Aicinām piedalīties aptaujā par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanu 2024. gadā

Uzsākot jauno 2024. gadu, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra (RIIMC) komanda, izsaka pateicību interešu izglītības skolotājiem, iestādēm, lektoriem, kas ar RIIMC ir sadarbojušies iepriekšējā gadā.

Lai sadarbība arī turpmāk būtu auglīga, centra darbinieki ir izveidojuši anketu, kurā ir ietvertas šobrīd aktuālās 46 licencētās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Lūdzam aizpildīt anketu gan interešu izglītības skolotājiem, gan izglītības iestāžu administrāciju pārstāvjiem, atzīmējot programmas, kuras jūs vēlaties apmeklēt un kas būtu nepieciešamas turpmākā darbā, kā arī ierakstiet tās interesējošās tēmas un tos lektorus, kas būtu nepieciešami turpmākai sadarbībai un jaunu programmu īstenošanai.

Jūsu atbildes gaidīsim līdz 22. janvārim.

✅ Anketu aizpildīt – ŠEIT

Atgādinām, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu izglītības skolotāji pedagogu profesionālās kompetences programmas var apgūt bez maksas. Citu pašvaldību vai pakļautības iestāžu un privātstruktūru skolotājiem kursu programma ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012.lēmums Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Par maksas pakalpojumu lūgums sazināties ar programmas vadītāju, rakstot e-pastu gantapsons@edu.riga.lv. Jūsu atbildes gaidīsim līdz 22. janvārim.

Lai radošs un vērtīgām zināšanām piepildīts gads! Jo kā teicis ir Sokrāts: “Nav kauns nezināt, bet gan negribēt zināt”.