīties ar starptautisko pieredzi skolēnu viedokļu pārstāvniecībā no jauniešiem, kuri iesaistās citu valstu skolēnu domēs.

PROGRAMMA:

Forums norisināsies no 1. decembra plkst. 9:00 līdz 2. decembra plkst. 17:30, un tajā būs divas paralēlas programmas – viena pašpārvalžu konsultantiem un otra pašpārvalžu dalībniekiem, kas ļaus abām grupām gūt vērtīgu pieredzi un zināšanas.

Pašpārvalžu konsultantiem būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās, kas piedāvās gan teorētisku pieeju, gan praktiskas metodes, lai padziļināti iepazītos ar tematiskajiem jautājumiem, kā:

  • konsultanta loma pašpārvaldes veidošanā un attīstībā;
  • konsultanta loma skolēnu vajadzību un viedokļu izzināšanā;
  • sadarbības veidošana ar citiem skolas un pašvaldības darbiniekiem, izceļot līdzdalības nozīmi, pārstāvot jauniešu idejas.
  • Pēc aktīvas dalības forumā un mājasdarba izpildes pašpārvalžu konsultanti un atbalsta personas varēs iegūt 16 stundu profesionālās pilnveides kursa apliecību.

Savukārt, skolēni piedalīsies neformālās izglītības mācībās, lai stiprinātu pašpārvalžu dalībnieku izpratni par skolēnu vajadzību izzināšanu, interešu pārstāvēšanu un dalību lēmumu pieņemšanā. Piedaloties dažādās nodarbībās, dalībniekiem būs iespēja pastāstīt par savas pašpārvaldes darbību un iegūt jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas no dažādu jomu speciālistiem. Papildus tam dalībnieki tiks iedrošināti un atbalstīti izmantot dažādus digitālos rīkus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par pašpārvalžu lomu un iesaistītu vienaudžus pašpārvaldes darbībās.

Plašāka informācija par programmu sekos biedrības “Pašpārvalžu atbalstam” sociālajos kanālos Facebook un Instagram.

PIETEIKŠANĀS:

📌 Lai pieteiktos forumam, nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu – ŠEIT

Pieteikuma anketā jānorāda informācija par pašpārvaldes konsultantu un diviem skolēniem, kas pārstāvēs pašpārvaldi foruma laikā, kā arī informācija par pašpārvaldes pieredzi.

Pieteikumi tiks izskatīti saņemšanas brīdī, un tie iegūs apstiprinājumu, ja anketā ir sniegtas pilnvērtīgas atbildes uz visiem jautājumiem. Pieteikšanās ir atvērta līdz 22. novembrim, taču, saņemot maksimālo pieteikumu skaitu, pieteikšanās var tikt slēgta agrāk. Tādēļ aicinām nekavēties un pieteikties, lai nodrošinātu savu dalību forumā.

PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA:

Dalība forumā ir pilnībā bez maksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi. Ja ceļa izdevumi rada šķēršļus jūsu dalībai, aicinām sazināties ar organizatoru komandu, kas ir gatava palīdzēt atrast risinājumus, lai jūs varētu piedalīties. Saziņas e-pasts: info@pasparvaldem.lv.

Nepilngadīgiem pašpārvalžu dalībniekiem būs nepieciešama rakstiska atļauja no vecākiem par dalību forumā, un katrs pašpārvaldes konsultants ir atbildīgs par saviem audzēkņiem foruma laikā.

Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar foruma organizatoru komandu pa e-pastu: info@pasparvaldem.lv.

Aktivitāti “Ceļā uz Latvijas Skolēnu domi” organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību “Pašpārvalžu atbalstam” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.–2023. gadam ietvaros.

🔎 www.visc.gov.lv