Paziņojums par teritorijas Ķīšezera ielā 8 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

14.12.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2070-lē “Par teritorijas Ķīšezera ielā 8 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai, nosakot  tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecībai nepieciešamos apbūves parametrus un tās darbības veikšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs –  “SIA “LIDL Latvija”, izstrādātājs – SIA “VVV Architecture”.

Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas, no 03.01.2023. līdz 01.02.2023.  

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 19.01.2023. Plkst. 17:00 video konferences režīmā MS Teams vidē un tiks pārraidīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē www.rdpad.lv , kā arī pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu sanāksmes aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 19.01.2023. plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas anketu: https://ej.uz/ewue

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23141;
  • klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 01.02.2023. var iesniegt:

  • elektroniski valsts vienotajā ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23141;
  • nosūtot uz e-pastu: pad@riga.lv;
  • nosūtot pa pastu (pasta zīmogs līdz 01.02.2023.) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uz adresi: Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050;
  • iemetot pastkastītē jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53), darba dienās darba laikā. 

Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, iepriekš piesakoties pa tālruni 67105443.

Rīgas domes lēmums