Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments maina nosaukumu

No šī gada 1. novembra Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments tiek pārdēvēts par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Šāds lēmums pieņemts saistībā ar 30. augustā apstiprināto Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikumu (saistošie noteikumi Nr. RD-23-235-sn), kas paredz mainīt nosaukumu visiem Rīgas domes departamentiem. No 1. novembra mainās tikai departamentu nosaukuma pirmā daļa no “Rīgas domes” uz “Rīgas valstspilsētas pašvaldības”, kas turpmāk jāievēro, sagatavojot dokumentus vai komunicējot ar kolēģiem un klientiem.

Aicinām pašvaldības darbiniekus, sadarbības partnerus un iedzīvotājus ņemt vērā izmaiņas!