Paziņojums par zemes vienības Traleru ielā detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

25.01.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā pieņemts lēmums Nr. DA-24-2237-nd “Par zemes vienības Traleru ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1277) detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemesgabala racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “CAVOK”, izstrādātājs – SIA “8. Darbnīca”.

🟩 Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 06.02.2024. līdz 04.03.2024.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12.02.2024. plkst. 17.00 video konferences režīmā MS TEAMS vidē un tiks pārraidīta tīmekļvietnē www.rdpad.lv, kā arī pašvaldības Facebook kontā – “Rīga Attīstās”.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 12.02.2024. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu.

🟩 Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:
● elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT ;
● klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105896.

🟩 Rakstiskus priekšlikumus līdz 04.03.2024. var iesniegt:
● elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā – ŠEIT;
● nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
● nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 04.03.2024.) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
● iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā.

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105896.